Теми 21 септември 2020 г.
Лесна автоматизация с LonWorks®

LonWorks® е отворена и оперативно съвместима система за сградна автоматизация, която се характеризира с гъвкава топология и междусистемни функции.

Накратко за LonWorks®:

 • Отворена система за сградна автоматизация
 • Гъвкава топология и междусистемни функции
 • Стандартизирана комуникация
 • Опростено стартиране посредством LNS-базирани инструменти за мрежово управление
 • Използвайте различни носители за предаване, например кабели с усукана двойка, захранваща система, оптични влакна или IP.

LON® с прости думи

LON® означава „локална операционна мрежа“ и представлява fieldbus стандарт, използван предимно в областта на сградната автоматизация. Като стандартизирана технология в съответствие с ISO/IEC 14908, LonWorks®е на разположение на всички участници на пазара. Направено е разграничение между сензори, задвижващи устройства и контролери. Обменът на данни се предизвиква от възникнало събитие. Поради голямата си сложност, LonWorks® е подходяща за множество приложения в сферата на сградната автоматизация (напр.контрол на достъпа, системи за ОВК, пожароизвестяване, осветление или управление на асансьори).

LonWorks® в сградната автоматизация

LonWorks® е разпределена автоматизирана система, в която устройствата (възлите) комуникират чрез шина посредством протокола LonTalk®. Комуникационният протокол може да бъде реализиран във всяка хардуерна структура и като отворен стандарт, позволявайки на продуктите LonWorks® от различни производители да комуникират помежду си.

Индивидуалните възли имат собствена интелигентност и могат да изпълняват различни програми почти независимо един от друг, като същевременно предоставят информация на устройства в други области. Резултатът е цялостна гъвкава система с множество функции за почти всички опции за работа в мрежа с различна сложност. Това се използва главно в сградната автоматизация. В интегрираната система всички задачи се обработват от оперативно съвместими устройства без технологични различия.

Предимства на модула LON®:

 • Конфигуриран мрежов интерфейс, съвместим с LonMark®(249 мрежови променливи) за гъвкави приложения

 • Компактен корпус с ширина на модула само 12 mm за спестяващ място монтаж

 • Свободното програмиране и различните интерфейси на WAGO-I/O-SYSTEM 750 осигуряват голяма гъвкавост на приложенията
 • Спестете време благодарение на лесното конфигуриране и оптимизирания инженерен работен процес

WAGO и LonWorks®

Модулът LON® на WAGO бързо и лесно се свързва към контролерите от серията 750 и I/O модулите посредством LonWorks®. Свободно конфигурираният мрежови интерфейс може да управлява до 249 променливи. Модулът 753-648 LON®на WAGO свързва самостоятелно полевите устройства LonWorks® към WAGO 750 I/O-SYSTEM. Многобройните интерфейси към поддържаните протоколи (например BACnet IP, KNX IP, DALI или SMI) осигуряват максимална гъвкавост. Освен това, компактният корпус на I/O модула с ширина само 12 mm остава изключително икономичен по отношение на заеманото пространство монтаж.

Графично представяне на системата LonWorks®

Продукти LonWorks® на WAGO

lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

I/O модул LON® (753-648)

Модулът LON® I/O на WAGO бързо и лесно се свързва към контролерите от серията 750 и I/O модулите посредством LonWorks®. Свободно конфигурираният мрежови интерфейс може да управлява до 249 променливи.

Модулът LON® 753-648 на WAGO самостоятелно свързва полеви устройства LonWorks® към системата WAGO-I/O-SYSTEM 750. Многобройните интерфейси към поддържаните протоколи (например BACnet IP, KNX IP, DALI или SMI) осигуряват максимална гъвкавост. Имате възможност да създавате променливи конфигурации с различни устройства LonWorks® в комбинация с 32-битов контролер и други компоненти от серията 750. Освен това, компактният корпус на модула с ширина само 12 mm позволява изключително икономичен по отношение на пространството монтаж. Свободно конфигурируемият мрежови интерфейс може да управлява до 249 променливи − за по-голяма гъвкавост и ефективност!

Предимства:

 • Конфигурираният мрежови интерфейс, съвместим с LonMark® (249 мрежови променливи) за гъвкави приложения
 • Компактен корпус с ширина на модула само 12 mm за спестяващ място монтаж
 • Свободното програмиране и различните интерфейси на WAGO-I/O-SYSTEM 750 осигуряват голяма гъвкавост на приложенията
 • Спестете време благодарение на лесното конфигуриране и оптимизирания инженерен работен процес
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Конфигуратор WAGO LON®

Конфигураторът LON® е част от софтуера за програмиране и визуализация WAGO-I/O-PRO, който прави програмирането и пускането в експлоатация на I/O модулите бързо и лесно. Конфигураторът може директно да се стартира от конфигурацията на контролера. Може да се дефинира интерфейса между I/O модула WAGO 753-648 LON® FTT и мрежата LonWorks®. Програмните блокове съгласно стандарта IEC-61131-3 за управление и представяне на мрежата LonWorks® се създават автоматично в I/O проекта на WAGO. Освен това, конфигураторът LON® генерира „файл за външен интерфейс“ (XIF), който гарантира безпроблемната интеграция на мрежовия интерфейс във всеки инструмент за управление на мрежата LonWorks®.

Предимства:

 • Проста и безпроблемна процедура за техническо проектиране и стартиране
 • Висока степен на свобода при дефиниране на интерфейса LonWorks® за свободно програмируеми приложения
 • Осигуряване на оперативна съвместимост с продукти на LonWorks®, произведени от други производители с помощта на обекти и профили, съвместими с LonMark®
 • Изтегляне на конфигуратора WAGO LON®: Конфигураторът е компонент на WAGO-I/O-PRO.
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис