Теми 21 септември 2020 г.
Бърза комуникация между автоматични и полеви устройства: MODBUS

Протоколът MODBUS е комуникационен протокол, базиран на архитектурата главен/подчинен или клиент/сървър. Основната цел на протокола е да улесни надеждната и бърза комуникация между автоматичните и полевите устройства.

Предимствата с MODBUS:

  • Унифициран обмен на данни в съответствие със стандартите
  • Много бързо предаване на данни
  • Независимо от технологията и от производителя

MODBUS с прости думи

Добре утвърденият протокол MODBUS се превърна във фактическия стандарт. Той разширява протокола MODBUS, познат от 1979 г., за програмируеми логически контролери. Предимството: MODBUS е усъвършенстван протокол, който осигурява ултра бърз ETHERNET пренос на данни. Независимата от производителя структура на данните позволява комуникация между устройства на различни производители.

MODBUS в действие

MODBUS позволява свързване на главна станция (например компютър) и няколко подчинени станции (например системи за измерване и управление). Има две версии: Една за серийния интерфейс (RS-232 и RS-485) и една за ETHERNET.

Разграничават се следните работни режими на предаване на данни:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP комуникация, базирана на модел клиент/сървър
  • MODBUS RTU: Асинхронно, серийно предаване чрез RS-232 или RS-485
  • MODBUS ASCII: Подобно на протокола RTU, с изключение на различен формат на данните; използва се сравнително рядко

MODBUS TCP/IP – Бърза, икономична комуникация

MODBUS TCP установява комуникация клиент/сървър. Единственото изискване е възлите да са в един и същ диапазон от IP адреси.

Чрез адреса на устройството се извършва допълнителна настройка; това, обаче, не може да се направи ръчно при продукти от всеки производител. Например, можете да използвате адреса на устройството, за да стигнете до възела на MODBUS RTU, свързан към гейтуей, като адресирате IP адреса му чрез гейтуей MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. От 2007 г.MODBUS/TCP е специфициран в стандарта IEC 61158 и е посочен в IEC 61784-2 като CPF 15/1.

Системна графика на MODBUS

Modbus RTU

MODBUS RTU установява серийна комуникация тип главен/подчинен чрез RS-232 или RS-485. За да адресирате MODBUS RTU, първо трябва да бъдат известни и/или дефинирани параметрите на серийната комуникация. Тези параметри включват скорост на предаване в битове, паритет и стоп битове. Адресът (адресите) на подчинените станции, който (които) трябва да бъде адресиран(и) от главната станция, също участва. В този случай дължината на проводника с RS-232 е ограничена до 15 m, а с RS-485, до 1200 m.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис