На тази страница:

Теми 21 септември 2020 г.
Управление в зависимост от сензорите: MP-Bus

MP-Bus управлява ОВК изпълнителни механизми за овлажнители, регулиращи вентили или регулатори на въздушния обем за климатични системи VAV.

Изпълнителните механизми са снабдени с връзки за сензори (за температура, влажност, ключове за включване/изключване), до които също има достъп чрез MP-Bus.

Характеристики на системата:

  • Възможно е да се активират до 8 драйвера от MP-Master чрез M-Bus.
  • Възможно е да се свържат един активен или пасивен сензор и един превключвател към MFT2/MP драйвера.
  • Няма ограничения за топологията на проводниците: Възможни са топологиите „звезда“, „пръстен“, „дърво“ или смесена.
  • Възможен е обмен на данни между master и slaves , например: абсолютен/относителен обемен поток, минимални/максимални граници, ъглово положение, стойност на сензора, работно състояние и съобщения за грешки.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: