Регистрация
Регистриране

Регистрирайте се, за да можете да ползвате онлайн услугите на WAGO. За да ви бъде разрешен достъп до допълнителните услуги на WAGO, се изискват данните на компанията ви. Можете да попълните информацията след като направите регистрацията. (само за бизнес клиенти)

Изглежда, че идвате от United States. Моля, регистрирайте се на правилната страница под. https://www.wago.com/us/register.
* Задължително поле
Стъпка 1 - Какво можете да направите след регистрация:
  • да прегледате наличностите
  • да запазите листа с преглежданията
  • да запазите листа със сравненията
Стъпка 2 - Какво можете да направите след ауторизация:
  • да прегледате клиентските си цени
  • да поръчате онлайн
  • да проследите заявките си
  • да се свържете с наш представител
  • да управлявате профилната си информация
За контакти
  • +359 (2) 489-4609