Регистрация
Регистриране

Регистрирайте се, за да можете да ползвате онлайн услугите на WAGO. За да ви бъде разрешен достъп до допълнителните услуги на WAGO, се изискват данните на компанията ви. Можете да попълните информацията след като направите регистрацията. (само за бизнес клиенти)

Моля, обърнете внимание, че тук се регистрирате за немския уебшоп.

Моля, изберете сигурна парола с най-малко:

 • осем символа
 • една главна буква
 • една цифра
 • * Задължително поле
  Стъпка 1 - Какво можете да направите след регистрация:
  • да прегледате наличностите
  • да запазите листа с преглежданията
  • да запазите листа със сравненията
  Стъпка 2 - Какво можете да направите след ауторизация:
  • да прегледате клиентските си цен
  • да прегледате клиентските си цени
  • да поръчате онлайн
  • да проследите заявките си
  • да се свържете с наш представител
  • да управлявате профилната си информация
  • да поръчате онлайн
  • да проследите заявките си
  • да управлявате профилната си информация
  За контакти
  • +359 (2) 489-4609