digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

WAGO Smart Data

Данни, софтуерни инструменти и интерфейси

Overview

smartDATA

smartdesigner-cae_2000x1125px.jpg

1) Планиране

Проектирайте вашите проекти с помощта на CAE софтуер или с WAGO e!COCKPIT. Данните ви се импортират директно в онлайн конфигуратора на продукта smartDESIGNER.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

2) Проектиране на производствените съоръжения

Продуктовият конфигуратор smartDESIGNER позволява истинска 3D конфигурация на компонентите за електрическо свързване и автоматизация на WAGO, включително редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S, WAGO-I/O-SYSTEM 750 и SPEEDWAY 767. Освен предварително сглобени продукти, вие получавате всички съответни данни за продуктите и процесите за документацията си.

smartdata_konstruktion_cad_2000x2000_4.jpg

3) Проектиране

Богато продуктово портфолио с отделни продукти на WAGO можете да изтеглите на wago.partcommunity.com. CAD данните за продуктите могат лесно и бързо да се прехвърлят оттук в проектите на клиентите. Независимо дали става въпрос за 2D или 3D данни в неутрален CAD формат или във формат за CAD системи на потребителя, онлайн порталът предоставя данни, които отговарят на тези изисквания. Освен геометрични данни данните за технически и търговски елементи също се прехвърлят в целевата CAD система или в PLM/ERP софтуера.

smartdata_bestellen_2000x1125.jpg

4) Поръчване

Възползвайте се от възможността да поръчате конфигурирани продукти, за да сведете до минимум разходите си за съхранение и монтаж, спрямо тези при поръчване на отделни компоненти. Търговската верига, обхващаща фазите от началото до края на процеса („от край до край”) намалява времето от приемането на заявката до доставката и повишава стандартите за качество на отделните проекти.

smartdata_artikelanlage_2000x1125.jpg

5) Създаване на елементи

За автоматичното създаване на елемент smartDESIGNER предоставя данни на системата за управление на жизнения цикъл на продукта. Това добавя съответната информация към конфигурирания продукт – например, данни за класификациите по ETIM и eCl@ss, както и информация за вида и опаковъчната единица. Поръчката се обработва допълнително от система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

smartdata_fertigung_lieferung_2000x2000_1.jpg

6) Производство и доставка

Производството във WAGO е изцяло софтуерно базирано и прозрачно от началото до край за всеки служител, който се нуждае от достъп до процесите на поръчване и производство. Сглобяването и производството на реални компоненти или групи от компоненти, базирани на виртуални шаблони, намаляват времето от приемането на заявката до доставката и осигуряват своевременна доставка.

Данни, софтуерни инструменти и интерфейси

Със smartDATA, WAGO предлага на клиентите си непрекъснатия поток от данни, софтуерните инструменти и интерфейсите, които са им необходими по време на производствените им процеси. Тези процеси включват електрическо и механично проектиране, както и поръчване и производство на конфигурирани или самостоятелни продукти.

Инженерингов процес

От проектирането до доставката, WAGO предлага цифрови решения за оптимизиране на инженеринговите ви процеси:

1. Planning (CAE)

Plan your projects via CAE software or WAGOe!COCKPIT. Your data is loaded directly into the Smart Designer configuration software.

2. Project planning with Smart Designer

With WAGO Smart Designer, the configuration software for WAGO’s electrical connection and automation technology products, we offer access to projects, at any time and from anywhere in the world – no installation necessary.

3. Design (CAD)

WAGO offers and extensive product portfolio of individual items for download. WAGO CAD product data can be transferred from here easily and quickly to customers’ designs. Whether 2D or 3D data in a neutral CAD format or in the user’s CAD system format, the online portal provides data that fulfills these requirements.

4. Marking

With perfectly tuned hardware and software, WAGO offers high-performance, individualized marking solutions.
WAGO offers you the Smart Printer thermal transfer printer for all marking needs in control cabinets: Depending on how you work, you have the option of printing markings from a large variety of systems.

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

5. Classification

WAGO supports your digital business processes with machine-readable, system-compatible technical and commercial product data. It is based on standards like eCl@ss (basic/advanced) or ETIM.

Klassifizierung._2000x1125.jpg

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис