Свободни ръце за свързване с електрическата мрежа

4 февруари 2019 г.
Свързване на проводници със сечение до 10 mm2 (8 AWG) без инструменти

Редовите клеми TOPJOB® S на WAGO с тяхната интуитивна технология за свързване чрез задействане на лост са специално разработени за присъединяване на машини и системи към електрическата мрежа. Гамата редови клеми с лост (2.5 mm2/14 AWG, 6 mm2/10 AWG и 16 mm2/8 AWG) беше разширена с клеми от 10 mm2 (8 AWG), които ще се предлагат в 2- и 3-проводни версии.

За външно окабеляване редовите клеми на WAGO са оборудвани с лостове за отваряне на клемните клетки. За вътрешно окабеляване се предлагат и бутони или работни слотове.

Решаващо предимство на лостовата технология: Лостът има само две обособени позиции, което означава, че контактното гнездо е или напълно отворено или напълно затворено. Работата с редовите клеми е интуитивна и без инструменти - просто задействайте лоста на ръка. Лостът задържа контактното гнездо отворено, като така освобождава ръцете за окабеляване. Това е огромно предимство, особено при свързване на трудни за огъване проводници с големи напречни сечения. Алтернативно твърдите и фино усуканите проводници с накрайници могат да бъдат свързани чрез просто притискане посредством технологията Push-in CAGE CLAMP®.

Последна промяна: юни 2019

Накратко:

  • Задействане на лоста без инструменти: Всички видове проводници могат да се свързват и разкачат бързо и интуитивно с ръка.

  • Лостът остава отворен, без да се упражнява каквато и да е сила: И двете ръце остават свободни за окабеляването.

  • Положението на лоста е ясно: Лесно се вижда дали клемната клетка е отворена.

  • Технология Push-in CAGE-CLAMP®: Твърдите и фино усуканите проводници с накрайници се свързват много бързо, като просто се притискат в клетката.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: