Loesungen_Cloud_2000x1125.jpg

Облак

Отворена технология за автоматизация с WAGO

Вашата връзка с дигиталния свят на IoT

Искате ли да използвате данните за вашите машини, системи и сгради за мониторинг и анализ в облака? Възползвайте се от нашите отворени решения за лесна и сигурна връзка. Само с няколко стъпки ще имате общ поглед върху цялата важна информация от всички обекти, ще можете да идентифицирате възможностите за оптимизация и да започнете директно промените. Вие сами решавате до коя облачна система да изпратите вашите данни чрез MQTT, напр. Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud или SAP Cloud.

Освен свързаността с облака WAGO Cloud ви предлага и готова платформа за широка гама от приложения. Можете да анализирате данните директно без да имате ИТ знания и да получавате информация веднага, напр. за неизправности на машините.

WAGO IoT Box предлага и двете опции, обединени в едно хардуерно/софтуерно решение. Научете как да изпращате данните си до WAGO Cloud в рамките на няколко минути с помощта на конфигурируемата кутия и да ги използвате отново там.

1

Контролери PFC

Оптимална производителност и наличност: Благодарение на изключително високата си производителност, ниската консумация на енергия, многобройните интерфейси, спестяващия пространство дизайн и високото си ниво на надеждност, интуитивните контролери (PLC) на WAGO са рентабилни решения за автоматизация.

2

Сензорни панели WAGO 600

Сензорните панели 600 на WAGO правят възможно управлението и визуализацията по едно и също време. Чрез използването на съответната библиотека панелите на WAGO стават контролери за Интернет на нещата, които изпращат данни от полевата мрежа към облака.

3

IoT кутия от WAGO

WAGO IoT Box е цялостно отворено решение за свързване на съществуващи машини, системи и сгради към информационната система. Може да се свърже към WAGO Cloud и да служи като гейтуей за съществуващите производствени системи.

4

Облачна свързаност

Могат да се обменят директно данни чрез MQTT протокола с WAGO Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, SAP Cloud Platform, IBM Cloud или други MQTT брокери.

5

WAGO Cloud

WAGO Cloud ви позволява да събирате централно и да анализирате машинните данни. Опростен и лесен за използване, разработен така, че хората без опит в областта на ИТ да могат да го използват.

6

Интеграция в облака

WAGO Cloud може да се свързва с други облачни платформи като Microsoft Azure, Amazon Web Services или SAP Cloud чрез API (интерфейси), така че събраните данни, например от WAGO IoT Box, да се предават директно към съществуващите облачни приложения.

7

Производство

Включването на продукти на WAGO IoT в производството позволява лесно директно използване на машинни данни както във WAGO Cloud, така и в съществуващи клиентски приложения на други облачни платформи.

WAGO Cloud

WAGO Cloud ви дава възможност централизирано да събирате данни от различни машини и системи и да ги анализирате. Също така можете да управлявате и наблюдавате всички контролери WAGO, включително вашите данни и приложения. Опростеният и лесен за използване WAGO Cloud е разработен така, че хората, които нямат богат опит в областта на ИТ, да могат да го използват.

cloud_2000x2000.jpg

Новини за продукти

Лесна актуализация на машината посредством облака

Актуализации на фърмуер и приложения разширяват функциите на WAGO Cloud.

Изпращайте данни от машини и системи лесно и сигурно до WAGO Cloud или всеки друг MQTT брокер чрез MQTT. С контролерите PFC на WAGO, които работят с версия 12 на фърмуера, това не е проблем. С новата функция за актуализиране на фърмуера и приложенията концепцията за „свързаната фабрика“ може вече да се реализира още по-лесно. Това е възможно, защото фърмуерът и приложенията на контролерите могат да се актуализират директно през облака.

Тази функция е особено полезна за потребители, които управляват няколко машини от един и същи тип чрез контролер PFC. Вместо да актуализирате всяка машина поотделно, всички машини могат да бъдат актуализирани едновременно чрез WAGO Cloud. Алтернативно потребителят може да избира кои машини да бъдат актуализирани.

Вашите предимства:

  • Просто актуализирайте фърмуера и приложението чрез WAGO Cloud.
  • Организирайте актуализирането на множество машини.

Наличност: декември 2019 г.

Свързани с темата