controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Контролер PFC200

Проектирайте, контролирайте и визуализирайте проектите си още по-лесно и удобно с контролера PFC200 благодарение на e!COCKPIT (CODESYS V3) и Linux®.

Представяйте иновациите си на пазара по-бързо и се възползвайте от по-бърза възвръщаемост на инвестициите си: WAGO ви предлага и двете с новия си софтуер за цялостен софтуерен инженеринг. Благодарение на базираната на CODESYS среда за изпълнение и операционната система Linux® с функции за работа в реално време, контролерът PFC200 е ефективното решение за управление на вашите приложения за автоматизация.

Вашите предимства:

 • Програмиране съгласно IEC 61131-3
 • Може да се комбинира с езици от високо ниво
 • PLC и ИТ функции в едно устройство
 • Множество интерфейси, функции и области на приложение
 • Високи стандарти за киберсигурност (SSL, SSH, OpenVPN и защитна стена)
 • Система за изпълнение на e!COCKPIT (CODESYS 3)
 • Отдалечен достъп чрез мобилни комуникации
 • Linux® операционна система в реално време
 • Готовност за Docker

WAGO в действие

Какво прави контролера PFC200 успешен

Бързо и рентабилно управление на машини и системи

Освен утвърдената система за изпълнение на програми CODESYS V2 контролерът PFC200 предлага и системата e!RUNTIME, базирана на CODESYS V3. Това позволява на контролера перфектно да подпомага прехода към CODESYS V3. С помощта на тази удобна и проста система за изпълнение на програми, заедно с вграденото приложение за уеб визуализация, можете бързо и ефективно да изпълнявате дори сложни задачи по автоматизация. Контролерът PFC200 удовлетворява изискванията на традиционните инженерни дисциплини, като например машиностроенето, като същевременно отговаря на най-строгите технически изисквания на по-нови области като електроснабдяване и корабната индустрия.

Лесно усвояване, лесно превключване от други програмни езици

Включването на добре утвърдения индустриален стандарт CODESYS прави първоначалното стартиране още по-бързо. Освен шестте стандартни езика за програмиране съгласно IEC 61131 (IL, LL, FBD, ST и FC) и CFC, амбициозните потребители могат да пишат своите проекти и на C/C++, PHP или шел скриптове. Програмите и библиотеките, създадени във всеки вид език за програмиране, са съвместими с приложения на CODESYS.

Embedded Linux

Вградената ОС Linux е на разположение за потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система. Този софтуер на Linux®, работещ в реално време, предлага широка гама от предимства, включително гъвкавостта на използване на отворен код, който адаптира изходния код към специфичните нужди на потребителя във всеки един момент. Освен че е стабилна, тази надеждна операционна система предлага непрекъснато оптимизиране чрез активната общност на отворения код, като ви позволява да сте винаги в крак с новостите и готови за адаптиране към тях – особено по отношение на сигурността.

Голяма памет, бърз процесор и многобройни комуникационни интерфейси

Характеристиките са впечатляващи: Въпреки компактния си размер, програмируемият логически контролер (PLC) на WAGO е снабден с всички жизненоважни интерфейси и дори включва два RJ-45 и RS-232/RS-485 порта – в зависимост от избраната от вас версия. За максимална гъвкавост интерфейсите ETHERNET могат да бъдат конфигурирани независимо, което означава, че с PLC могат да бъдат конфигурирани две отделни мрежи. Двата ETHERNET порта могат да функционират като ETHERNET суич, за да създадат линейна топология. Слотът за SD карти осигурява допълнителна функционалност, като например дава възможност за целите на уеб визуализацията на SD карта да се съхраняват големи файлове с изображения.
В здравия пластмасов корпус на контролера е поместен процесор 1 GHz Cortex A8 , фланкиран с макс. 512MB RAM за изключително бързи скорости на работа. Възможно най-голямата памет за програми и данни от 1,5 GB също осигурява на PFC200 достатъчно резерви за сложни задачи по управлението.

Бързо конфигуриране на Fieldbus

Протоколите CAN, CANopen, PROFIBUS DP и Modbus TCP/UDP/RTU позволяват гъвкава връзка към fieldbus системи и външни входно-изходни устройства. Fieldbus системите могат да бъдат конфигурирани директно в лесната за използване среда за разработка e!COCKPIT на WAGO. ETHERNET интерфейсите също поддържат всички общи протоколи като DHCP, DNS, NTP, FTP и HTTP. Чрез SSH, HTTPS и FTPS се осигурява защитена връзка.

Сигурна връзка без смущения чрез OpenVPN и IPsec

Контролерът се свързва с мобилната мрежа чрез криптиран достъп до виртуална частна мрежа (VPN) и поддържа протоколите OpenVPN и IPsec. VPN тунелът свързва контролера с мрежата чрез GPRS и предава всички криптирани данни чрез SSL и TLS, като перфектно защитава данните от неразрешен достъп. VPN може да се конфигурира и чрез уеб-базираното управление на контролера.

По-бързи приложения с Docker

Контейнерната технология Docker ускорява разработването, тестването и внедряването на софтуера, тъй като работата с него се основава на поведението на приложенията. Линията контролери PFC200 на WAGO ви дава възможност да се възползвате от тези предимства на вградена платформа. За да се постигне икономическа ефективност при все по-кратките продуктови цикли в производството, производството трябва да се свърже в мрежа и да стане по-гъвкаво. Софтуерът е необходим за подпомагане на фабриките при изпълнение на новите производствени изисквания. Подготовката за разработване, тестване, доставка и разпространение обаче е всичко друго, но не и лесна, особено на вградените платформи: Инсталирането и конфигурирането на програмите често е трудоемко, отнема време и забавя цифровата трансформация в компаниите.

Протоколи за телеконтрол

Вариантите на PFC200 XTR могат да се използват и като телеконтролери. Освен протоколите за телеконтрол IEC 60870-5-101, 103, -104, IEC 61850 и IEC 61400-25 те поддържат и комуникационния стандарт DNP3. Дори интерфейсите са невероятни: Контролерът се предлага в две версии с различен брой комуникационни интерфейси – или две ETHERNET връзки и RS-232/RS-485 интерфейс, или две ETHERNET връзки, RS-232/RS-485, CAN, CANopen и подчинени PROFIBUS DP интерфейси.

Приложения

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Енергийни мрежи (технология за телеконтрол)

Основната цел на промишления отрасъл за производство и разпределение на електроенергия е да осигури надеждно и безопасно подаване на енергия. С богатото си продуктово портфолио WAGO предлага на клиентите си широк спектър от възможни приложения: от автоматизация на централите за производство и разпределение на енергията до безопасни отдалечени решения, както и наблюдение и контрол посредством входно-изходни компоненти за измерване на ток и енергия.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Промишлен инженеринг и машиностроене

Богатата гама входно-изходни модули за различни видове потенциали и сигнали спестява време и средства, тъй като сензорите/задвижващите механизми могат да се свързват директно – дори при приложения, свързани с безопасността.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Процесна автоматизация

За този сектор от изключителна важност са безопасността на хората, чистата околна среда и безопасната, безпроблемна експлоатация на оборудването. Често срещано изискване в химическата, енергийната, газовата и нефтената промишленост е възможността за използване на оборудването в опасни среди. Системата WAGO-I/O System е подходяща за използване в Зона 2 за обработване на полеви сигнали в Зона 1 и Зона 0 чрез входно-изходни модули със собствена безопасност.

Нови продукти

Обновена BACnet функционалност

Разширение на фърмуера BACnet/IP за PFC200 и сензорни панели 600

BACnet е един от най-често използваните комуникационни протоколи за сградна автоматизация. С оглед на това WAGO вече предлага разширение на фърмуера за гамата контролери PFC200 и сензорните Touch Panel 600; разширението може да се използва за активиране на съществуващи устройства чрез лицензиране за BACnet/IP.

Това допълнение позволява да се автоматизира голям брой BACnet обекти само с един контролер PFC200 или сензорен панел Touch Panel 600. С мощните сензорни панели, базирани на Linux®, и лицензите за BACnet могат да се реализират контролът и визуализацията на по-големи проекти за сградна автоматизация на едно устройство. Устройствата действат като BACnet сградни контролери (BBC) съгласно BACnet ревизия 14. Присъствието в BTL списъка означава, че те отговарят на стандартните изисквания на търговете. WAGO предлага два различни лиценза: Единият е за 256 BACnet обекта, а другият е без ограничения.

Вашите предимства:

 • Използване на съществуващи продукти с BACnet/IP
 • Автоматизиране на огромен брой BACnet обекти
 • Контрол и визуализация в едно устройство за рентабилни решения
 • Мащабируемост чрез различни лицензи

Контролерите PFC200 са вече с четири ETHERNET порта

Два допълнителни интерфейса осигуряват повече свързаност и допълнителна свобода.

Най-новото поколение контролери PFC200 на WAGO предлага до четири отделно конфигурируеми EtherNET порта, които позволяват имплементирането на приложения с високи изисквания към свързаността. Мрежите на портовете могат да бъдат свободно конфигурирани. Това означава, че контролерът може да се интегрира в мащабна мрежа и по-малка локална мрежа едновременно с по два порта. Възможностите варират от свързване към четири различни мрежи до свързване на всички четири порта с други комутатори. Тази гъвкавост може да предотврати използването на допълнителен суич в контролното табло, както най-често се случва.

Интегрираната защитна стена гарантира висока сигурност в локалните мрежи. Четирите интерфейса на PFC200 са проектирани като 100BASE-TX портове с гнезда RJ-45. Поддържат се всички стандартни ETHERNET протоколи. Стандартните приложения на PFC200 най-често са при управлението на машини и оборудване, в преработвателната промишленост и сградната автоматизация. Мощният контролер работи с операционна система Linux® в реално време и може да бъде програмиран с IEC 61131-3 езици.

Вашите предимства:

 • Четири ETHERNET порта на един контролер
 • Свободно конфигурируем
 • Без необходимост от допълнителен суич в контролното табло

Преглед на продуктите

applikationscontroller_registrierung_2000x1125.jpg

Софтуер за контролери за приложения

Контролерите за приложения са предназначени за обработка на приложения на WAGO.

Можете да идентифицирате възможните контролери за всяко решение за приложение чрез различните продуктови номера. След като се регистрирате на уеб сайта на WAGO, ще ви предоставим най-новата версия на съответния софтуер по имейл и можем да ви помогнем, ако имате допълнителни въпроси.

controller_pfc200_drei_2000x1125.jpg

Още по-голяма производителност

Във второто поколение на PFC200 ви очаква дори още по-голяма производителност.

С процесора Cortex A8 с 1 GHz и 512 MB RAM новите контролери осигуряват дори още по-високи работни скорости от предшествениците си. С 4 GB памет за програми и данни (1,5 GB за вътрешна употреба) новото поколение предлага значително повече памет от преди.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис