Témata
Inteligentní řízení osvětlení s produkty WAGO

WAGO Lighting Management je propracované řešení pro řízení osvětlení ve velkých prostorách, například ve výrobních závodech a skladech. Náš systém řízení osvětlení kombinuje předem definovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem a usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů, jejich uvádění do provozu i samotný provoz.

WAGO Lighting Management:

 • Snadné používání
 • Inovativní použitelnost
 • Přehledná vstupní obrazovka

Řízení osvětlení s řešením WAGO Lighting Management

Inteligentní řešení pro systémy řízení osvětlení

loesungen_lichtmanagement_systemgrafik_2000x2000.jpg

K dispozici jsou nové funkce

 • Podpora pro senzory DALI-2
 • Kompatibilita s širokým spektrem senzorů DALI od různých výrobců
 • Rozšířené možnosti použití v různých oblastech

Zůstaňte pánem svého osvětlovacího systému

Moderní management osvětlení nabízí víc než možnost ušetřit energii a náklady. Zvyšuje také hospodárnost a efektivitu při využívání zdrojů a uživateli přináší komfort a flexibilitu. Systém WAGO Lighting Management je praxí prověřená koncepce s předdefinovaným hardwarem a předem vyvinutým softwarem, která výrazně zjednodušuje projektování, uvedení do provozu a používání.

WAGO Lighting Management se řídí různými potřebami ve skladištních a výrobních halách. Hala se za tímto účelem dělí do virtuálních ploch, v nichž lze flexibilně upravovat osvětlení. Každá z virtuálních ploch přitom zaznamenává signály senzorů a akčních členů tak, aby bylo možné automatizovaně nastavovat odpovídající intenzitu osvětlení. Pomocí virtuálních místností lze v jednoduchém webovém konfigurátoru snadno a rychle realizovat změny způsobu využívání a prostorové úpravy.

Důvody úspěšnosti řešení WAGO Lighting Management

WAGO Lighting Management je inteligentní řešení pro řízení osvětlení ve velkých prostorách, například ve výrobních závodech nebo skladech.

WAGO Lighting Management kombinuje předem definovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem s webovým rozhraním. Usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů a zároveň nabízí řadu předností při jejich provozování.

Základ tvoří inteligentní systém řízení osvětlení, který pomocí senzorů denního světla, pohybových čidel a propracovaných scénářů osvětlení zajišťuje, aby bylo ve správný okamžik a ve správném množství k dispozici to správné světlo.

Přednosti

 • Snížení nákladů na životní cyklus systému pomocí účinného řízení osvětlení
 • Uvedení do provozu prostřednictvím intuitivní konfigurace s průvodcem
 • Snadné konfigurování bez nutnosti programování

Vysoce kvalitní hardware

Hardware je založen na novém řídicím systému WAGO PFC200 a I/O modulu pro DALI ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. S každým I/O modulem je možné do systému integrovat až 64 světel DALI, až 16 senzorů DALI a až 16 tlačítkových ovladačů DALI. Počet modulů je variabilní. Řešení WAGO Lighting Management tak lze používat v malých výrobních závodech i velkých logistických centrech. S řídicím systémem lze propojit doplňkové I/O moduly, například modul pro měření třífázového výkonu, modul pro synchronizaci času na bázi GPS nebo moduly rádiového přijímače pro rádiové ovladače EnOcean.

Nejlepší hardware pro váš systém řízení osvětlení

Moderní software

Díky snadné konfiguraci pomocí webového rozhraní představuje WAGO Lighting Management výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé řešení. Veškerá nastavení v rámci uvádění do provozu i provozu samotného lze upravovat kliknutím myši – není třeba nic programovat. Ke grafickému uživatelskému rozhraní je možné přistupovat z libovolného standardního webového prohlížeče. Díky tomu není nutné lokálně instalovat žádný software. Bezproblémové konfigurování osvětlovacího systému zaručuje webová vizualizace na bázi standardu HTML5. Využít můžete i funkci hromadného zpracování prostřednictvím importu/exportu souborů aplikace Microsoft Excel. Hodnoty parametrů lze ukládat buď na SD kartu, nebo protokolem SFTP na zálohovací server. Protokolem MODBUS TCP/IP je možné předávat hodnoty nadřazenému řídicímu systému budovy nebo velínu. Na vstupní obrazovce jsou předem vyplněna výchozí nastavení a rovněž se tu zobrazují provozní stavy.

Přehledná vstupní obrazovka

 • Vstupní obrazovky s předem vyplněnými výchozími nastaveními
 • Nastavování požadovaných hodnot
 • Maximální a minimální meze pro řízení
 • Konfigurace akčních členů a senzorů
 • Indikace provozního stavu
Procesorové moduly PFC200 jsou koncipovány pro zpracování aplikací WAGO. Tyto procesorové moduly poznáte podle speciální verze objednacího čísla. Příslušnou softwarovou aplikaci si můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu.
Další informace a také přesné přiřazení aplikace k příslušnému aplikačnímu procesorovému modulu najdete v dokumentaci aplikace. Procesorové moduly používat také s vlastními aplikacemi.

Software pro řízení osvětlení

Software pro řízení osvětlení pomocí aplikačních procesorových modulů

Abyste mohli v plném rozsahu využívat řešení pro řízení osvětlení WAGO, potřebujete odpovídající software. Aplikační procesorové moduly jsou koncipovány pro zpracování aplikací WAGO.

Možné procesorové moduly pro jednotlivé aplikace poznáte podle různých objednacích čísel. Po registraci na webu WAGO vám e-mailem poskytneme přístup k nejnovější verzi příslušného softwaru a rádi vám pomůžeme, budete-li mít jakékoli dotazy.

Přehled funkcí

Řešení WAGO Lighting Management nabízí tyto funkce:

 • Spínání: zapínání/vypínání (s funkcí watchdog / bez funkce watchdog), impulzní relé, funkce schodišťového automatu, automatické osvětlení (pohybové čidlo), řízení stmívání
 • Stmívání: stmívání pomocí senzorů pro detekci přítomnosti osob
 • Řízení osvětlení: princip HCL (Human Centric Lighting), regulace na konstantní úroveň, řízení podle denního světla
 • Časové funkce: týdenní spínací funkce, spínací funkce pro státní svátky, speciální spínací funkce
 • Funkce Slave: externí virtuální místnost, externí hodnota stmívání
 • Bezpečnostní osvětlení pro samostatné i centrální baterie
 • Přesné měření spotřeby energie
 • Snadná dokumentace projektu

Používání řešení WAGO Lighting Management

Videotutoriály

Videos: 10 | Duration: 30:23

Videotutoriály

Videos: 10 | Duration: 30:23

 • WAGO Lighting Management – část 1 – úvod

  3:44

  Share this video

  Share link

 • WAGO Lighting Management – část 2 – možnosti dokumentace

  1:54

  Share this video

  Share link

 • WAGO Lighting Management – část 3 – připojení dotykových senzorů KNX

  4:27

  Share this video

  Share link

 • WAGO Lighting Management – část 4 – Human Centric Lighting (HCL)

  3:14

  Share this video

  Share link

 • WAGO Lighting Management – část 5 – vyhodnocování chybových hlášení

  1:59

  Share this video

  Share link

 • WAGO Lighting Management – část 6 – instalace nouzových světel DALI se samostatnou baterií

  2:48

  Share this video

  Share link

 • Tutoriál pro WAGO Lighting Management – první pohled na software

  12:24

  Share this video

  Share link

 • Uvedení aplikačního procesorového modulu do provozu

  1:53

  Share this video

  Share link

 • Share this video

  Share link

 • Share this video

  Share link

Stažení informačních materiálů

Zde najdete následující informační materiály a přehled produktů pro řízení osvětlení. Na dotázání vám poskytneme také příslušná data, s nimiž budete moct řešení WAGO Lighting Management používat v aplikaci ePLAN.

 • Poznámky k verzi
 • Návod
 • Texty pro výběrová řízení
 • Schémata zapojení
 • Rozhraní KNX

Automatizace budov s komponentami WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála

WAGO pro profesní skupiny

Zaostřeno na vaše požadavky

Pro instalační techniky a systémové integrátory: Využijte rozcestník pro různé profese, který vás přímo zavede k relevantním informacím z oblasti automatizace budov.