Na této stránce:
software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programování a konfigurace v aplikaci e!COCKPIT

Automatizační aplikace WAGO e!COCKPIT zajišťuje rychlejší uvedení strojů a systémů do provozu a zároveň zkracuje dobu vývoje automatizačních projektů. Mezi základní předpoklady trvalé úspory nákladů při vývoji softwaru patří snadné používání aplikace a vysoká míra opětovné použitelnosti jednou naprogramovaných kusů kódu. e!COCKPIT je integrované vývojové prostředí, které podporuje veškeré činnosti v rámci automatizace: od konfigurace hardwaru, programování, simulace a vizualizace až po uvádění do provozu – to vše v jediné aplikaci.

Přednosti

  • Integrovaný vývoj
  • Inteligentní návrh
  • CODESYS 3
  • Grafická konfigurace sítě

e!COCKPIT – registrace

Bezplatná 30denní zkušební verze

Děkujeme, že jste zvolili aplikaci e!COCKPIT. Bezplatně se zaregistrujte a po dobu 30 dnů bezplatně zkoušejte naši vývojovou aplikaci.

Důvody úspěšnosti vývojové aplikace e!COCKPIT

Konfigurace a parametrizace

Konfigurátory integrované v aplikaci e!COCKPIT usnadňují uživateli práci prostřednictvím moderních metod obsluhy a efektivních pracovních oblastí. Několik příkladů:

Grafická topologie sítě: Intuitivní a snadno pochopitelné znázornění komplexních vztahů mezi zařízeními v síti a jejich aktuálního stavu.

Podpora přetahování myší (drag & drop): Jednodušší interakce s přístroji.

Kopírování a vkládání: Rychlé kopírování jednotlivých přístrojů nebo celých větví sítě. Hromadné zpracování: Možnost nastavovat hodnoty parametrů více přístrojů.

Programování

Aplikace e!COCKPIT nabízí rozsáhlé možnosti pro vývoj softwaru: Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3: jazyk strukturovaného textu (ST), jazyk kontaktních schémat (LD), jazyk funkčních bloků (FBD), jazyk seznamu instrukcí (IL), jazyk sekvenčního programování (AS) a jazyk volně propojovaných bloků (CFC). Veškeré programovací jazyky lze vzájemně kombinovat. Vytvořené programy lze na počítači snadno ladit pomocí simulace. Podpora nových paradigmat, například objektově orientovaného programování.

Vizualizace

Dnešním standardem jsou moderní rozhraní k obsluze a monitorování strojů. Na kladném přijetí celého automatizačního řešení se dnes významnou měrou podílí i atraktivní vzhled uživatelského rozhraní. Aplikace e!COCKPIT umožňuje snadno vytvářet moderní uživatelská rozhraní, přičemž využívá metodu drag & drop. Integrovaný editor vizualizace nabízí přístup k proměnným z programu IEC, uzavřenou simulaci HMI a PLC programů na vývojovém počítači a zaručenou jazykovou nezávislost díky podpoře znakové sady Unicode. Podporuje také aktuální standardy jako HTML5 nebo CSS.

Diagnostika

Podrobné údaje o aktuálním stavu automatizační sítě jsou nezbytným předpokladem rychlé lokalizace a nápravy chyb – ať už během vývoje v kanceláři, nebo přímo u stroje při uvádění do provozu. Aplikace e!COCKPIT k tomu nabízí rozsáhlé možnosti diagnostiky: Jednotlivé pohledy trvale zobrazují aktuální stavová data řídicího systému, a to v podobě tabulek i grafů. Bezprostřední a nekomplikované předávání chybových hlášení zaručuje splnění harmonogramu projektu. Strukturovaný test zapojení umožňuje systematicky identifikovat chyby v zapojení.

Všechny produkty

Poznejte všechny varianty licencí aplikace e!COCKPIT.

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
Dotykové panely

Dotykové panely pro jakékoli použití

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Procesorové moduly pro cenově příznivé řízení

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg