Na této stránce:
brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Automobilový průmysl

Výhody napříč celým hodnotovým řetězcem
automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Lisovna

V lisovně vznikají v různých pracovních krocích hotové díly karoserie. Na lisovacích linkách se tu pod vysokým tlakem tvarují plechové dílce. Při těchto činnostech ale vznikají vibrace, které mohou zapříčiňovat výpadky přístrojů. Z toho důvodu byste měli sáhnout po výrobcích značky WAGO, které vám zajistí maximální procesní jistotu: Spolehlivé přípojky u všech komponent mají nulové nároky na údržbu, zamezují uvolnění vodičů a vzniku vysokého přechodového odporu.

Proč používat produkty WAGO?

 • Základním rysem všech našich výrobků je odolnost proti elektromagnetickému rušení, která zaručuje hladký provoz i za náročných podmínek.
 • Osvědčená pružinová připojovací technika snižuje náklady a zvyšuje spolehlivost.
 • Nabízíme kompletní řešení pro záznam strojních a energetických dat.
automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Karosárna

Výroba surové karoserie klade vysoké nároky na provozuschopnost zařízení a také jeho bezpečnost a spolehlivost. Jednotlivé části výrobní linky, které pocházejí od různých výrobců, je mimoto nutné nezávisle automatizovat a začlenit do nadřazeného systému. S výrobky WAGO si rychle a snadno poradíte se všemi výzvami, které z toho vyplývají.

Proč používat produkty WAGO?

 • Bezšroubové a zásuvné úrovně připojení zaručují rychlejší výměnu jednotlivých komponent.
 • Automatizační produkty WAGO mluví rozmanitými jazyky – PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link a mnoha dalšími.
 • Komponenty WAGO jsou důležitý pojicí článek, který umožňuje komunikaci M2M.
 • Díky řadě atestů jsou připravené pro použití na celém světě.
 • Nasazení výrobků značky WAGO znamená jednodušší integraci vašeho automatizačního řešení.
automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Lakovací linka

V lakovně na sebe navazuje řada různých pracovních kroků. Aby byl zaručen hladký průběh jednotlivých aplikačních sekvencí, je nutné zajistit nepřetržitou komunikaci mezi dopravní technikou a roboty a také v rámci aplikace samotné. Lakovna je oblast s nulovou tolerancí chyb, která na elektrické komponenty klade ty nejpřísnější nároky. WAGO nabízí optimalizované výrobky pro dokonalý lakovací proces.

Proč používat produkty WAGO?

 • Jiskrově bezpečné moduly Ex i lze instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Monitorovat, řídit a regulovat procesy pomáhají procesorové moduly WAGO a také měřicí moduly pro M-Bus, MP-Bus, termočlánky a senzory RTD a měřicí moduly s čítačem.
automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Powertrain

Výraz „powertrain“ popisuje všechny oblasti, ve kterých se vyrábějí součásti pohonného ústrojí. Pozornost se tu zaměřuje na výrobu vysoce přesných ozubených kol do převodovek nebo klikových hřídelů motoru. Výroba komponent pohonného ústrojí vyžaduje maximální spolehlivost všech automatizačních produktů: Veškeré hotové součásti musejí být ve správnou chvíli připraveny na instalaci do správného motoru nebo do správné převodovky. Splnit všechny tyto požadavky umožňují výrobky WAGO navržené speciálně pro tento způsob použití.

Proč používat produkty WAGO?

 • Automatizační produkty WAGO už dnes splňují požadavky Průmyslu 4.0.
 • Nastavování parametrů senzorů pomocí I/O modulů v řídicím prostředí WAGO zrychluje uvádění zařízení do provozu a zkracuje prostoje.
 • Pro aplikace s vysokými nároky na výkon nabízí WAGO profesionální napájecí zdroje EPSITRON

  ®

  PRO Power.
 • Elektronické pojistky zamezují nechtěnému vypínání v důsledku vysokého zapínacího proudu nebo nežádoucímu náběhu zařízení v případě poruchy. Zvyšují tak jeho bezpečnost a provozuschopnost.
 • Řadové svorky s připojením POWER CAGE CLAMP umožňují spolehlivě připojit velké vodiče o průřezu až 185 mm⊃2; (350 kcmil).
automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Konečná montáž

Proces výroby automobilu završuje konečná montáž. Nejdůležitějším krokem konečné montáže je přišroubování pohonného ústrojí a motoru ke karoserii. Nezbytností je vysoký stupeň přesnosti a dokonalé řízení, které zajistí, aby vždy byly spárovány ty správné součásti. Výrobky WAGO, jako jsou procesorové moduly, splňují vysoké nároky v oblasti konečné montáže a zajišťují, aby jednotlivé části výroby nepřetržitě pracovaly bez jakýchkoli výpadků.

Proč používat produkty WAGO?

 • Decentralizované procesorové moduly v prostředí na bázi Průmyslu 4.0 zaručují flexibilní výrobní procesy.
 • Napojení centrálního systému řízení výroby na řešení WAGO, která ovládají operace v rámci koncepce Pick-to-light.

Přehled aplikací a řešení pro automobilový průmysl

Výrobky WAGO se používají ve všech oblastech výroby automobilů. Maximální provozuschopnost systémů v nich zaručuje například bezšroubová připojovací technika. Procesorové moduly a vzdálené I/O moduly WAGO podporují energetický management výrobních závodů. Výsledkem je efektivní výroba pro automobilový průmysl budoucnosti.

WAGO v praxi

Aplikace našich zákazníků: Automobilový průmysl

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

Flexibilní I/O systém pro všechny protokoly průmyslových sběrnic

Automatizace u dodavatele automobilek: Společnost Brose používá modulární WAGO-I/O-SYSTEM, protože podporuje všechny běžné protokoly průmyslových sběrnic a také standardy Ethernet.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Chytré řešení osvětlení

Společnost Schuster Energieversorgunssysteme, která se specializuje na systémy dodávky elektrické energie, vzbudila velký rozruch svým inovativním a nezávislým systémem nouzového osvětlení. První zákazníci přišli z automobilového průmyslu, velký zájem ale projevují i firmy z dalších sektorů. Jádro celého řešení tvoří WAGO-I/O-SYSTEM 750, který realizuje inteligentní funkce řízení osvětlení.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Ochrany proti výbuchu v automobilovém průmyslu

Jak přesně je definován „výbuch“? Jaké jsou jeho příčiny a charakteristické rysy? Která ochranná opatření jsou k dispozici? WAGO vám to prozradí.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Lighting Management

Moderní řízení osvětlení ve skladové a výrobní hale nabízí víc než snížení spotřeby energie a nákladů. Hospodárnost a efektivitu při využívání zdrojů zároveň kombinuje s komfortem a flexibilitou pro uživatele.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: