energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimalizace procesů prostřednictvím cloudu

Chtěli byste ukládat energetická a procesní data do cloudu tak, abyste k nim měli přístup odkudkoli a zpřístupnili je novým aplikacím, jako je prediktivní údržba? Společnost WAGO vám s tím ráda pomůže.


Naše procesorové moduly lze používat k centrální správě analogových a binárních dat s bezpečným propojením s cloudem. Vysokou IT kapacitu online úložišť tak můžete bez obav ze zneužití dat využít k vývoji provozních strategií, se kterými zvýšíte energetickou účinnost.

Energetický management s IoT a velkými daty:

 • Propojení s cloudem: nové možnosti pro váš energetický management
 • Kybernetická bezpečnost: nedejte šanci hackerům
 • Prediktivní údržba: strategie údržby připravené na budoucnost
 • Správa zatížení: úspora elektrické energie prostřednictvím cloudu

Digitalizace energetického managementu s produkty WAGO

Co vám nabízíme

Propojení s cloudem: nové možnosti pro váš energetický management

Cloud vám umožní přistupovat k aktuálním energetickým a procesním datům odkudkoli. Umožňuje také detailně zpracovávat, detailně analyzovat a ukládat velké objemy dat. To může být výhodou například v případech, kdy chcete využít umělou inteligenci k předpovídání nutnosti údržby jednotlivých strojů ve vašem výrobním řetězci. Společnost WAGO vytváří základní předpoklad tohoto řešení: Software v našich procesorových modulech dokáže data přímo odesílat do cloudu, například do nového řešení WAGO Cloud Data Control. Jako uživatelské rozhraní cloudové služby provozované na platformě Microsoft Azure slouží webový portál. S našimi produkty ale můžete samozřejmě využívat i další cloudové platformy – výběr služby máte plně ve svých rukách. Cloud vám přinese tuto přidanou hodnotu:

 • Centralizované shromažďování dat
 • Přístup k aktuálním datům odkudkoli
 • Strojové učení
 • Nové provozní strategie

Kybernetická bezpečnost: nedejte šanci hackerům

Pokud chcete v rámci svého energetického managementu využívat cloud, je nezbytné, abyste se zabývali tématem kybernetické bezpečnosti – pokud by se kybernetickým zločincům podařilo neoprávněně manipulovat s vaší výrobou prostřednictvím internetu, hrozí vám velké ztráty. Se společností WAGO jste chráněni proti kybernetickým útokům. Koncepce Security by Design – tedy IT zabezpečení integrované od samého počátku v podobě vícevrstvé bezpečnostní architektury – zajišťuje, že zloději dat nezískají přístup k našemu procesorovému modulu s operačním systémem Linux®. Komunikace mezi procesorovými moduly a cloudem probíhá protokolem MQTT a je šifrovaná. Můžete také definovat proměnné přenášené do cloudu – citlivá data tak neopouštějí podnik. Přednosti v oblasti zabezpečení, ze kterých budete těžit:

 • Vysoce zabezpečený operační systém Linux®
 • Není nutné instalovat softwarové opravy
 • Šifrovaná komunikace
 • Definování proměnných a intervalů

Prediktivní údržba: strategie údržby připravené na budoucnost

V inteligentní továrně je možné energetická a procesní data použít také k předpovídání poruch a vývoji nových provozních strategií a strategií údržby. Jedním z témat je prediktivní (proaktivní) údržba. Podnikům umožňuje rozpoznat poruchy ještě před tím, než k nim skutečně dojde. Systémy se tak neopravují ve chvíli, kdy se porouchají, nýbrž ještě před tímto okamžikem. Problémy často vyplývají z nepříznivých korelací, které dokáže rozpoznat umělá inteligence v cloudu. Náš systém energetického managementu vám ale pomůže i bez spolupráce s cloudem: Umožňuje nastavovat mezní hodnoty, podle nichž jsou pracovníci odpovědní za servis a údržbu schopni určit, že ve výrobě něco neběží tak, jak má, a že hrozí riziko výpadku. Na základě těchto znalostí je možné včas předejít větším škodám. Důvody, kvůli kterým se vám prediktivní údržba vyplatí:

 • Méně škod
 • Efektivnější údržba
 • Nepřerušovaná provozuschopnost
 • Hospodárné řešení

Správa zatížení: úspora elektrické energie prostřednictvím cloudu

Jaké mají podniky možnosti, pokud v rámci energetického managementu požadují nejen měření a vizualizaci, ale také automatizované řízení? Díky otevřeným rozhraním dokáže systém energetického managementu WAGO transparentně poskytovat shromážděná data k dalšímu zpracování, například výrobnímu informačnímu systému (MES) v cloudu nebo podnikovému informačnímu systému (ERP). Na základě těchto dat pak mohou systémy provádět další akce, například řídit spotřebu energie s ohledem na zatížení. Tento proces vytváří harmonizovaný a rovnoměrný zátěžový profil podniku, který zmenšuje počet zátěžových špiček a míru opotřebení strojů. Průmyslové podniky mohou profitovat regulací zátěže. Umožňuje jim to vytváření regulační rezervy, která kompenzuje krátkodobé kolísání spotřeby elektrické energie. Výhody, které vám přinese správa zatížení:

 • Menší počet zátěžových špiček
 • Harmonizovaný zátěžový profil
 • Snížení ceny za rezervovaný výkon
 • Menší opotřebení strojů

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

WAGO v praxi

Aplikace našich zákazníků: Digitalizace

Jako partner a přední inovátor pomáhá WAGO realizovat řadu zajímavých projektů. Zjistěte, jak vám mohou zjednodušit život naše kreativní a efektivní řešení pro digitalizaci.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další řešení v oblasti energetického managementu

WAGO vám pomůže vytěžit z vašeho potenciálu maximum – od monitorování až po identifikaci vhodných opatření.

Mohlo by vás také zajímat

Pokrok se společností WAGO

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti energetického managementu. Poznejte další témata, na kterých pracujeme.