energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Spolehlivé napojení na energetickou transformaci

Nejvyšším cílem v oblasti výroby a distribuce energie je spolehlivé a bezpečné napájení. Výrobky WAGO se pyšní nejvyšší úrovní bezpečnosti a kvality. Nabízíme kompletní sortiment produktů od propojovací techniky až po automatizační řešení.

Provozovatelé ekologických elektráren se nacházejí ve vřavě konkurenčního boje o nejlevnější kilowatthodinu a při instalaci svých systémů musejí pečlivě sledovat účinnost i nákladovou stránku. Kromě toho mají povinnost své soustavy od určité velikosti napojit na řídicí systém provozovatele sítě tak, aby bylo možné v případě potřeby snižovat jejich výkon. K tomu je zapotřebí komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů.

Management solárních parků: řízení fotovoltaických systémů šetrné k síti

K zajištění komunikace s provozovateli rozvodné sítě musejí provozovatelé fotovoltaických elektráren využívat telemetrické protokoly. Procesorové moduly WAGO poskytují standardizovaná a snadno použitelná rozhraní na bázi standardů IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (server/klient), MODBUS a DNP3. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Přímá komunikace mezi telemetrickým systémem a střídačem nebo záznamníkem dat solárního systému
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Kybernetická bezpečnost: šifrování v souladu s nejpřísnějšími evropskými směrnicemi v oblasti zabezpečení komunikace v energetice – BDEW a BSI
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli
 • Bezplatné funkční bloky pro různé data loggery a střídače
 • Implementace požadavků provozovatele rozvodné sítě na dodávaný činný a jalový výkon
 • Regulace cos ϕ nebo Q/U (regulace jalového výkonu) podle charakteristické křivky
 • Integrace externích měřicích systémů pro vysoké napětí (síťové analyzátory, indikátory zkratu, prvky pro ochranu sítě a systému) prostřednictvím protokolu TCP/RTU nebo jiných protokolů průmyslových sběrnic
 • Záznam údajů o nízkonapěťovém výkonu prostřednictvím modulu k měření třífázového výkonu
 • Snadná parametrizace a konfigurování pomocí vizualizace
 • Modulární konstrukce: ve stanici lze kombinovat binární, analogové i speciální I/O moduly
 • Výběr z víc než 500 různých I/O modulů
 • Parametrizace a konfigurování pomocí webové vizualizace
 • Programování podle normy IEC 61131-3
 • Integrovaný GSM modem

Solární energie je kolísavá a je nezbytné ji regulovat.

Připojovací technika: bezpečná a jednoduchá instalace

Rozhodujícím faktorem při montáži FV systému je bezpečná a jednoduchá instalace. WAGO nabízí obojí: rozsáhlý sortiment řadových svorek TOPJOB® S zaručuje spolehlivé a trvalé připojení FV kabelů. Rozpojovací a pojistkové svorky odolné proti vysokému napětí spolehlivě oddělují FV generátory od střídačů. Nabídku završují doplňková řešení jako moduly s blokovacími diodami.

WAGO zjednodušuje instalaci solárních elektráren.

FV střídače: menší rozměry a delší životnost díky komponentám WAGO

Střídač tvoří srdce fotovoltaického systému. Přeměňuje stejnosměrný proud z FV panelů na střídavý, který je pak dodáván do veřejné rozvodné sítě. Tyto přístroje mají velmi malé ztráty, jejich účinnosti činí až 99 procent. Jinými slovy: Při přeměně se ztratí jedna setina DC výkonu. Životnost a výkonnost střídače určují jeho elektronické a elektromechanické komponenty. Ty musejí spolehlivě fungovat po dlouhá léta a navíc zaručovat vysokou funkčnost a bezpečnost i ve stísněných prostorových podmínkách. Přesně takové požadavky plní vysokoproudé svorky na desky plošných spojů WAGO.

Technik připojuje FV střídač

Management větrných parků: výroba energie v souladu s požadavky rozvodné sítě

Větrné elektrárny jsou vybavené moderním elektronickým řízením. Hlavní řídicí jednotka je jako ústřední prvek v neustálém kontaktu s periferními řídicími prvky, jako jsou systém pro natáčení podle směru větrného proudění nebo systém nastavování lopatek. Tento nepřetržitý kontakt umožňuje měnit individuální parametry systému a zajišťuje tak optimální provoz za všech povětrnostních podmínek. K řádné dodávce energie z turbín do rozvodné sítě je zapotřebí permanentně monitorovat připojení systému k rozvodné síti. Zaznamenávají se proměnné jako napětí, proud a frekvence v síti, které se nepřetržitě odesílají do řídicího systému větrného parku. Na jejich základě dokáže systém neprodleně reagovat na překročení stanovených mezních hodnot. Výrobky WAGO zjednodušují a vylepšují management větrných parků a zajišťují bezproblémovou komunikaci mezi provozovatelem rozvodné sítě, přímými prodejci a provozovateli turbín. Výsledkem je neustálý přístup k systému pro všechny zúčastněné, a to bez jakýchkoli prodlev. Spolehlivé řízení a monitorování větrných parků zaručuje WAGO-I/O-SYSTEM 750. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím standardních telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Díky velkému počtu I/O modulů se I/O systém ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci s externími zařízeními nebo k měření třífázového výkonu
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Řídicí systémy jsou k dispozici pro všechny běžné průmyslové sběrnice a standardy Ethernet
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-3
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli
 • Bezplatně dostupné funkční bloky
 • Klient OPC/XML
 • Klient IEC 61400-25

Rozvodna na úpatí větrného parku

Bioenergie: bezpečná automatizace i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Bioplynová stanice vyrábí bioplyn fermentováním zejména obnovitelných surovin nebo zvířecích exkrementů. Ve většině případů je plyn přiváděn přímo do lokálních kogeneračních jednotek, vyrobená elektrická energie je pak dodávána do veřejné rozvodné sítě. Z bioplynu je ale také možné snadno získávat biometan, který se pak dodává do sítě zemního plynu nebo se vede do vzdálených kogeneračních jednotek, kde se využívá k decentralizované výrobě tepla. WAGO-I/O-SYSTEM se uplatňuje ve všech těchto oblastech – při automatizaci jednotlivých procesů, řízení úpraven i k propojení výrobního zařízení s řídicím systémem provozovatele rozvodné sítě nebo poskytovatele provozní rezervy. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Díky velkému počtu I/O modulů se I/O systém ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci s externími zařízeními nebo k měření třífázového výkonu
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Řídicí systémy pro všechny běžné průmyslové sběrnice a standardy Ethernet
 • Možnost přímého přenosu procesních signálů ze zón s nebezpečím výbuchu do jiskrově bezpečných modrých modulů WAGO
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-3
 • Webová vizualizace umožňuje vizualizovat subprocesy na panelu instalovaném do dveří skříňového rozvaděče nebo na samostatné obrazovce
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT

Fermentor bioplynové stanice

Vodní energie: přírodní síly pod neustálou kontrolou

Obnovitelná energie z vodních elektráren tvoří důležitou součást globální energetické transformace. K hospodárnému provozování vodních elektráren je zapotřebí vysoká míra automatizace. Řešení WAGO najdete mimo jiné v řídicích systémech turbín připojených k SCADA systému vyšší úrovně, který zajišťuje monitorování a řízení elektrárny. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Kybernetická bezpečnost: šifrování v souladu s nejpřísnějšími evropskými směrnicemi v oblasti zabezpečení komunikace v energetice – BDEW a BSI
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli

Akumulační vodní elektrárna v Alpách

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: