energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Spolehlivé napojení na energetickou transformaci

Nejvyšším cílem v oblasti výroby a distribuce energie je spolehlivé a bezpečné napájení. Výrobky WAGO se pyšní nejvyšší úrovní bezpečnosti a kvality. Nabízíme kompletní sortiment produktů od propojovací techniky až po automatizační řešení.

Provozovatelé ekologických elektráren se nacházejí ve vřavě konkurenčního boje o nejlevnější kilowatthodinu a při instalaci svých systémů musejí pečlivě sledovat účinnost i nákladovou stránku. Kromě toho mají povinnost své soustavy od určité velikosti napojit na řídicí systém provozovatele sítě tak, aby bylo možné v případě potřeby snižovat jejich výkon. K tomu je zapotřebí komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů.

Management solárních parků: řízení fotovoltaických systémů šetrné k síti

K zajištění komunikace s provozovateli rozvodné sítě musejí provozovatelé fotovoltaických elektráren využívat telemetrické protokoly. Procesorové moduly WAGO poskytují standardizovaná a snadno použitelná rozhraní na bázi standardů IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (server/klient), MODBUS a DNP3. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Přímá komunikace mezi telemetrickým systémem a střídačem nebo záznamníkem dat solárního systému
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Kybernetická bezpečnost: šifrování v souladu s nejpřísnějšími evropskými směrnicemi v oblasti zabezpečení komunikace v energetice – BDEW a BSI
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli
 • Bezplatné funkční bloky pro různé data loggery a střídače
 • Implementace požadavků provozovatele rozvodné sítě na dodávaný činný a jalový výkon
 • Regulace cos ϕ nebo Q/U (regulace jalového výkonu) podle charakteristické křivky
 • Integrace externích měřicích systémů pro vysoké napětí (síťové analyzátory, indikátory zkratu, prvky pro ochranu sítě a systému) prostřednictvím protokolu TCP/RTU nebo jiných protokolů průmyslových sběrnic
 • Záznam údajů o nízkonapěťovém výkonu prostřednictvím modulu k měření třífázového výkonu
 • Snadná parametrizace a konfigurování pomocí vizualizace
 • Modulární konstrukce: ve stanici lze kombinovat binární, analogové i speciální I/O moduly
 • Výběr z víc než 500 různých I/O modulů
 • Parametrizace a konfigurování pomocí webové vizualizace
 • Programování podle normy IEC 61131-3
 • Integrovaný GSM modem
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Solární energie je kolísavá a je nezbytné ji regulovat.

Telemetrie

Přenos dat po internetu

S procesorovým modulem PFC200 s 3G modemem můžete řídit, monitorovat, udržovat a diagnostikovat decentralizované stroje a systémy rozeseté po celé planetě – bezpečně, hospodárně a bez kabelů. Moderní datové sítě zajišťují směrování, komunikaci i doručování datových paketů.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Připojovací technika: bezpečná a jednoduchá instalace

Rozhodujícím faktorem při montáži FV systému je bezpečná a jednoduchá instalace. WAGO nabízí obojí: rozsáhlý sortiment řadových svorek TOPJOB® S zaručuje spolehlivé a trvalé připojení FV kabelů. Rozpojovací a pojistkové svorky odolné proti vysokému napětí spolehlivě oddělují FV generátory od střídačů. Nabídku završují doplňková řešení jako moduly s blokovacími diodami.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO zjednodušuje instalaci solárních elektráren.

Produkty

Reléové moduly řady 288

Relé a optočleny se používají na místech, na nichž je třeba předávat elektrické signály v kombinaci s galvanickým oddělením, přizpůsobením hladiny nebo také zesílením.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produkty

Pojistkové svorky řady 811

Pojistkové svorky WAGO pro různé pojistky, například automobilové nožové pojistky do 6 mm2 (16 AWG) nebo trubičkové pojistky s výklopným držákem

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produkty

Využijte výkonnostní potenciál naplno – se svorkami TOPJOB® S

Stačí zapojit vodič, a je to hotovo: Řadové svorky TOPJOB® S jsou ve všech aplikacích po celém světě zárukou rychlého, přímého a bezpečného zapojení.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

FV střídače: menší rozměry a delší životnost díky komponentám WAGO

Střídač tvoří srdce fotovoltaického systému. Přeměňuje stejnosměrný proud z FV panelů na střídavý, který je pak dodáván do veřejné rozvodné sítě. Tyto přístroje mají velmi malé ztráty, jejich účinnosti činí až 99 procent. Jinými slovy: Při přeměně se ztratí jedna setina DC výkonu. Životnost a výkonnost střídače určují jeho elektronické a elektromechanické komponenty. Ty musejí spolehlivě fungovat po dlouhá léta a navíc zaručovat vysokou funkčnost a bezpečnost i ve stísněných prostorových podmínkách. Přesně takové požadavky plní vysokoproudé svorky na desky plošných spojů WAGO.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Technik připojuje FV střídač

Produkty

Svorky na desky plošných spojů a konektory

Svorky na desky plošných spojů a konektory WAGO umožňují rychlé a bezpečné používání.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produkty

Rozpojovací svorky TOPJOB® S řady 2006

Podle normy VDE 0108 lze rozpojovací svorky WAGO pro neutrální vodič používat ve veřejných budovách k měření izolace bez odpojování neutrálního vodiče.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produkty

Průchozí svorky k instalaci do výřezu v panelu řady 828

Průchozí svorky WAGO k instalaci do výřezu v panelu s připojovací technikou CAGE CLAMP® na obou stranách a ovládáním pomocí šroubováku zajišťují snadnou instalaci bez potřeby speciálních nástrojů.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkty

Systémové zapojení se systémy X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM

Výrobky řad WAGO X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM zaručují rychlé a zároveň hospodárné systémové zapojování rozvoden a řídicích systémů.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Management větrných parků: výroba energie v souladu s požadavky rozvodné sítě

Větrné elektrárny jsou vybavené moderním elektronickým řízením. Hlavní řídicí jednotka je jako ústřední prvek v neustálém kontaktu s periferními řídicími prvky, jako jsou systém pro natáčení podle směru větrného proudění nebo systém nastavování lopatek. Tento nepřetržitý kontakt umožňuje měnit individuální parametry systému a zajišťuje tak optimální provoz za všech povětrnostních podmínek. K řádné dodávce energie z turbín do rozvodné sítě je zapotřebí permanentně monitorovat připojení systému k rozvodné síti. Zaznamenávají se proměnné jako napětí, proud a frekvence v síti, které se nepřetržitě odesílají do řídicího systému větrného parku. Na jejich základě dokáže systém neprodleně reagovat na překročení stanovených mezních hodnot. Výrobky WAGO zjednodušují a vylepšují management větrných parků a zajišťují bezproblémovou komunikaci mezi provozovatelem rozvodné sítě, přímými prodejci a provozovateli turbín. Výsledkem je neustálý přístup k systému pro všechny zúčastněné, a to bez jakýchkoli prodlev. Spolehlivé řízení a monitorování větrných parků zaručuje WAGO-I/O-SYSTEM 750. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím standardních telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Díky velkému počtu I/O modulů se I/O systém ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci s externími zařízeními nebo k měření třífázového výkonu
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Řídicí systémy jsou k dispozici pro všechny běžné průmyslové sběrnice a standardy Ethernet
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-3
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli
 • Bezplatně dostupné funkční bloky
 • Klient OPC/XML
 • Klient IEC 61400-25
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Rozvodna na úpatí větrného parku

Bioenergie: bezpečná automatizace i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Bioplynová stanice vyrábí bioplyn fermentováním zejména obnovitelných surovin nebo zvířecích exkrementů. Ve většině případů je plyn přiváděn přímo do lokálních kogeneračních jednotek, vyrobená elektrická energie je pak dodávána do veřejné rozvodné sítě. Z bioplynu je ale také možné snadno získávat biometan, který se pak dodává do sítě zemního plynu nebo se vede do vzdálených kogeneračních jednotek, kde se využívá k decentralizované výrobě tepla. WAGO-I/O-SYSTEM se uplatňuje ve všech těchto oblastech – při automatizaci jednotlivých procesů, řízení úpraven i k propojení výrobního zařízení s řídicím systémem provozovatele rozvodné sítě nebo poskytovatele provozní rezervy. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Díky velkému počtu I/O modulů se I/O systém ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci s externími zařízeními nebo k měření třífázového výkonu
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Řídicí systémy pro všechny běžné průmyslové sběrnice a standardy Ethernet
 • Možnost přímého přenosu procesních signálů ze zón s nebezpečím výbuchu do jiskrově bezpečných modrých modulů WAGO
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-3
 • Webová vizualizace umožňuje vizualizovat subprocesy na panelu instalovaném do dveří skříňového rozvaděče nebo na samostatné obrazovce
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Fermentor bioplynové stanice

Vodní energie: přírodní síly pod neustálou kontrolou

Obnovitelná energie z vodních elektráren tvoří důležitou součást globální energetické transformace. K hospodárnému provozování vodních elektráren je zapotřebí vysoká míra automatizace. Řešení WAGO najdete mimo jiné v řídicích systémech turbín připojených k SCADA systému vyšší úrovně, který zajišťuje monitorování a řízení elektrárny. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů podle IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS a DNP3
 • Oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují vytvářet paralelní sítě
 • Kybernetická bezpečnost: šifrování v souladu s nejpřísnějšími evropskými směrnicemi v oblasti zabezpečení komunikace v energetice – BDEW a BSI
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Webové rozhraní pro správu je chráněné heslem a zamezuje změnám nastavení systému neoprávněnými uživateli

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Akumulační vodní elektrárna v Alpách

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v oblasti energetiky

Ať jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její digitalizaci nebo o integraci decentralizovaných dodavatelů, WAGO nabízí řešení pro každou výzvu moderního energetického managementu.

Rozvodné sítě

Inteligentní rozvodné sítě

Z automatizace rozvodných sítí vyplývá řada výhod. Jednou z nich je možnost vzdálené údržby. WAGO má v sortimentu ta správná řešení.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalizace

Inteligentní rozvodné sítě pro energetický trh

Při digitalizaci energetických soustav jsou nezbytností strategie a produkty, které nestojí v cestě představám jejich provozovatelů. WAGO má potřebné zkušenosti a řešení pro úspěšnou energetickou transformaci.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Řízení dodávky do sítě

Stabilní dodávka energie ze slunce a větru

Inteligentní síťové propojení a řízení dodávky energie z obnovitelných zdrojů představuje pro provozovatele rozvodných sítí zásadní výzvu. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, produkty a řešeními.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Systémy pro skladování energie

Non-stop přísun elektrické energie

Systémy pro skladování energie snižují vytížení rozvodné sítě a zvyšují flexibilitu dodávky elektřiny. Kontrolu nad akumulačními systémy zajišťují technologie WAGO.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Naše propojovací technika a automatizační technologie jsou žádané nejen v energetickém sektoru. Mezi nejdůležitější oblasti patří energetický management a digitalizace.

Digitalizace

Pro průmysl zítřka

Nerušená komunikace mezi jednotlivými závody prostřednictvím cloudu nebo inteligentní automatizace: Digitalizace v průmyslu má mnoho tváří a nabízí řadu příležitostí. Zásadní výzvu ale představuje její zabezpečení proti kybernetickým útokům.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro byznys. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg