Témata 1. září 2020
Rychlá komunikace mezi automatizačními zařízeními a zařízeními pro procesní instrumentaci: MODBUS

MODBUS je komunikační protokol založený na architektuře master/slave nebo klient/server. Hlavním účelem protokolu je zajišťovat snadnou, spolehlivou a rychlou komunikaci mezi automatizačními zařízeními a zařízeními pro procesní instrumentaci.

Přednosti protokolu MODBUS:

  • Standardizovaná výměna dat v souladu s normami
  • Velmi rychlý přenos dat
  • Nezávislost na konkrétní technologii nebo výrobci

MODBUS – jednoduché vysvětlení

Osvědčený protokol MODBUS/TCP představuje v dnešních dnech faktický standard. Rozšiřuje známý protokol MODBUS pro PLC, vytvořený v roce 1979. Zvláštní výhoda pro uživatele spočívá v jednoduchosti a v úspornosti protokolu MODBUS, která zaručuje velice rychlý přenos dat v sítích typu Ethernet. Standardizovaná struktura dat rovněž umožňuje komunikaci mezi zařízeními různých výrobců.

MODBUS v praxi

MODBUS zajišťuje propojení mezi master zařízením (např. PC) a různými slave zařízeními (např. měřicí a řídicí systémy). Existují dvě verze: pro sériové rozhraní (RS-232 a RS-485) a pro Ethernet.

Rozlišujeme následující režimy přenosu dat:

  • MODBUS TCP: komunikace pomocí standardu Ethernet TCP/IP na základě modelu klient/server
  • MODBUS RTU: asynchronní sériový přenos prostřednictvím rozhraní RS-232 nebo RS-485
  • MODBUS ASCII: podobný jako protokol RTU, ale s jiným formátem dat; používá se relativně zřídka

MODBUS TCP/IP – rychlá a úsporná komunikace

MODBUS TCP zajišťuje komunikaci dle modelu klient/server. Jediným požadavkem je to, aby se všechny uzly nacházely ve stejném rozsahu IP adres.

Doplňkové nastavení se provádí pomocí adresy zařízení. Ne u každého zařízení různých výrobců ji ale lze ručně nastavit. Adresu zařízení můžete použít například k navázání spojení s uzlem MODBUS RTU připojeným k bráně voláním její IP adresy prostřednictvím brány MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Standard MODBUS/TCP je od roku 2007 zakotven v normě IEC 61158 a v normě IEC 61784-2 se na něj odkazuje pod označením CPF 15/1.

Grafické znázornění standardu MODBUS

Modbus RTU

MODBUS RTU zajišťuje sériovou komunikaci typu master/slave prostřednictvím rozhraní RS-232 nebo RS-485. Aby bylo možné odesílat požadavky v rámci standardu MODBUS RTU, musejí být známy nebo definovány parametry sériové komunikace. Mezi tyto parametry patří přenosová rychlost, parita a stop bity. Dále se jedná také o adresu (adresy) slave zařízení, kterým master zasílá požadavky. Délka kabelu je omezená na 15 metrů (RS-232), resp. 1 200 metrů (RS-485).

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála