Na této stránce:

Témata
Certifikované procesy a výrobky

Kvalita jako princip: Společnost WAGO bez ustání pracuje na tom, aby zvyšovala vlastní standardy a plnila požadavky národních i mezinárodních norem. Zastáváme názor, že kvalita v každém detailu je rozhodující pro maximální spokojenost zákazníků. Na služby a výrobky proto nepohlížíme zvlášť, nýbrž jako na jeden celek. Naplňovat tento přístup nám pomáhají úspěšně otestované produkty.

Jsme certifikováni podle těchto norem a standardů:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO klade důraz na důkladný environmentální management a šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi. Toto naše úsilí potvrzuje certifikace podle standardu ISO 14001.
Nezávislé certifikační orgány společnosti WAGO potvrdily, že splňuje požadavky normy DIN ISO 14001:2004. Certifikace jasně dokazuje, v jak velké míře nám záleží nejen na kvalitě výrobků, ale také na citlivém přístupu k lidem a životnímu prostředí.

DIN EN ISO 5001

Energetickou účinnost a šetrné nakládání s přírodními zdroji a energií považuje společnost WAGO za ústřední součást své celkové filosofie. Tuto skutečnost potvrzuje úspěšná certifikace podle normy ISO 5001 provedená společností TÜV SÜD Management Service GmbH. Tuto certifikaci jsme získali pro výrobní závody v Německu (Minden a Sondershausen).

DIN ISO 9001:2008

V mezinárodní konkurenci je kromě vysoké kvality výrobků očekávána i integrace všech oblastí podniku do rozsáhlého systému řízení kvality. Společnost WAGO tyto požadavky splňuje, a získala proto certifikaci podle normy DIN ISO 9001:2008.

Požadavky na rozsáhlý systém řízení kvality jsou zakotveny mimo jiné v normě ISO 9001. Abychom zajistili, že náš systém řízení kvality je v souladu s požadavky stanovenými v normě ISO, nechali jsme provést audit nezávislou certifikační agenturou.

Pro naše závody v těchto státech:

 • Německo (Minden a Sonderhausen)

 • USA

 • Švýcarsko

 • Francie

 • Anglie

 • Polsko

 • Čína

 • Indie

IRIS

Certifikace IRIS představuje pro společnost WAGO klíč k mezinárodnímu železničnímu průmyslu a jeho zákazníkům. WAGO se řadí mezi první podniky z oblasti elektrické propojovací a automatizační techniky, které získaly certifikát IRIS podle nové mezinárodní drážní normy. Standard kvality IRIS („International Railway Industry Standard“) byl definován Unií evropského železničního průmyslu (UNIFE) a je srovnatelný s normou ISO/TS 16949 používanou v automobilovém průmyslu. Standard IRIS ale klade důraz také na monitorování a řízení projektů a procesů.

Certifikát IRIS je akceptován a požadován všemi předními výrobci z železničního průmyslu. To znamená, že dodavatelé, kteří spoléhají na výrobky WAGO, nemusejí zajišťovat nákladné a složité individuální audity a posouzení. Implementace nového standardu a úspěšný audit ve společnosti WAGO proběhly podstatně rychleji, než bylo očekáváno. Důvodem je to, že systém řízení kvality ve společnosti WAGO už před získáním certifikace IRIS výrazně překračoval požadavky normy DIN ISO 9001.

Získání certifikace IRIS je důležitá součást strategie společnosti WAGO v oblasti kvality. Dokazuje, že dodáváme vysoce kvalitní certifikované produkty a služby pro železniční průmysl i další průmyslové aplikace a aplikace v oblasti technického vybavení budov. Certifikace IRIS platí pro německé závody v Mindenu a Sondershausenu.

AEO

Zkratka AEO označuje v celních procesech takzvaný oprávněný hospodářský subjekt („Authorized Economic Operator“). Cílem je zabezpečit mezinárodní dodavatelský řetězec od výrobce až ke koncovému zákazníkovi. Status AEO platí v rámci celé EU. Tento status často bývá předpokladem spolupráce s velkými podniky. Existují tři varianty statusu AEO: Celní zjednodušení (AEO C), bezpečnost (AEO S) a status, který pokrývá obě tyto kategorie. Pro závody v Mindenu a Sondershausenu získala společnost WAGO kombinovaný status (AEO C + AEO S).

Pro naše závody:

 • Minden
 • Sondershausen

Certifikát Interseroh

Jako první osoba uvádějící prodejní a přepravní obaly do oběhu nese společnost WAGO odpovědnost výrobce. Kromě materiálově úsporného návrhu klademe důraz i na správný sběr a ekologickou likvidaci našich obalů. Tento proces si na základě účasti na duálním systému necháváme pravidelně potvrzovat certifikátem o recyklaci.