Certifikovaní partneři:
WAGO Solution Provider

Prokazatelné zkušenosti s automatizačními produkty WAGO a záruka know-how potřebného ke splnění vašich požadavků - to jsou vlastnosti, které vám garantujeme za společnost WAGO, pokud si k realizaci vašeho projektu vyberete systémového integrátora disponujícího certifikací WAGO-Solution-Provider.

Systémoví integrátoři jsou certifikováni ve 4 úrovních (Diamond, Gold, Silver, Bronze). Do těchto kategorií jsou zařazováni na základě zkušeností z již uskutečněných zakázek. Hodnocení je průsečíkem různých kritérií jako objem úspěšně realizovaných projektů, jejich komplexnost, odbornost a další.

Vyhodnocování úrovní certifikace probíhá průběžně a s ohledem na objektivní posouzení úspěšnosti projektů se hodnotí s odstupem dvou let.