Témata
Údaje o materiálu
Připojení
Hliníkové vodiče

Při výrobě používáme materiály osvědčené (až stoletími) praktického používání. Bez ohledu na to neustáváme ve výzkumu a testování nových materiálů. To platí i pro kontaktní pastu, která se musí používat při připojování hliníkových vodičů k pružinovým svorkám WAGO.

Informace od společnosti WAGO:

 • Izolační materiály
 • Tabulka: Standardní izolační materiály
 • Polyamid (PA 66)
 • Polyamid zesílený skelnými vlákny (PA 66 GF)
 • Polyftalamid (PPA GF)
 • Polyamid (PA 46)
 • Polykarbonát (PC)
 • Připojování hliníkových vodičů

Údaje o materiálu a připojování hliníkových vodičů ke svorkám WAGO

Přehled údajů o materiálu

Polyamid (PA 66)

WAGO používá modifikované polyamidy technicky chráněné proti vzplanutí nehalogenovanými přísadami.

Tyto materiály nekorodují, jsou nesnadno vznětlivé a samozhášivé (klasifikace V0 podle UL 94). Polyamidy používané společností WAGO mají podle UL 746C trvalou teplotní odolnost 105 °C (221 °F) ve vztahu k relativnímu indexu teploty s rázovým namáháním (RTIimp).

To s dostatečnou jistotou zaručuje dlouhodobé zachování potřebných elektrických i mechanických vlastností izolačního materiálu. Krátkodobá horní teplotní mez činí 200 °C (392 °F).

Z hlediska spodního rozmezí teplot je zajištěno, že při používání do –35 °C (–31 °F) nedojde k poškození izolačního materiálu. V namontovaném a zapojeném stavu je možné všechny výrobky WAGO používat dokonce do teploty −60 °C (−76 °F). Vlhkost z okolního prostředí (až 2,5 % v běžném klimatu) je absorbována a polyamidům dodává optimální elasticitu, pevnost a životnost. Základní stabilizace polyamidů používaných společností WAGO se při dlouholetém praktickém používání v oblastech, které jsou v souladu s jejich určením, osvědčila jako dostatečná proti poškození ozonem a ultrafialovým zářením. Vyznačují se vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a své kvality prokázaly i při použití v tropech. Tvarové díly z polyamidu jsou odolné proti hmyzu. Nepředstavují zdroj kyslíku nebo jiných biogenních prvků pro mikroorganismy. Anaerobní kultury půdních bakterií, plísně ani enzymy nevyvolávají nepříznivé změny. Polyamidy jsou odolné proti většině pohonných látek, tuků a olejů a také proti nejběžnějším čisticím prostředkům, jako jsou alkoholy, freon, frigen a chlorid uhličitý. Odolnost proti kyselinám závisí na druhu kyseliny, její koncentraci a době působení.

Ve společnosti WAGO používáme izolační materiály při výrobě pouze po provedení specifikovaných zkoušek a schválení záznamů o zkouškách.

Polyamid zesílený skelnými vlákny (PA 66 GF)

Při výrobě součástí se zvýšenými požadavky na mechanickou odolnost, jako jsou páčky, tlačítka nebo pouzdra vystavená velkému namáhání, používá WAGO polyamid zesílený skelnými vlákny, který se vyznačuje podstatně lepšími mechanickými vlastnostmi než nezesílené polyamidy. Používané materiály mají obecně vynikající odolnost proti plazivým proudům a vysokou třídu hořlavosti a teplotní odolnost.

Další údaje najdete v tabulce.

Polyftalamid (PPA GF)

Vysoce výkonné polyamidy zesílené skelnými vlákny se díky velké tvarové tepelné odolnosti, malé závislosti na okolních teplotách a vynikajícím pevnostním vlastnostem ideálně hodí pro vysokoteplotní aplikace. Výborná odolnost proti plazivým proudům umožňuje realizovat miniaturizované součásti. Požární vlastnosti umožňují i při extrémně tenkých stěnách zařazení do třídy hořlavosti V0 podle UL 94. PPA GF absorbuje z okolního vzduchu jen minimální množství vlhkosti. Díky tomu se ideálně hodí pro aplikace s pájením THR a pro tenkostěnné, tvarově stálé součásti.

Další údaje najdete v tabulce.

Polyamid (PA 46)

Ve srovnání s polyamidem PA 66 se polyamid PA 46 vyznačuje podstatně větší tvarovou stálostí při působení tepla. Relativní index teploty s rázovým namáháním (RTIimp) činí u polyamidu PA 46 115 °C (239 °F).

Povolená krátkodobá teplotní mez pro typ používaný společností WAGO činí 280 °C (536 °F).

Další údaje najdete v tabulce.

Polykarbonát (PC)

Polykarbonát se vyznačuje vysokou tvarovou stálostí za tepla. Podle tzv. žluté karty (Yellow Card) UL zůstávají elektrické a mechanické vlastnosti zachovány i při extrémně vysokých teplotách do cca 120 °C (248 °F). Jeho izolační vlastnosti a tvarová stálost jsou téměř nezávislé na okolních podmínkách, jako jsou teplota a vlhkost. Malé smršťování materiálu při vstřikování umožňuje vyrábět velmi přesné součásti. Polykarbonát má vynikající odolnost proti povětrnostním podmínkám a výborně odolává i vysokoenergetickému záření. Tvarové díly z nebarveného polykarbonátu jsou transparentní. Díky příznivým vlastnostem, jako je tvarová stálost, odolnost proti vysokým teplotám, nehořlavost, dlouhá životnost a transparentnost, představuje polykarbonát osvědčený a v elektroprůmyslu velmi rozšířený materiál. V závislosti na požadavcích, které jsou kladené na konečný produkt, používá WAGO druhy polykarbonátu s třídou hořlavosti V2 a V0 podle UL 94. Používané druhy polykarbonátu jsou středně viskózní s vynikající odolností proti chemikáliím.

Polybutylentereftalát (PBT)

Polybutylentereftalát používáme kvůli jeho vyvážené kombinaci tuhosti a pevnosti při vysoké houževnatosti a tvarové tepelné odolnosti. Mezi jeho přednosti patří i vynikající tvarová stálost.

Jeho mechanické a elektrické vlastnosti mají vysokou úroveň a nejsou ovlivňovány vzdušnou vlhkostí. Neobsahuje škodliviny a je zařazen do třídy požární odolnosti V0.

Polybutylentereftalát zesílený skelnými vlákny (PBT GF)

Polybutylentereftalát zesílený skelnými vlákny se také vyznačuje velmi dobrými mechanickými a elektrickými vlastnostmi, zejména při malých tloušťkách stěny.

PBT GF je rovněž zařazen do třídy V0 a stejně jako ostatní plasty používané společností WAGO neobsahuje škodlivé látky.

Připojování hliníkových vodičů (kontaktní pasta Alu-Plus)

Všechny výrobky WAGO jsou koncipovány pro připojování měděných vodičů. Možné jsou následující výjimky.

Při připojování plných hliníkových vodičů k našim pružinovým svorkám je nezbytné použít kontaktní pastu Alu-Plus.

V důsledku malé vodivosti hliníkových vodičů je také nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit jmenovitý proud: 2,5 mm2 = 16 A a 4 mm2 = 22 A.

Plnicí stříkačka

Obsah: 20 ml kontaktní pasty Alu-Plus
Obj. č.: 249-130
Počet kusů v obalové jednotce: 20 (4× 5)

Oblasti použití

Kontaktní pasta Alu-Plus zajišťuje spolehlivé zapojování plných hliníkových vodičů(1) do průřezu 4 mm2 do pružinových svorek WAGO.

Pro pružinové svorky s připojovací technikou PUSH WIRE® a Push-in CAGE CLAMP® platí:
Hliníkový vodič už není nutné čistit a mazat. Místo toho se přímo do otvoru pro zavedení vodiče ve svorkách WAGO pomocí praktické stříkačky vstřikuje kontaktní pasta WAGO Alu-Plus. Viditelně zbarvené (např. dočerna) korodující vodiče je však nutné dodatečně mechanicky očistit. Pak lze snadno zasunout neošetřené plné hliníkové vodiče.


Při používání svorek s připojovací technikou CAGE CLAMP® je nejprve potřeba hliníkové vodiče očistit břitem a pak hned zasunout do kontaktního místa naplněného kontaktní pastou Alu-Plus.

(1)Hliníkové vodiče podle normy IEC 61545, třída B, „Slitina 1370” s pevností v tahu 90–180 N/mm2 a 1–4% roztažností.
Orientační hodnoty: pevnost v tahu 90–180 MPa, roztažnost 1–4 % (podle EN 615.4.1)

Kontaktní pasta WAGO Alu-Plus

 • Při zasunutí do přípojek PUSH WIRE®
  a Push-in CAGE CLAMP® automaticky ničí zoxidovanou vrstvu
 • Zabraňuje opětovné oxidaci kontaktního místa
 • Zabraňuje elektrolytické korozi mezi hliníkovými a měděnými vodiči (ve stejné svorce)
 • Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi

Pastu WAGO Alu-Plus lze na hliníkový vodič po celé ploše samozřejmě nanést i před jeho připojením.

Svítidlové svorky WAGO

Příklady použití

Kontaktní pasta WAGO Alu-Plus ve stříkačce nabízí vyšší spolehlivost a čistotu při připojování plných hliníkových vodičů. Jak můžete vidět na příkladu dvou vybraných svorek WAGO, je plnění velice rychlé.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Krok č. 1:

Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte nejprve do kruhového a pak do otevřeného hranatého otvoru pro zavedení vodiče svítidlové svorky WAGO.

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

Krok č. 2:

Pístem stříkačky vytlačte takové množství, aby pasta Alu-Plus zaplnila oba otvory pro zavedení vodiče.
Upozornění: Pasta není vhodná pro používání při vyšších teplotách!

Řadové svorky WAGO (do 4 mm2 / 12 AWG)

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Krok č. 2:

Pístem stříkačky vytlačte takové množství, aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg

Krok č. 1:

Pro každý otvor pro zavedení vodiče:
Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.

Směrnice a předpisy:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála