Na této stránce:

Témata 1. září 2020
Transparentní servis a údržba

Kdo myslí při používání systémů zpracovatelské techniky na servis a údržbu? Ve zpracovatelské technice se už léta běžně používají měřicí převodníky analogového signálu a zesilovače s izolací. Kromě galvanického oddělení umožňují i jednoduše a hospodárně upravovat signály měřicí techniky za účelem dalšího pracování na úrovni řízení. Po výrazném zmenšení (konstrukční šířka dnes začíná už na 6 mm) a zavedení přepínačů DIP ale nastal nejvyšší čas na inovace v oblasti konfigurování. Proč nezvážit odnímatelný displej nebo počítačovou či mobilní aplikaci? Tyto metody vám mohou značně usnadnit uvádění do provozu, servis i údržbu systémové techniky.

Společnost WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG s hlavním sídlem v německém Mindenu tuto výzvu přijala a vyvinula několik způsobů konfigurace komponent z řady JUMPFLEX® 857 a 2857, z nichž vyplývá řada předností, včetně vysoké míry flexibility nezbytné ve zpracovatelské technice. Kromě požadavků trhu zohlednila společnost WAGO i budoucí způsoby používání.

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací WAGO
 

Produktová řada JUMPFLEX®:

  • Možnost propojování modulů z obou řad (857 a 2857) pomocí můstků
  • Uživatelsky přívětivé možnosti konfigurace
  • Odnímatelný kapacitní konfigurační displej (jen řada 2857)
  • Ochranné oddělení dle normy DIN EN 61140
  • Galvanické oddělení dle normy DIN EN 61010-1
  • Široký rozsah okolních teplot: −25 °C až +70 °C (−13 °F až +158 °F)

Klasické řešení: Aplikace pro PC

Pro parametrizaci a konfiguraci obou řad JUMPFLEX® je k dispozici aplikace ke konfiguraci rozhraní. Aplikace je založena na jednoduchém kancelářském softwaru, takže nemá velké nároky na hardware. Po připojení měřicího převodníku servisním USB kabelem WAGO aplikace automaticky rozpozná modul. Náročné vyhledávání připojených komponent v rozsáhlých seznamech produktů tudíž patří minulosti. Aplikace usnadňuje konfiguraci a uvádění do provozu a významně tak zkracuje dobu montáže při první instalaci. Díky vizualizaci procesních hodnot vyplývají z aplikace značné výhody při porovnávání naměřených údajů v rámci servisu. Záznam a ukládání vstupních a výstupních dat z měřicího převodníku a přiřazení místa instalace a názvu části systému, ve které je převodník instalován, zároveň výrazně usnadňuje dokumentaci systému a sestavování zpráv.

Snadná a bezdrátová parametrizace

Na místě instalace skříňového rozvaděče často nebývá dostatek prostoru pro bezpečné odložení notebooku. Tento nedostatek prostoru technikům velice komplikuje už tak náročnou práci. Jako řešení tohoto problému jsme vyvinuli bezdrátovou alternativu. Zásuvné Bluetooth® adaptéry WAGO už technici dobře znají ze systému WAGO-I/O-SYSTEM. Jejich použitelnost jsme teď rozšířili i na řady JUMPFLEX®. Komunikace s notebookem probíhá prostřednictvím technologie Bluetooth® a adaptéru, který se zapojuje do servisního portu měřicích převodníků řady 857 nebo 2857. Bez omezení pak můžete používat aplikaci pro konfiguraci rozhraní. Pokud jsou měřicí převodníky instalovány na obtížně přístupném místě a servisní USB kabel je příliš krátký, technik do servisního portu jednoduše zapojí Bluetooth® adaptér WAGO, který mu umožní s převodníkem komfortně pracovat v blízkém okolí.

Servis jako na dlani

Bezdrátový přenos technologií Bluetooth® využívá i nová mobilní aplikace WAGO JUMPFLEX®-ToGo. S touto bezplatnou aplikací lze měřicí převodníky řady 857 a 2857 snadno konfigurovat pomocí smartphonu nebo tabletu se systémem Android. Aplikace umožňuje upravovat vstupní a výstupní parametry a pohotově graficky znázorňovat konfigurační data nebo aktuální naměřené hodnoty. Komunikaci mezi měřicím převodníkem a mobilním koncovým zařízením zajišťuje Bluetooth® adaptér WAGO. Používání smartphonů a tabletů je bezpochyby známkou pokroku, v mnoha oblastech řízení procesů je ale přísně zakázáno. Společnost WAGO proto pro řadu 2857 vyvinula odnímatelný konfigurační displej.

Kapesní konfigurační displej

S odnímatelným konfiguračním displejem mohou uživatelé zaznamenávat naměřené údaje z měřicích převodníků a zesilovačů s izolací a výrazně si tak zkrátit dobu servisu a uvádění do provozu. Displej navíc pasuje na každý typ zařízení z řady 2857, takže vás jeho pořízení nijak výrazně finančně nezatíží. Každému technikovi, který pracuje na systémech k řízení procesů, jistě přijde vhod i kompaktní design a jednotná obsluha. Konfigurační displej tak představuje skutečně všestranný talent v kapesním formátu.

Flexibilita a snadná obsluha

Řada JUMPFLEX® 2857 nabízí i další výhody pro instalaci, údržbu a servis aplikací pro řízení procesů. Za účelem rychlejší instalace je možné místo jednotlivého zapojování využít můstky. Přípojky z technologie jsou zároveň v zásuvném provedení, z čehož vyplývají značné výhody při provádění servisu nebo při výměně senzorů. K dalšímu zvýšení bezpečnosti přispívá možnost zaplombování, která zamezuje neoprávněné manipulaci s měřicím převodníkem. Pokud by na něm někdo provedl nežádoucí změny, ihned to poznáte. Zesilovače s izolací a měřicí převodníky WAGO JUMPFLEX® řady 857 a 2857 přinášejí bohatou paletu funkcí a možnost libovolné konfigurace. Tím maximalizují flexibilitu a komfort obsluhy při uvádění do provozu, údržbě i servisu.

Autor: Kay Miller

WAGO v praxi

Aplikace našich zákazníků: Zpracovatelská technika

Jako partner a přední inovátor pomáhá WAGO implementovat řadu zajímavých projektů. Zjistěte víc o našich kreativních a efektivních řešeních pro zpracovatelskou techniku.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála