icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Spolehlivé kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.


K výbuchu dochází, když se v určitém poměru setká kyslík (vzduch) s hořlavou látkou a zdrojem vznícení. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu působí proti vzniku exploze a popisují opatření směřující k eliminaci zdrojů vznícení, například ve výrobních systémech.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Přehled kategorií ochrany před nebezpečím výbuchu

V prostředí s výbušnou atmosférou zamezují kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu jejímu vznícení tím, že vylučují, aby součásti zařízení dosáhly nepřípustně vysoké teploty. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu se liší podle druhu a funkce zařízení a také pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry.

Elektrická zařízení podléhají ustanovením norem IEC 60079-0 (plyny a výpary), IEC 61241-0 (hořlavý prach) a EN 13463-1 (neelektrická zařízení). Zařízení pak ještě musí schválit akreditovaná zkušebna, například německý Spolkový fyzikálně technický ústav (PTB).

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: