Emner 26. juni 2017
Certificerede processer og produkter

Styret af kvalitet: WAGO hæver løbende vores egne standarder og lever op til høje krav i nationale og internationale normer. Vi er overbeviste om, at komplet kvalitet giver den største kundetilfredshed. Derfor ser vi ikke på vores produkter som isolerede komponenter, men som en enkelt enhed. Succesfuldt testede produkter understøtter denne intention.

Vi er certificeret i overensstemmelse med:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO understreger både miljøstyring og -bevarelse og gør begge dele til hovedpunkter i vores overordnede filosofi. Denne indsats er blevet belønnet med ISO 14001-certificering.
Uafhængige certificeringsmyndigheder bekræfter, at WAGO har opfyldt kravene i DIN ISO 14001:2004. Certificeringen bekræfter, hvor engagerede vi er ikke blot i produktkvalitet, men også i mennesker og miljøet.

DIN EN ISO 5001

WAGO anser energieffektivitet og bevarelse af naturressourcer samt energi som centralt i vores overordnede filosofi. Det blev bekræftet af certificeringen TÜV SÜD Management Service GmbH af vores fabrikker i Tyskland (Minden og Sondershausen) iht. ISO 5001.

DIN ISO 9001:2008

I global konkurrence forventes ikke alene høj produktkvalitet, men også integration af alle virksomhedsdivisioner i et omfattende kvalitetssystem. WAGO lever op til disse krav og blev derfor certificeret iht. DIN ISO 9001:2008.

Kravene til et omfattende kvalitetssikringssystem er blandt andet angivet i ISO 9001. For at sikre, at vores kvalitetssikringssystem overholdt kravene i ISO-standarden, iværksatte vi en audit fra et uafhængigt certificeringsagentur.

Til vores anlæg:

 • Tyskland (Minden og Sondershausen)

 • USA

 • Schweiz

 • Frankrig

 • England

 • Polen

 • China

 • Indien

IRIS

IRIS-certificeringen - nøglen til den internationale jernbanebranche for WAGO og WAGO's kunder. WAGO var én af de første virksomheder inden for elektrisk forbindelsesmateriel og automationsteknologi, der modtog IRIS-certificeringen i forbindelse med den nye internationale jernbanestandard. IRIS-kvalitetsstandarden (International Railway Industry Standard, international jernbanebranchestandard) blev defineret af UNIFE, den europæiske sammenslutning af jernbaneforsyningsbrancher, og den kan sammenlignes med ISO/TS 16949-standarderne, der bruges i automobilbranchen. IRIS-standarden lægger dog også kraftig vægt på overvågning og styring af projekter og processer.

IRIS er anerkendt og efterspurgt af alle større jernbaneproducenter. Det betyder, at jernbanebrancheleverandører, der forlader sig på WAGO-produkter, bliver sparet for udgiften til brugertilpassede auditter og vurderinger. Implementeringen af den nye standard og den succesfulde audit hos WAGO blev gennemført betydeligt hurtigere end forventet, da WAGO Management System allerede oversteg DIN ISO 9001-kravene før IRIS-certificeringen.

Tildelingen af IRIS-certificeringen er en vigtig del af WAGO's kvalitetsstrategi, hvormed WAGO leverer højkvalitets, certificerede produkter og serviceydelser til jernbanebranchen samt til andre industrielle og bygningsapplikationer. IRIS-certificeringen gælder for fabrikkerne i Minden og Sondershausen (begge i Tyskland).

AEO

AEO står for "Authorized Economic Operator" i toldprocesser. Målet er at sikre den internationale forsyningskæde fra producent til slutkunde. AEO-statussen gælder for hele EU. Større virksomheder kræver ofte denne status som forudsætning for partnerskab. Der er 3 AEO-varianter: Toldforenklinger (AEO S) og statussen, der dækker begge disse kategorier. WAGO har fået tildelt den kombinerede status (AEO C + AEO S) for placeringerne i Minden og Sondershausen.

Til vores lokationer:

 • Minden
 • Sondershausen

Interseroh-certifikat

Som indledende distributør af salgs- og transportemballage har WAGO producentansvar. Ud over vores materialebesparende design tager vi os også af korrekt indsamling og miljøvenlig bortskaffelse af emballage. Via optagelse i et dobbelt system får vi rutinemæssigt denne proces bekræftet med et genbrugscertifikat.