icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Enhedsgrupper for større sikkerhed

Ligesom enhederne er gasser, dampe og støv også opdelt i forskellige grupper afhængig af deres egenskaber. Denne opdeling forenkler valget af de rigtige enheder til de forskellige gasser, dampe og støvtyper.

Indtil standard EN 60079 0:2009 blev introduceret, var enheder tilladt til eksplosive zoner opdelt i to grupper. Fra den trådte i kraft har der været tre: Gruppe 1, 2 og 3.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Opdeling af enhedsgrupperne

  • Gruppe I: Enheder til miner modtagelige over for grubegas.
  • Gruppe II: Enheder til brug på områder, hvor der kan forekomme gaseksplosion (ikke miner)
  • Gruppe III: Enheder til brug på områder med brændbart støv (ikke miner)

De elektriske enheder i Gruppe II er også underopdelt i gruppe IIA, IIB og IIC afhængig af typen af atmosfære, hvor der kan forekomme eksplosion. Denne opdeling påvirker typen af antændelsesbeskyttelse, tryksikker indkapsling (Ex d) samt egensikkerhed (Ex i).

Enheder til områder med brændbart støv er også underopdelt i de følgende grupper afhængig af støvtypen:

  • Brændbare bomuldsfibre
  • Ikke-ledende støv
  • Ledende støv

Enhedsopdeling

GruppeGasMaksimalt eksperimentelt sikkerhedsgab MESGMinimum antændelsesstrøm MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5 - 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogen< 0,5 mm< 0,45

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.