icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Direktiver, standarder og regler

Kravene til elektrisk udstyr til eksplosive miljøer har mange lag: Nationale og internationale bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes for at opnå den højest mulige sikkerhedsgrad. Vi giver dig et overblik over de vigtigste bestemmelser og anbefalinger, såsom ATEX-direktivet.


Alt udstyr, der indføres i EU, skal opfylde kravene i det samlede ATEX-direktiv. Forkortelsen ATEX kommer fra det franske "ATmosphère EXplosive. Men hvad er ATEX-direktivet helt præcist? Forkortelsen ATEX kommer fra det franske: "ATmosphère EXplosive."

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

ATEX -europæisk retningslinje, anerkendt verden over

ATEX-direktivet gælder for alle produkter, der bruges i eksplosive miljøer, og det er obligatorisk for alle EU-medlemsstater. Det omfatter ATEX producentdirektivet 94/9/EF (ATEX 95) samt ATEX brugerdirektivet 1999/92/EF (ATEX 137). ATEX-direktivet blev udformet af Europa-Kommissionens generaldirektoratet for erhvervspolitik, EF-medlemsstaterne, europæisk industri, CEN og CENELEC samt myndigheder, såsom BAM, PTBand TÜV.

Producentvejledningen er rettet mod producenter og regulerer udsendelsen på markedet af produkter, der skal bruges på områder med eksplosionsrisiko. Målet med vejledningen er at beskytte mennesker, der arbejder på områder med eksplosionsrisiko, eller som opholder sig der. De grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav skal overholdes af producenten og kunne dokumenteres ved konformitetsvurderingsprocessen med EC-konformitetserklæring og CE-mærke. Brugervejledningen 1999/92/EF fokuserer derimod på medarbejderne, der kan komme i fare i potentielt eksplosive atmosfærer. Vejledningen indeholder vigtige sikkerhedskrav og beskyttelsesforanstaltninger, som operatøren eller medarbejderen skal implementere.

IECEx - verdensomspændende fri godstrafik

IECEx er en international proces til certificering af ressourcer, der anvendes på områder med eksplosionsrisiko. Målet med IECEx-plane er harmonisering af nationale og internationale Ex-standarder. Dermed forenkles global handel med ressourcer til applikationer, som har eksplosionsrisiko, uden at gå på kompromis med det høje sikkerhedsniveau i ATEX-vejledningen. De ressourcer, der certificeres iht.IECEx, kan genkendes på de internationale ensartede standarder, inspektioner og testsymboler. Grundet øget globalisering bliver certificeringer iht.IECEx mere og mere tiltrækkende.

NEC/CEC

I Nordamerika er der udviklet teknologier og systemer inden for området for eksplosionsbeskyttelse af elektrisk udstyr og systemer, som afviger væsentligt fra IEC-teknologien. I USA gælder NEC, i Canada gælder CEC. Blandt andet ligger forskellene i opdelingen af de eksplosive områder, konstruktionen af ressourcerne og installationen af elektriske systemer. For elektrisk udstyr og systemer, der bruges i eksplosive miljøer, gælder National Electric Code (NEC) i USA, og i Canada gælder Canadian Electrical Code (CEC). Disse kodekser har karakter af installationsregler for elektriske systemer på alle områder og refererer til en række standarder fra andre institutioner, som omfatter bestemmelser for installation og konstruktion af egnet driftsudstyr.

Installationsmetoderne for zone-konceptet iht. NEC 505 svarer stort set til klasse-/divisionssystemet Forskellige standarder og bestemmelser gælder for konstruktion og test af eksplosionsbeskyttede elektriske systemer og ressourcer i Nordamerika. I USA er der primært standarder fra Underwriters Laboratories Inc (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM og International Society ofr Measurement and Control (ISA). I Canada derimod er det Canadian Standards Association (CSA). I Nordamerika falder områder med eksplosionsrisiko under termen "eksplosive miljøer", og de beskrives i USA i afsnit 500 og 505 i National Electrical Code (NEC) og i Canada i afsnit 18 og bilag J i Canadian Electrical Code (CEC).

Områder, hvor der forekommer brændbare gasser, dampe eller tåge, betegnes som Klasse I, hvor støv forekommer som Klasse II, og hvor fibre og bomuldsfibre forekommer som Klasse III. Frekvensen og varigheden af forekomsten af disse materialer definerer de eksplosive miljøer som Division 1 eller Division 2. I USA er den traditionelle opdeling i zoner blevet accepteret tillige med det eksisterende system for Klasse I siden 1996. Disse ændringer fulgte Artikel 505 i NEC. I Canada blev IEC-zonekonceptet for Klasse I introduceret med CED-revideringen i 1988 - alle nye systemer skal opdeles iht. dette koncept.

UL

Underwriters Laboratories er en uafhængig organisation, der tester produktsikkerheden iht. gældende amerikanske produktsikkerhedskrav. UL-godkendelsesmærket adskiller sig fra IEC-certificeringen, der kun definerede minimumskravene for en enhed. Underwriters Laboratories tester iht. sine egne, strengere krav, som f.eks. også omfatter produktfremstilling i testen afhængig af standarden. Derfor er UL-godkendelsen højt anses verden over. Dette gælder ikke alene i Europa - f.eks. forbedrer UL-mærket også eksportmulighederne i USA, Canada og Asien.

1999/92/EF, BetrSichV og ProdSV

Generelt

Kravene i ATEX-direktiv 1999/92/EF er minimumskrav, som medlemsstaterne skal implementere som national lov. Medlemsstaterne kan også indføre strengere krav. I Tyskland er disse direktiver blevet indført i form af 2 regelsæt, eksplosionsbeskyttelsesregler (ExVO) og industrielle sikkerhedsregler (BetrSichV).

Tyskland

Brugervejledningen for eksplosionsbeskyttelse er angivet i de industrielle sikkerhedsregler gældende siden 1. januar 2003. Disse regler er rettet imod montering, installation og betjening af udstyr i eksplosive miljøer. Kun enheder, der overholder ATEX-producentdirektivet 94/9/EF, må anvendes.

Markedsføring af enheder og beskyttelsessystemer, der overholder standarder, og som er beregnet til anvendelse i eksplosive miljøer, kontrolleres af eksplosionsbeskyttelsesreglerne (ExVO).

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.