icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zoneopdeling iht. ATEX og NEC 500

Afhængig af den materialetype, der forekommer, er de eksplosive miljøer ikke forbundet med lige høj risiko. Frekvensen og varigheden af forekomsten af én af disse substanser giver anledning til forskellige beskyttelseskrav til driftsudstyr.


I henhold til CENELEC og IEC er eksplosive miljøer i Europa opdelt i 6 forskellige farezoner. Jo større risiko der er for, at der opstår en eksplosiv atmosfære, des strengere er kravene til driftsudstyr for at forhindre, at der f.eks. opstår gnister eller dannes varme overflader.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Enhedskategorier og grupper

Hvilke ressourcer der er tilladte til brug i en zone, kan udledes af det specifikke driftsudstyr og afhængigt af zonetildelingen. For at kunne specificere, hvilken zone specifikt driftsudstyr må bruges i, er enhedsgruppen og kategorien relevant. Eksplosionsbeskyttelseszonen, hvor driftsudstyret kan bruges i, er defineret ud fra temperaturklasser og eksplosionsgrupper.

Zoneopdelinger i Nordamerika

I Nordamerika anvendes et andet klassificeringssystem baseret på standard NEC 500 og NEC 505. Her er brændbare substanser opdelt i 3 klasser (Klasse I til III). Eksplosive gasser, dampe og tåger i Klasse I er underopdelt i gasgruppe A, B og C; brændbart støv i Klasse II er opdelt i gruppe E, F og G.

Afhængig af frekvensen eller varigheden af en forekomst af disse materialer er de eksplosive lokationer opdelt i såkaldte divisioner. Division 1 svarer til Zone 0 og 1, og Division 2 til Zone 2. Ud over opdelingen af de eksplosive områder er konstruktion af driftstudstyr og installation af elektriske systemer også adskilt.

Overblik over gasgrupper

Gasgruppe (gruppe)Materialeeksempler
AAcetylen
BHydrogen
CEtylen
DPropan
EMetalstøv
FKulstøv
GKornstøv

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

WAGO på arbejde

Eksplosionsbeskyttelsesapplikationer

Som partner og innovationsførende virksomhed fører WAGO mange interessante projekter ud i livet. Opdag, hvad vi hjælper med til kreative, effektive løsninger på procesteknologiområdet.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.