process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulær procesautomation

Hurtigere konstruktion og ændring af processystemer: Vil du kunne reagere hurtigt og fleksibelt til enhver tid til aktuelle markedskrav for at øge din konkurrenceevne? Løsningen er DIMA – decentraliseret intelligens til modulære applikationer. WAGO præsenterede DIMA, en tilgang, der kan revolutionere procesanlægsteknik, på NAMUR-generalforsamlingen i 2014.

Fordele ved det modulære systemkoncept:

  • Kortere udformningsfase
  • Kortere systemkonstruktionstider
  • Hurtig idriftsættelse
  • Fleksibel tilpasning af modulkapaciteter til markedsforhold

Modulær procesautomation

Hold teten med justerbare systemer

Kun med modulære systemer kan procesindustrien reagere hurtigt nok på kontinuerligt ændrede markedskrav.

Krav: justerbar produktion

I løbet af de seneste årtier har markedets krav til procesindustriproduktion ændret sig grundlæggende: Sammen med den stigende efterspørgsel efter kundeorienteret produktspecialisering giver svingende indkøbs- og salgsmarkeder kortere produktlevetids- og innovationscyklusser – det gælder også, eller specielt, hvad angår kemiske produkter. Nutidens produktionssystemer kan kun med besvær leve op til disse krav: En ændring i produktionsmængden giver generelt konventionelle systemer et produktionseffektivitetstab.

Derfor lanceres nye produkter normalt kun på pålidelige markeder, mens nye og lovende teknologier kun anvendes med væsentlig forsinkelse. Desuden forventes det særligt i det fremtidige miljø fastsat af industri 4.0, at globaliserings- og individualiseringstendenser vil fortsætte med at stige – og med dem efterspørgslen efter produktionsprocesfleksibilitet. Det betyder, at det er endnu vigtigere at styrke produktionssystemer i dag ved at gøre systemer og maskiner fleksible og tilpasningsparate.

Løsning: Modulær systemudvikling

Modulær systemudvikling har været én vej til øget produktionsfleksibilitet i adskillige år. Idéen: Et helt system består af adskillige nulenergi-moduler. I denne forbindelse består et systemmodul af ét eller flere standardiserede produktionstrin og kan kombineres med andre moduler til en komplet proces. Dette gøres ved at forbinde alle involverede moduler til et backbone. Dette backbone forsyner modulerne med både materiale og oplysninger.

Ændring af produktionsprocessen er så et spørgsmål om blot at udskifte ét eller flere moduler. Produktionsmængden kan øges ved at bruge flere moduler af samme type (figur 1). Kun med justerbare, modulære systemer kan procesindustrien reagere hurtigt nok på kontinuerligt ændrede markedskrav. Men indtil nu har de tekniske automationsløsninger, der er nødvendige for at kunne implementere modulær systemudvikling, været en mangelvare. WAGO præsenterede DIMA, en tilgang, der kan revolutionere procesanlægsteknik, på NAMUR-generalforsamlingen i 2014.

DIMA

Fra WAGO til alle

DIMA forbinder modulære strukturer og industri 4.0-tilgange til en vindende, værditilført proces gennem hele anlæggets levetid.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg

Anbefalet læsning

Mere fra procesteknologiområdet

Hvad enten det handler om modulær procesautomation, eksplosionsbeskyttelse, cybersikkerhed eller Proces 4.0, har WAGO løsninger til enhver udfordring, som branchen står overfor.

Proces 4.0

Intelligente værdikæder

Omlæg og gendan processerne digitalt: WAGO er din pålidelige partner til individuel udvikling og implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Eksplosionsbeskyttelse

Viden, der hjælper

Mennesker, omgivelser og processer: Beskyttelse imod eksplosioner har førsteprioritet og kræver en erfaren partner til at rådgive dig effektivt. WAGO er der for dig.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.

Marine

Undervejs på fremtidens skib

Moderne fremdriftsteknologi, netværksundersystemer – automation og digitalisering er standard på skibe.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energi

En branche under omlægning

Moderne automations- og digitaliseringsteknologier afføder smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg