Artikkelisarjan toinen osa

7. huhtikuuta 2021
Miten modulaarisuus on osa avointa automaatiota?

Automaatiojärjestelmät ovat perinteisesti perustuneet ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, jotka ovat olleet suunnittelijan kannalta suljettuja järjestelmiä. Niiden ohjelmointi on ollut mahdollista vain valmistajan omilla työkaluilla, eikä niitä ole tarkoitettu kommunikoimaan muiden valmistajien ohjainten tai laiterajapintojen kanssa. Niihin ei myöskään voitu tehdä käyttöjärjestelmä- tai ohjaintason muutoksia, mikä pahimmillaan on tarkoittanut koko ohjain- ja hw-ratkaisun vaihtamista toiseen.


Ongelman poistamiseksi syntyi tarve liittää PLC:n ja PC:n ajatusmaailmat toisiinsa. WAGOn uudenlaiset ohjaimet ovat Linux-arkkitehtuuriin ja ARM-prosessoriin perustuvia teollisuuden IoT-ohjaimia, joissa yhdistyvät perinteinen PLC ja avoin Linux-ohjelmointiympäristö. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi automaatiojärjestelmän tarvitsemat laskenta-algoritmit voidaan toteuttaa millä tahansa Linux-yhteensopivalla ohjelmointikielellä, ja väylätason ohjaus perinteisessä PLC-ympäristössä. Vastaavaa avoimeen Linux-ympäristöön perustuvaa sovellusalustaa ei ole millään muulla ohjainvalmistajalla. WAGOn IoT-ohjaimiin kytketyt I/O- ja väyläkortit muodostavat aina asiakkaan tarpeen mukaisen kokoonpanon.

Lisäksi ohjaimeen on saatavana Linux-käyttöjärjestelmän päällä toimiva Docker-alusta, jonka avulla ohjaimessa voidaan käyttää lukemattomia eri sovelluksia aina käyttötarpeen mukaan. Sovellukset voivat esimerkiksi liittyä tietokantojen hallintaan, graafiseen ohjaukseen ja monitorointiin tai kyberturvan parantamiseen.

 Artikkelisarjan muut osat

 Lue artikkelisarjan aikaisemmin ilmestyneet osat:

Mitä tämä tarkoittaa ohjelmiston kehittäjän kannalta?

Ensinnäkin ohjelmoija voi työskennellä juuri sillä kielellä ja sellaisessa kehitysympäristössä, joka on hänelle tuttu entuudestaan. Toisin sanoen uuden ohjelman opettelulle ei ole tarvetta ja tuottava työ voi alkaa heti.

Toiseksi aiemmin tehdyt ohjelmat tai niiden osat, esimerkiksi automaatioalgoritmit ja laskentalogiikka, voidaan siirtää suoraan valmiina moduuleina uuteen ympäristöön ja viedä ne osaksi tulevia kehityshankkeita.

Kolmanneksi Dockerin päällä toimivat sovellukset (container imaget) tarjoavat merkittävän määrän valmiita ohjelmistoratkaisuja, joiden käyttö moninkertaistaa suunnitteluprosessin tehon.

Miksi avointa automaatiota?

WAGOn ohjainten tueksi on kehitetty myös graafinen ohjelmointi- ja konfigurointityökalu e!COCKPIT, joka perustuu IEC 61131-3 -teollisuusstandardiin. Sen avulla suunnittelija pystyy sekä ohjelmoimaan että konfiguroimaan ohjainympäristöjä, siis liittämään ohjaimia toisiinsa sekä järjestelmiin, joita niillä ohjataan.

Mutta mitään ympäristöä tai tekniikkaa ei kehitetä vain suunnittelijoita varten. WAGOn IoT-ohjaimet on tarkoitettu osaksi luotettavia ja tehokkaita automaatiojärjestelmiä, joita on nopea kehittää ja muokata, ja jotka ovat osa meidän muuttuvaa ympäristöämme. Tulevaisuuden automaatiojärjestelmien tarkoitus on parantaa työn mielekkyyttä ja tuottavuutta toimialasta riippumatta, ja muutos koskee meitä kaikkia. Tämän vuoksi automaation on oltava avointa, samoin sen kehittämisen.

Tämä artikkeli on toinen osa sarjassa Avoin automaatio ja sen mahdollisuudet. Sarjan seuraavassa osassa pohditaan sitä, kuinka IoT-ratkaisuista tulee arkipäivää WAGOn pilvessä.

Loesungen_Modulare_Software_2000x1500.jpg