energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Auditoijat ovat yhä tiukempia

Tulevaisuudessa yritysten on aiempaa vaikeampi hankkia ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmän sertifiointi. Lokakuusta 2017 lähtien niiden on ensimmäistä kertaa todennettava mitattavissa oleva energiatehokkuuden kasvu, muutoin sertifikaattia ei myönnetä.

ISO 50000 -standardisarja asettaa entistä tiukempia vaatimuksia energianhallintajärjestelmille. Niiden täyttämiseksi yritysten on kehitettävä sopiva mittauskonsepti, jonka avulla avainluvut voidaan määritellä älykkäästi ja ennakoivasti. Yhdessä pidämme energiahallintajärjestelmäsi ajan tasalla ja otamme kanssasi seuraavan askeleen tehokkuuden parantamiseksi.

Aiheitamme ovat:

 • Energianhallinnan uudet standardit
 • Pitemmät auditointiajat, syvällisempi auditointi
 • WAGO tukee sinua standardien käyttöönoton aikana
 • Tekniikkaa tarpeiden mukaan

Energianhallinnan uudet standardit

Lukuisat suuret yritykset Saksassa ovat hankkineet ISO 50001 -standardin mukaisen sertifioinnin. Tämä standardi edellyttää järjestelmällisen energianhallinnan käyttöönottoa. ISO 50003 -standardissa mennään yksi askel pidemmälle ja edellytetään jatkuvaa ja systemaattista energiatehokkuuden parantamista. Tämä edellyttää, että sertifiointia varten tehtävän auditoinnin aikana auditoija tarkastaa ja vahvistaa, että tarkastettavissa kohteissa energiankäytön tehokkuus paranee jatkuvasti. ISO 50000 -sarjan uudet standardit tulevat voimaan ISO 50003 -standardin myötä: ISO 50006 määrittelee energiaan liittyvien suorituskykymittausten vaatimukset energian lähtötasoa (EnB) ja energiatehokkuusindikaattoreita (EnPl) käyttäen. ISO 50015 liittyy puolestaan organisaatioiden energiatehokkuuden mittaamiseen ja tarkistamiseen. ISO 50000 -standardien perhe:

 • ISO 50001: systemaattisen energianhallinnan luominen
 • ISO 50003: sertifiointiohjeet auditoijille
 • ISO 50006: energiatehokkuusindikaattoreiden kehittäminen
 • ISO 50015: järjestelmällinen mittaus

Pitemmät auditointiajat, syvällisempi auditointi

ISO 50001 -sertifiointiaikaa määritettäessä perustana on tähän mennessä käytetty mm. seuraavia tekijöitä: toimiala, työntekijöiden määrä, yrityksen energianhallinnan monimutkaisuus, joka saadaan energian kokonaiskulutuksesta, energialähteiden suhteelliset osuudet ja muutamat muut tekijät. Näiden tekijöiden perusteella teollisuusyritysten alkuvaiheen sertifioinnille määritetään perusajaksi kaksi auditointipäivää ja muiden kuin teollisuusyritysten energianhallintajärjestelmille puolitoista auditointipäivää.

ISO 50003:ssa tämän jaottelu jää pois. Tämä standardi painottaa enemmän energiatehokkuuteen vaikuttavia yrityskohtaisia olosuhteita, kuten koneiden tai ilmastointijärjestelmien kaltaisten merkittävien energiankuluttajien määrää. Lisäksi kaikkien työntekijöiden sijaan tarkastelussa otetaan huomioon vain työntekijät, jolla on merkittävää vaikutusta energiankulutukseen. Näiden tekijöiden perusteella auditointiajaksi määritetään kaikissa yrityksissä vähintään kolme päivää. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että auditointiin kuluu enemmän aikaa, mutta toisaalta teknisten yksityiskohtien tarkempi tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden havaita potentiaalisia muutoskohteita. Nämä seikat ovat muuttuneet:

 • Uudet menetelmät auditoinnin keston laskemiseen
 • Perusauditointiaika on pidentynyt kolmeen päivään
 • Yrityksille aiheutuu lisäkustannuksia, mutta niille tarjoutuu myös uusia mahdollisuuksia

WAGO tukee sinua standardien käyttöönoton aikana

Lainsäädännölliset muutokset voivat nopeasti aiheuttaa isoja vaikeuksia yrityksille. Uusien standardien käyttöönotto vie aikaa ja aiheuttaa riskin, että sertifikaattia ei myönnetä avainlukujen puuttumisen takia. Räätälöityjä mittauskonsepteja luotaessa WAGO tukee asiakasta hyvillä tuotteilla ja palveluilla, jotta energiakustannukset näkyvät luotettavasti ja voit hyödyntää kaikkia saamiasi etuja. Yrityksesi energiatehokkuusindikaattoreiden ja energiaan liittyvien lähtöarvojen perusteella kehitämme yhdessä yrityksesi kanssa teille sopivat tehostamistoimenpiteet ja laadimme yhdessä energiahallintajärjestelmän, jonka perusteella voimme palvella yritystäsi myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme edut:

 • Avoin ja joustava
 • Kaikki uudet ja olemassa olevat anturit voidaan helposti liittää WAGOn I/O-järjestelmään
 • Integroitu visualisointi
 • Tehostamistoimenpiteiden yksinkertainen määrittäminen energiankulutuksen seurannan mukaan
 • Läpinäkyvä tietokanta, joka sisältää energialähteet ja energian käyttöön vaikuttavat tekijät energiatehokkuuden arvioimiseksi ISO 50001:n mukaisesti

Tekniikkaa tarpeiden mukaan

Edellyttävätkö lainsäädännön lisääntyvät vaatimusasetukset monimutkaista mittaustekniikkaa? Eivät missään nimessä! Energianhallintaratkaisussamme kaikki prosessimuuttujat ja energiankulutus tallennetaan yhteen keskitettyyn järjestelmään. WAGOn I/O-järjestelmän modulaarisuuden ansiosta voit koota tiedonkeruuseen tarvittavat komponentit yksitellen ja laajentaa niitä milloin tahansa - aivan yrityksesi tarpeiden mukaan. Määritä tiedonkeruujärjestelmä, tallenna ja näytä mitatut tiedot. Ja jos niin haluat, voit myös ottaa käyttöön uuden WAGO Cloud Data Control -pilvipalvelun. Ohjaimen ohjelmisto lähettää tiedot suoraan pilvipalveluun standardoitua MQTT-protokollaa käyttäen, ja Linux®-käyttöjärjestelmän tietoturvaominaisuudet ovat äärimmäisen tiukat, mikä takaa erinomaisen tietoturvan. Tämä on erinomainen keino löytää nopeasti ja helposti potentiaalisia säästökohteita ja tehdä yrityksesi energiankulutuksesta läpinäkyvää. WAGOn järjestelmä:

 • Yksinkertainen
 • Räätälöity
 • Laajennettavissa
 • Mahdollisuus käyttää pilvipalveluita

Nykypäivän ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGOn ratkaisut

Muita standardeja ja lakeja käsitteleviä aihepiirejä

WAGO on jo tähän mennessä toteuttanut useita kiinnostavia energianhallintaprojekteja. Lue viimeisimpiä tarinoita tästä.

Aiheet

Mittausjärjestelmä, joka tuottaa lisäarvoa

WAGOn energianhallinta tarjoaa kätevän ratkaisun energian liittyvien tietojen tallentamiseen, visualisointiin ja hallintaan.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

Lisää energianhallinnan ratkaisuja

WAGO tukee potentiaalisi parasta hyödyntämistä - valvonnasta sopivien toimenpiteiden tunnistamiseen.

Digitalisointi

Räätälöity digitalisointi

Digitalisaatioon siirtymiseen ei ole olemassa yhtä sopivaa ratkaisua; sama pätee myös energianhallintaan. WAGO tukee yritystäsi neuvomalla ja antamalla käyttöösi resursseja.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Tämä voi myös kiinnostaa sinua

Edisty WAGOn kanssa

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikat eivät ole edustettuina ainoastaan energiahallinnassa. Tutustu alueisiin, joilla me jo työskentelemme.

Digitalisointi

Huomisen teollisuudelle

Työmaan sisäinen tiedonsiirto pilven tai älykkään automaation kautta: Kun teollisella digitoinnilla on monia rajapintoja ja se tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia, kyperturvallisuus on merkittävä haaste.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Valaistuksen hallinta

Älykästä valaistuksen ohjausta

Etukäteen määritettyjen laitteistojen ja käyttäjäystävällisten ohjelmistojen yhdistelmän käytön kautta WAGO tarjoaa valaistuksenhallintajärjestelmän, joka helpottaa uusien valaistusjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa, samalla kun se tarjoaa runsaasti lisäetuja niiden käytössä.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg