Tällä sivulla:

Asiakassovellus
Energiatiedon hallintajärjestelmän tarkka data tuo säästöjä Turun Stockmannin vesi- ja sähkölaskuihin

Syksyllä 2022 Suomessa eletään energiakriisin kynnyksellä. Kaikenkokoisissa kiinteistöissä voidaan toteuttaa konkreettisia energiansäästötoimenpiteitä, kun energiankulutus pystytään ensin mittaamaan tarkasti. WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmiä asennetaan paljon niin uusiin kuin saneerattaviin kiinteistöihin. Tarve tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Seuraavaksi pääset lukemaan erään tutun tavaratalon tarinan.

Taloteknisen urakoitsijan Saipu Oy:n projektipäällikkö Ossi Honkavaara sai tilaajalta pyynnön: kartoita, miten veden- ja sähkönkulutus jakaantuu viisikerroksisessa kiinteistössä. Kyseessä oli Turun Stockmannin tavaratalo. Aiemmin Stockmann omisti koko kiinteistön, mutta sittemmin omistajuus on siirtynyt Kevalle. Nyt halutaan aiempaa tarkempaa dataa siitä, miten veden ja sähkön kulut jaetaan kiinteistön, Stockmannin ja muiden pienempien vuokralaisten kesken.

Honkavaara tiimeineen tutustui lähtötilanteeseen tarkemmin. Selvisi, että osa vanhan kiinteistön vesi- ja sähkömittareista haluttiin säästää. Niiden pohjalta määräytyi käytettävä kenttäväylä. Honkavaara etsi tietoa internetistä: kuka pystyisi tarjoamaan energiatiedon hallintajärjestelmän, joka soveltuisi valitulle väylälle ja toteuttaisi tarvittavat mittaukset? Kuka pystyisi toimittamaan tarvittavan tavaran erittäin nopealla aikataululla? Hän lähetti sähköpostia kolmelle ehdokkaalle.

Hankkeen osapuolet

  • Rakennuttaja/tilaaja: Kuntien Eläkevakuutus (KEVA)

  • Urakoitsija: Saipu Oy

  • Energiatiedon hallintajärjestelmän toimittaja: WAGO Finland Oy

  • Toimittajan yhteyshenkilö: Lasse Mäkinen, Myyntipäällikkö

Yhteistyökumppaniksi valikoitui laitteistoriippumaton WAGO


Googlettamalla löytynyt, Honkavaaralle entuudestaan tuntematon WAGO oli ainoa, joka pystyi taipumaan määrättyihin ehtoihin. Yhteistyö alkoi. Vanhojen mittareiden rinnalle hankittiin uusia mittareita, mutta yleisestä markkinatilanteesta johtuen niitä jouduttiin hankkimaan eri valmistajilta. Honkavaaran työtä helpotti, että WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmä pystyi taipumaan kaikkiin kohteessa käytettäviin mittari- ja väylätyyppeihin.

Energiatiedon hallinta Turun Stockmannilla on toteutettu WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmän avulla. Energiatiedon hallintasoveluksen alustana on PFC200 -sarjan ohjain 750-8212, joka vastaanottaa energiamittareiden tiedon väylän kautta ja lähettää sen jatkojalostukseen CSV-tiedostona. Osa tiedon keräämiseen tarvittavasta automaatiosta on hajautettu kenttäväyläkoplereiden avulla. Järjestelmän etuna on laitevalmistajasta riippumaton kyky lukea energiamittareita ilman lisälaitteita, kun käytössä on ohjaimen kenttäväyliä tukeva mittalaite. Kohteessa mitataan veden- ja sähkönkulutusta M-Bus-väylän kautta. Lisäksi Turun Stockmannilla käytetään kolmea MODBUS TCP -kenttäväyläkopleria yksinkertaistamaan kaapelointia saneerauskohteessa. Hajautusyksiköt mahdollistavat lyhyemmät vedot mittauslaitteilta WAGOn ohjausjärjestelmään.

Energiatiedon hallintajärjestelmä käyttää Web-pohjaista käyttöliittymää, jossa on selkeärakenteiset konfigurointisivut. Sovelluksella voidaan kerätä sekö esittää kerättyä tietoa käyttäjän omien tarpeiden mukaan. Jokaisella mittarilla on oma osoitteensa ja niiltä luettavan tiedon tallennustiheyttä voidaan muuttaa yksilöllisesti. Energiatiedon hallintasovelluksen avulla mittareilta kerätty tieto tallennetaan ja lähetetään määritetyn ajan välein eteenpäin. Ohjain käyttää tiedon siirtoon FTP, SFTP ja FTPS-protokollien lisäksi avointa MQTT-rajapintaa, joten myös siltä osin järjestelmä on avoin kaikille palveluntarjoajille. Ohjaimessa on integroitu palomuuri ja tietoturvasta on huolehdittu kattavasti; portti- ja palvelukohtaisesti voidaan määritellä sallitut yhteydet laitteelle.

WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmän käyttöönotto ei vaadi ohjelmointikokemusta. Modulaarinen järjestelmä tunnistaa automaattisesti siihen liitetyt I/O-moduulit ja sovelluksen selkeät konfigurointisivut tekevät mittareiden osoittamisen ja nimeämisen tehokkaaksi ja yksinkertaiseksi. Sovelluksessa energiatietoa voidaan analysoida, jolloin kyetään tekemään esimerkiksi energiatehokkuusarviointia ISO 50001 -standardin mukaisesti tai huomaamaan poikkeavat tapahtumat energian käytössä. Lisäksi sovelluksessa voidaan asettaa hälytyksiä raja-arvojen ylittämisestä. Turun Stockmannilla energiatiedot lähetetään EnerKeylle FTP-protokollalla ja palveluntarjoaja huolehtii kohteen energiatehokkuusarvioinnista.

  • Automaattinen liitettyjen I/O-moduulien tunnistus
  • Helppokäyttöinen ohjelmistosovellus
  • Ei vaadi ohjelmointikokemusta
  • Laitteistovalmistajariippumaton järjestelmä
  • Avoimet tiedonsiirtorajapinnat
  • Integroitu tietoturva

Seuraava haaste projektissa oli lähes sadasta mittarista saatavan datan käsittely ja visualisointi järkevään muotoon. WAGO toimii riippumattomasti kaikkien palveluntarjoajien kanssa ja tarjoaa tarvittaessa myös omaa visuaalista käyttöliittymäänsä asiakkaalle. Loppukäyttäjän näkemäksi visuaaliseksi käyttöjärjestelmäksi valikoitui lopulta EnerKey. Honkavaaran yllätti positiivisesti se, miten paljon taustatyötä WAGO teki suoraan EnerKeyn kanssa ja varmisti rajapintojen toimivuuden. Tämä säästi Honkavaaralta aikaa, sillä hänen ei tarvinnut itse toimia välikätenä.

DSC06105.jpg

Ossi Honkavaara Saipu Oy:ltä vastasi projektin toteutuksesta.

WAGO toimitti ajallaan kaiken tavaran ja vastasi Honkavaaran kysymyksiin nopeasti. Yhteistyö sujui kaikin puolin hyvin.

Loppuvaiheessa projektia otettiin käyttöön myös WAGOn tarjoama etähallintamahdollisuus, jonka avulla WAGO pystyy auttamaan etänä esimerkiksi käyttöönotossa. Seuraavalla kerralla Honkavaara ottaisi hyödyllisen palvelun käyttöön heti projektin ensivaiheessa.

DSC06151.jpg

Myyntipäällikkö Lasse Mäkinen (vas.) vastasi projektista Wagolla.

Energianhallinnan järjestelmä tuo säästöjä ja turvaa loppukäyttäjälle

Nyt loppukäyttäjä pääsee näkemään EnerKey-järjestelmästä ajantasaisen datan kiinteistön veden- ja sähkönkulutuksesta. Aiemmin energiankulutuksen tiedot perustuivat arvailuihin ja arvioihin, mutta nyt tieto päivittyy tunnin välein. Kulut voidaan jatkossa jakaa tarkasti kiinteistön vuokralaisten kesken. Lisäksi voidaan ehkäistä turhia kuluja: järjestelmä havaitsee, jos esimerkiksi rikkinäinen vessanpönttö juoksuttaa vettä turhaan. Toimivalla energiatiedon hallintajärjestelmällä voidaan ehkäistä jopa vesivahinkoja, koska normaalista poikkeava vedenkulutus huomataan nopeasti.

Honkavaara muistuttaa, ettei loppukäyttäjä välttämättä saa koskaan tietää kiinteistössä käytettävän juuri WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmää. Tärkeintä loppukäyttäjälle on se, että järjestelmä toimii toivotusti. Oleellista urakoitsijalle on, että järjestelmä on yksinkertainen toteuttaa teknisesti, se ei ole sidonnainen mihinkään laitevalmistajiin ja yhteistyö sujuu muutenkin nopeasti ja asiantuntevasti. Honkavaara suosittelee WAGOa muillekin ja aikoo itse pitää WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmän “tallessa pöytälaatikossa” uusia projekteja varten.

DSC06133.jpg

Lähetin sähköpostia kolmelle laitetoimittajalle ja kysyin, ketkä pystyvät tähän vastaamaan tällä aikataululla.

WAGO oli ainoa, joka pystyi.

Ossi Honkavaara, projektipäällikkö, Saipu Oy