Puheenaihe

Kyberturvallisuus – koska digitalisaatio on älykästä vain, jos se on turvallista

WAGO ja tietoturva

Koneiden tietojen turvallinen salaus WAGOn avulla

Automaatioalalla valmistusprosessien optimointi on digitalisaation myötä monien uusien liiketoimintamallien avainsana. Olipa kyse koneiden ulkoistuksesta tai useiden tuotantolaitosten välisestä tiedonsiirrosta, on väistämätöntä, että koneiden tiedot eivät enää jää sinne, missä ne luodaan – tietoja lähtee tehtaalta useita väyliä pitkin.

Kyberturvallisuus – Made by WAGO

Koneiden tietoja arvioitiin ja käytettiin pitkään vain tuotantolaitoksessa, jossa ne luotiin. Tällöin tietojen luvattoman käytön riski oli suhteellisen pieni. Perinteisillä puolustautumistoimilla voitiin varmistaa, että koneiden tiedot pysyivät turvassa.

Käynnissä oleva digitalisaatio edellyttää, että tiedot ovat saatavilla useista eri paikoista. Siksi koneiden tiedot on salattava. Reitillään ohjaimesta ulkoiseen salauskomponenttiin, kuten reitittimeen tai palomuuriin, tiedot voivat kuitenkin altistua luvattomalle käytölle.

WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimet salaavat tiedot suoraan ohjaimessa ja siirtävät ne sitten IPsecin tai OpenVPN:n kautta. Näin varmistetaan koneiden tietojen optimaalinen suojaus luvattomalta käytöltä.

Vaihe vaiheelta kohti ratkaisua:

  • Ennen: tiedot pysyivät tuotantohallin sisällä.
  • Digitalisaatio: perinteiseen puolustautumiseen liittyy riskejä.
  • Ratkaisu: tietojen salaus ohjaimessa.
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Integroitu palomuuri vakiona: WAGOn PFC100 ja PFC200

Verkottumisen yleistyminen on lisännyt perustellusti huolta tietoturvasta. Tämän vuoksi koneiden valmistajat ja käyttäjät pyrkivät määrätietoisesti siirtämään koneidensa tiedot mahdollisimman turvallisesti ja suojaamaan ne luvattomalta käytöltä.
WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimet tarjoavat vastauksen automaatiokomponenttien tiukentuviin vaatimuksiin. Integroitu palomuuri suojaa tietojen luvattomalta käytöltä. Järjestelmässä ei tarvita ulkoisten komponenttien suorittamaa salausta ja ulkoisia palomuureja, joihin liittyy itsessään hyökkäysten riski.

Edut:

  • Kaikkien merkittävien turvallisten tiedonsiirtoprotokollien tuki: SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS ja SSH
  • Muut tuetut protokollat: DHCP, DNS, FTP, TELNET ja Modbus TCP/UDP
  • Integroitu palomuuri sisältyy ohjaimeen vakiona, ja siinä on esikonfiguroidut säännöt valkoisten/mustien listojen tai MAC-suodattimien määritykseen
  • Mahdollisuus ohjaimen määrittämiseen BDEW:n (Saksan energia- ja vesialojen toimialajärjestö) valkoisen kirjan ja BSI-IT:n (Saksan liittovaltion tietoturvavirasto) turvallisuusohjeiden mukaan

Linux®-pohjainen tietojen salaus

WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimet tarjoavat vastauksen automaatiokomponenttien tiukentuviin vaatimuksiin. Linux®-pohjainen salaustekniikoiden hyödyntäminen on mahdollista TLS 1.2:n avulla. Salatut tiedot voidaan lähettää suoraan CODESYS-ohjaimesta IPsec- tai OpenVPN-yhteydellä.

Listasi on tyhjä.

Valitettavasti suodattimillesi ei ole sopivia tuloksia. Voit muuttaa suodatinkriteerisi tai nollata ne täysin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Muita palveluja: