Puheenaiheet
Laboratoriotesteillä pyritään parempaan laatuun ja luotettavuuteen

Liittimien maailmanlaajuista käyttöä varten niiden on täytettävä tietyt standardit ja saatava testitodistukset.

Nämä vaatimukset koskevat kaikkia valmistajia. WAGO suorittaa myös omia testejään standardien ja tuotteiden luotettavuuden parantamiseksi. Tuotteille suoritetaan erilaisia mekaanisia, sähköisiä ja ilmastoon liittyviä koeprosesseja, joista annamme muutamia esimerkkejä.

Turvallisuuden lisääminen:

  • Vetokoe
  • Tärinäkoe
  • Kiihtyvyyskoe
  • Jännitekoe taivutettaessa

WAGOn testilaboratorio

Tämä tarkoittaa, että WAGOn tuotteita voidaan käyttää turvallisesti ja luotettavasti sekä Euroopan markkinoilla että kaikkialla maailmassa lukemattomissa eri sovelluksissa. Tällä asialla on WAGOlla suuri painoarvo aina kehitystyöstä lähtien. Sen ansiosta tuotteidemme turvallisuus ja luotettavuus on todistettavasti korkealla tasolla. Lisäksi varmistamme, että tuotteemme ovat teknisten tietojen mukaisia ja että tekniset tiedot on laadittu tarkasti. Nämä seikat ovat asiakkaidemme ja käyttäjiemme prioriteetteja kaikkialla maailmassa.

Testilaboratoriomme sai 22. joulukuuta 2009 DIN EN ISO/IEC 17025:n mukaisen akkreditoinnin saksalaiselta akkreditointilaitokselta (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH).

Vetokoe (EN 60947-7-1:n ja EN 60998-2-2:n mukaan)

Vetokokeessa johdinta vedetään, kunnes se irtoaa puristusosasta.
Liittimien rakenteen ansiosta irtoaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun standardin mukainen vetovoima on ylitetty moninkertaisesti.

Tärinäkoe (IEC/EN 60068-2-6:n mukaisesti)

Riippuen sovelluksesta, esim. rautatie- (EN 61373) tai merenkulkusovellukset (GL:n, LR:n ja DNV:n mukaisesti), eri testausvaatimuksia käyttäen määritetään, heikentävätkö tärinän pitkän aikavälin vaikutukset sähköliitoksia. Koekappale altistetaan tärinätestissä kolmen akselin suunnassa eri suuruisille kuormille. Tärinän amplitudi, kiihtyvyys ja erityisesti taajuus vaihtelevat testin aikana. Testiarvoja kasvatetaan useita kertoja yli standardiarvojen vastaamaan asiakkaan erityisvaatimuksia.

Kiihtyvyyskoe (IEC/EN 60068-2-27:n mukaisesti)

Kiihtyvyyskoe on samankaltainen kuin tärinätesti, paitsi että koekappaleeseen kohdistetaan jatkuvan tärinän sijaan yksittäisiä iskuja. Iskukokeet suoritetaan yleensä esimerkiksi 20 g:n kiihtyvyydellä 11 ms:n jaksoissa. Eritystarpeiden mukaiset testit edellyttävät usein paljon suurempia arvoja, ja myös niitä suoritetaan laboratoriossamme. Esimerkiksi yksikerroksisten TOPJOB® S -riviliitinjärjestelmien on läpäistävä jopa 500 g:n iskukokeet.

Jännitehäviökoe taivutettaessa (EN 60947-7-1:n ja EN 60999-1:n mukaisesti)

Jännitekokeessa puristusosaan kohdistetaan taivutusjännitys, joka simuloi puristusosan mekaanista rasitusta. Jokapäiväisessä käytössä tämä jännitys voi ilmetä asennuksen aikana esimerkiksi silloin, kun sähköasentaja työntää kytkettyjä johtimia sivuun päästäkseen käsiksi tiettyyn komponenttiin. Liitettyä johdinta liikutettaessa puristusosan laatu voidaan vahvistaa tarkastelemalla jännitehäviön mittausarvoa, jonka pitäisi pysyä jatkuvasti vakaana.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: