marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Käyttövoimanhallinta

WAGO tuottaa käyttövoima-automaation siitä riippumatta, onko kyseessä dieselmoottori, jossa on pakokaasujen puhdistus, vai hybridimoottori. Meillä on käyttövoimanhallintasovelluksiin ratkaisut, joilla pääset tavoitteeseesi.

Etusi lyhyesti:

  • Luonnostaan turvallisia moduuleja alueen 2 antureihin
  • Merenkulkukäyttöön yhteensopiva virrannsyötön rakenne
  • Signaalin muunto ja automaatio yhdeltä toimittajalta
  • Energianmittaustekniikka ja elektroniset sulakkeet aluksen kohdennettua energianhallintaa varten

WAGOn merenkulkusovellukset

Käyttövoimanhallintaratkaisut

WAGOn käyttövoima- ja ohjausjärjestelmiin tarkoitetut automaatio- ja sähköliitäntätekniikat ovat osoittaneet toimivuutensa avomerellä ja vaikeimmissa olosuhteissa.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Laivojen käyttövoimatekniikka testissä

Trendit, kuten slow steaming, kahden polttoaineen käyttö, pakokaasun vähennys, hybridimoottorit ja nesteytetyn maakaasun käyttö polttoaineena kuvastavat voimalaitteiden lisääntyvää monimutkaisuutta. Tämän tuntien vaatimukset älykkäiden automaatioratkaisujen toteuttamiseksi ovat ymmärrettäviä. Luonnostaan turvallista WAGO-I/O-SYSTEM 750 -tuotesarjaa käyttäen maakaasua käyttävät käyttövoimajärjestelmät on mahdollista automatisoida, tai pakokaasun vähentämiseksi on mahdollista jälkiasentaa kaasunpesu- ja suodatinjärjestelmiä.

750 XTR-sarjan komponentit on vahvistettu niin, että ne soveltuvat käytettäviksi erityisen korkeissa tai matalissa ympäristön lämpötiloissa sekä olosuhteissa, joissa vaaditaan äärimmäistä tärinän kestoa ja EMC-yhteensopivuutta. WAGOn teholähdemoduulit on suunniteltu tiukempia käytettävyys- ja luotettavuusvaatimuksia silmälläpitäen. Vikatilanteessa yksi- ja monivaiheiset teholähteet ja puskurimoduulit varmistavat automaatiojärjestelmien käytettävyyden. Toisiopiirien suojaus hoidetaan kätevästi kauko-ohjatuilla elektronisilla sulakkeilla. Dieselsähkökäyttöisten moottorijärjestelmien energiamittausmoduulit ja laaja signaalinmuunnin- ja vahvistinvalikoima täydentävät tuotevalikoimaa.

Katso miten ratkaisumme toimivat

WAGO on toteuttanut useita mielenkiintoisia käyttövoimanhallintaprojekteja. Lue viimeisimmistä tästä.