Tällä sivulla:

Topic
Pilvipalvelut - Hyödynnä Internetin keskeisiä infrastruktuureja

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistiikka ja turvallisuus

Ajoneuvojen ja alusten sijaintia voidaan seurata pilvipalvelun kautta kapasiteetin, reittien ja määräaikojen sovittamiseksi taloudellisesti yhteen. Lisäksi pysyvästi linkitetty tiedonsiirto on eduksi rahdin erityisolosuhteiden, kuten kylmäketjujen valvonnassa.

On tärkeää, että perinteiset turvatoimet, kuten palomuurit, salasanasuojaus ja käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet, suojaavat tietoja luvattomalta käytöltä. WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimet salaavat tiedot sisäisten SSL/TLS 1.2 -turvaprotokollien kautta ja myös siirtävät tiedot VPN-tunnelin kautta turvallisesti pilvipalveluun.

Pilvipalvelun tietojen analysointi

Teknikot voivat käyttää pilvipalvelua laitteiden ja järjestelmien tarkastukseen niiden sijainnista riippumatta ja siten taata optimaalisen saatavuuden; jatkuvan seurannan avulla he voivat minimoida joutokäyntiä.

Yrityksen yksittäisten toimipaikkojen tiedot kerätään ja niitä analysoidaan pilvipalvelussa. Tämänhetkisiä ja aiempia tietoja pääsee käyttämään sijainnista riippumatta ja tiedot on suojattu salasanalla. Tämä mahdollistaa tärkeiden arvojen, kuten energiaa koskevien tietojen, sekä laitteiden käytön samoin kuin ratkaisevien optimointitoimenpiteiden määrittämisen.

Tuotantolaitoksessa

Erityistä huomiota on kiinnitettävä prosessien kannalta tärkeisiin arkaluonteisiin tietoihin. Kriittisten prosessitietojen, kuten tiettyjen vaiheiden kuvausten ja niiden yksityiskohtaisen arvioinnin, on oltava käytettävissä pelkästään tuotantolaitoksissa.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: