process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulaarinen prosessiautomaatio

Nopeampi prosessijärjestelmien rakentaminen ja muokkaus: Haluatko vastata nopeasti ja joustavasti milloin tahansa markkinoiden vaatimuksiin kasvattaa kilpailukykyäsi? Ratkaisu on DIMA – Hajautettu älykkyys modulaarisiin sovelluksiin. WAGO esitteli Namurin yleiskokouksessa vuonna 2014 DIMA:n, lähestymistavan, joka mullistaa prosessitehtaiden suunnittelun.

Modulaarisen järjestelmäkonseptin edut:

  • Lyhyempi luontiaika
  • Lyhyemmät järjestelmän rakennusajat
  • Nopea käyttöönotto
  • Joustava moduulikapasiteettien käyttöönottoon markkinoiden olosuhteisiin

Modulaarinen prosessiautomaatio

Pysy edellä muokattavien järjestelmien avulla

Vain modulaarisilla järjestelmillä prosessiteollisuus pystyy reagoimaan riittävän nopeasti jatkuvasti muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin.

Vaatimukset: Sovitettava tuotanto

Viime vuosikymmenten aikana markkinoiden vaatimukset prosessiteollisuuden tuotannolle ovat muuttuneet merkittävästi: asiakassuuntautunut tuotekehitys, aaltoilevat osto- ja myyntiajat, yhä lyhyempäi käyttöikä ja innovaatiosyklit - kaikki nämä ovat erityisesti kemiantuotteille asetettuja vaatimuksia. Tämän päivän tuotantojärjestelmät eivät juuri vastaa kysyntään: Muutos tuotantovolyymissä törmää perinteisiin järjestelmiin jolloin tuotantotehokkuus kärsii.

Sen mukaan uusia tuotteita julkaistaan vain luotettaville markkinoille, samalla kun uusien ja lupaavien tekniikoiden käyttöönotto viivästyy merkittävästi. Lisäksi erityisesti Industry 4.0:n tulevaisuusympäristöissä odotetaan, että globalisaation ja yksilöllistämisen trendit jatkavat kasvuaan - ja niiden mukana tuotantoprosessin joustavuun vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että tuotantojärjestelmien vankistaminen on yhä tärkeämpää tekemällä järjestelmistä ja koneista joustavasti sovitettavia.

Ratkaisu: Modulaarinen järjestelmäsuunnittelu

Modulaarinen järjestelmäsuunnittelu on lisännyt tuotannon joustavuutta jo monen vuoden ajan. Ajatus: Koko järjestelmä koostuu useista itsenäisistä moduuleista. Tässä kehyksessä yksi järjestelmämoduuli sisältää yhden tai useamman vakioidun tuotantovaiheen ja se voidaan yhdistää muiden moduulien kanssa täyden prosessin muodostamiseksi. Tämä tehdään yhdistämällä kaikki osalliset moduulin runkoverkkoon. Tämä runkoverkko syöttää moduuleille sekä materiaalia että tietoja.

Tuotantoprosessin muuttaminen on siten vain yhden tai kahden moduulin muuttamista. Tuotannon määrää voidaan lisätä kasvattamalla määrää. Se tarkoittaa samantyyppisten moduulien lisäämistä (Kuva 1). Vain modulaarisilla järjestelmillä prosessiteollisuus pystyy reagoimaan riittävän nopeasti jatkuvasti muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin. Tällä hetkellä puuttuu teknisiä automaatiojärjestelmiä, joita tarvitaan modulaaristen järjestelmäsuunnitteluiden jatkuvaan käyttöönottoon. WAGO esitteli Namurin yleiskokouksessa vuonna 2014 DIMA:n, lähestymistavan, joka mullistaa prosessitehtaiden suunnittelun.

DIMA

WAGOlta kaikille

DIMA linkittää moduulirakenteet ja Industry 4.0:n lähestymistavat arvoketjuihin koko tilojen käyttöiän ajan.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

Lisätietoa prosessitekniikka-alasta

WAGO tarjoaa ratkaisuja kaikkiin alan haasteisiin olipa sitten kyseessä modulaarinen prosessiautomaatio, räjähdyssuojaus, tietoturva tai Process 4.0.

Process 4.0

Älykkäät arvoketjut

Muuta prosessit digitaalisiksi ja muotoile ne uudelleen – WAGO on luotettava kumppani yksilöllisten ratkaisujen kehitykseen ja toteutukseen.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Räjähdyssuojaus

Tietoa, josta on apua

Ihmiset, ympäristö ja prosessit: Räjähdykseltä suojautuminen on ensisijaista ja se vaatii kokeneen kumppanin. WAGO on sinua varten.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg