process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Process 4.0 – Digitaaliseen tulevaisuuteen

Prosessiteollisuuden järjestelmät ovat usein käytössä vuosikymmeniä, joka tarkoittaa jatkuvaa uudelleen rakentamista, laajentamista ja modernisointia. Pyrkimykset tehdä prosesseista tehokkaampia ovat vanhempia kuin prosessiteollisuus itse. Talouden digitaalinen muunnos luo uusia mahdollisuuksia edullisemille konfiguroinnille prosessoinnissa monien innovatiivisten lähestymistapojen ja tekniikoiden kautta. Siitä on päästy yhteisymmärrykseen, että koneiden täytyy kommunikoida keskenään toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti. Internet of Things on uutta todellisuutta, vaikka sitä tulkittaisiinkin tai käytettäisiin eri tavoilla. Dataa tuotetaan, kerätään, arvioidaan ja käytetään eri tasoilla. Miten prosessiteollisuuden yritykset sitten hyötyvät big datasta?

Näin hyödyt digitaalisesta prosessiteollisuudesta:

 • Standardeja parempaan tehokkuuteen
 • Sovitettava tuotanto modulaarisuuden avulla
 • Lisää saatavuutta, minimoi joutoajat
 • Koneiden ja järjestelmien käyttötilat ja huoltotarpeet voidaan määrittää automaattisesti jatkuvan valvonnan kautta.
 • Prosessin optimointia reaaliaikaisesti sijainnista riippumattomasti

Process 4.0

Prosessiteollisuus siirtyy digitaaliseksi

Lue, miten prosessiteollisuuden yritykset voivat hyötyä big datasta.

Standardeja parempaan tehokkuuteen

 • Parempi tehokkuus ja alennukset standardoinnin kautta: Tämä tapahtuu konseptien muodossa, jotka yhtenäistävä toimintalohkot, liittymät ja protokollan koneiden ja järjestelmien automatisointia varten.
 • Esimerkiksi johtavat öljy-yhtiöt luottavat jo perustettuihin ohjelmointistandardeihin. Jokainen vaihe ohjelmistosuunnittelussa dokumentoidaan tarkasti ja koodataan niin, että samoja ohjelmamoduuleita voidaan käyttää joka kerta.
 • Yhtenäiset liittymät eri järjestelmien välillä vähentävät vikaantumista sekä suunnitteluvaiheen että todellisen käytön aikana samalla kun ne lisäävät järjestelmän saatavuutta.

Sovitettava tuotanto modulaarisuuden avulla

 • Eräkokoon 1 liittyen vaihtelevat määrät ja jatkuvasti muuttuvat alueelliset markkinat saava aikaan sen, että yrityksillä täytyy olla valmistusprosesseja, jotka ovat yleisiä, liikkuvia, skaalautuvia, modulaarisia ja yhteensopivia.
 • Öljy- ja kaasuerottelun prosessointijärjestelmissä tai lääketeollisuuden ja kemian alan teollisuudessa ensisijainen keskipiste on joustavassa tuotannossa. Näillä sektoreilla prosessit täytyy sovittaa nopeammin kuin öljyteollisuudessa.


Digitalisointi – Huomisen ala

Tietoliikenne pilven tai älykkään automaation kautta: Kun teollisella digitoinnilla on monia rajapintoja ja se tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia, kyberturvallisuus on merkittävä haaste.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg

Lisää saatavuutta, minimoi joutoajat

 • Aivan kuin modulaarisessa järjestelmäsuunnittelussakin, prosessiteollisuus hyötyy datan mittauksesta ja pilveen liitettävyydestä. Esimerkiksi ennakoiva huolto koneille ja järjestelmille on mahdollista vain tietojen läpinäkyvyyden avulla. Tämä on tapa välttää korkeita kuluja, joita vikaantunut tuotantojärjestelmä voi aiheuttaa.
 • Tehokkuusanalytiikkaa, kuten mitattujen arvojen (lähtöteho, paine, lämpötila, tärinä ja suoritusteho) voidaan käyttää huoltotarpeiden tunnistamiseen ajoissa. Tämä mahdollistaa yksittäisten moduulien kohdistetun vaihdon tai huollon ilman haitallisesti vaikuttavaa järjestelmän saatavuutta.
 • Tämän saavuttamiseksi kerätyt konetiedot luetaan ja arvioidaan korkeamman tason järjestelmissä. Järjestelmää voidaan sitten valvoa paikallisella analyysityökalulla tai pilven kautta.

Koneiden ja järjestelmien käyttötilat ja huoltotarpeet voidaan määrittää automaattisesti jatkuvan valvonnan kautta.

Täyden datan läpinäkyvyyteen kohdistuvista epäilyksistä huolimatta, tietoisuus pilvisovellusten hyödyistä kasvaa:

 • Ne ovat riippumattomia yksittäisistä palvelimista.
 • Pilvioperaattorit takaavat yhtenäisen saatavuuden tallentamalla dataa useille palvelimille.
 • Massiivisten muistimäärien ja niiden ylläpidon kustannukset eliminoidaan. Sama koskee palvelinpuistojen perustamisen kuluja, koska periaate pilven takana on, että jokainen maksaa vain siitä, mitä käyttää.
 • Pilvipalveluiden toimitus ja käyttö tehdään rajoitetusti liittymien, protokollien tai verkkoselainten kautta - ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tietokoneelle.
 • Periaatteessa prosessiin liittyviä tietoja voidaan käyttää mistä tahansa käsin maailmassa.

Prosessin optimointia reaaliaikaisesti sijainnista riippumattomasti

 • Koska kaikkea olennaisia tietoja voidaan käyttää sijainnista riippumatta, prosesseja voidaan parantaa reaaliaikaisesti ja säätötoimenpiteitä on helppoa valvoa.
 • Hajautetussa datan tallennuksessa esim. eri koneista saatu data, kokonaiset tuotantolinjat tai jopa rakennuksen ja sähkön data yksittäisissä tuotantotiloissa kerätään ja arvioidaan keskeisessä pilvipalvelussa.
 • Pilvessä kaikkia prosesseja ohjataan ja koordinoidaan. Pääsy päivitettyihin ja historiatietoihin on mahdollista sijainnista riippumatta. Tämä mahdollistaa yrityksen eri tilojen vertailevan tärkeimpiä tietoja keskenään ja ottavan käyttöön optimointitoimenpiteet.
 • Koneiden ja järjestelmien käyttötilat ja huoltotarpeet voidaan määrittää automaattisesti jatkuvan valvonnan kautta.
WAGO töissä

Process 4.0 ei ole trendi – Process 4.0 on tulevaisuutta, jota WAGO on auttanut muovaamaan ja se on voittaja heti alusta lähtien. Tutustu alueisiin, aiheisiin ja ratkaisuihin, jotka ovat tärkeitä tänään ja huomenna.

Suositeltavaa lukemista

Lisätietoa prosessitekniikka-alasta

WAGO tarjoaa ratkaisuja kaikkiin alan haasteisiin olipa sitten kyseessä modulaarinen prosessiautomaatio, räjähdyssuojaus, tietoturva tai Process 4.0.

Räjähdyssuojaus

Tietoa, josta on apua

Ihmiset, ympäristö ja prosessit: Räjähdykseltä suojautuminen on ensisijaista ja se vaatii kokeneen kumppanin, joka osaa neuvoa tehokkaasti. WAGO on sinua varten.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Modulaarinen prosessiautomaatio

DIMA on tulevaisuutta

Modulaaristen järjestelmien konseptit ovat ratkaisu jatkuvasti vaihtuviin markkinoiden vaatimuksiin. WAGO tukee kehitysprosessiasi.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg