icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Alueiden jakautuminen ATEX- ja NEC 500 -standardien mukaan

Vaaralliset sijainnit eivät ole yhtä riskialttiita, sillä niillä käytettävät materiaalit ovat erilaisia. Mainittujen aineiden esiintymistiheys- ja kesto vaikuttavat käyttölaitteiston suojausvaatimuksiin.


CENELEC- ja IEC-standardien mukaan vaaralliset sijainnit jaetaan Euroopassa kuuteen eri vaara-alueeseen. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä potentiaalisesti räjähtävä ympäristö muodostuu, sitä tiukemmat ovat käyttölaitteistoille asetetut vaatimukset esimerkiksi kipinöiden tai kuumien pintojen muodostumisen estämiseksi.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Laiteluokat ja -ryhmät

Se, mitä resursseja voidaan käyttää tietyllä alueella. voidaan määrittää alueella olevien käyttölaitteistojen ja alueen kohdennuksen mukaan. Laiteryhmä ja -luokka ovat merkityksellisiä selvitettäessä, mitä aluekohtaisia käyttölaitteistoja voidaan käyttää. Räjähdyssuojausalue, jolla käyttölaitteistoja voidaan käyttää, määritetään lämpötilaluokkien ja räjähdysryhmien perusteella.

Alueiden jaottelu Pohjois-Amerikassa

Pohjois-Amerikassa käytetään erilaista luokittelujärjestelmää, joka perustuu NEC 500- ja 505-standardeihin. Niiden mukaan tulenarat aineet jaetaan kolmeen luokkaan (luokat I–III). Luokan I räjähtävät kaasut, höyryt ja sumut jaetaan edelleen kaasuryhmiin A, B, C ja D; luokan II tulenarat pölyt jaetaan ryhmiin E, F ja G.

Näiden materiaalien esiintymistiheyden tai -keston perusteella vaaralliset sijainnit jaetaan niin kutsuttuihin osastoihin. Osasto 1 vastaa alueita 0 ja 1 ja osasto 2 aluetta 2. Räjähtävien alueiden jaottelun lisäksi ero tehdään myös käyttölaitteistojen rakentamisen ja sähköjärjestelmien asennuksen välille.

Kaasuryhmien yleiskuva

Kaasuryhmä (ryhmä)Esimerkkejä materiaaleista
AAsetyleeni
BVety
CEtyleeni
DPropaani
EMetallipöly
FHiilipöly
GViljapöly

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

WAGOn räjähdyssuojaustuotteet

WAGOn ratkaisut

Räjähdyssuojaussovellukset

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Katso mitä millaisia luovia ja tehokkaita prosessiteknisiä ratkaisuja meillä on tarjolla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.