icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Direktiivit, standardit ja määräykset

Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.


Kaikkien Euroopan unioniin tuotujen laitteiden tulee olla ATEX-direktiivin vaatimusten mukaisia. ATEX-lyhenne tulee ranskan "ATmosphère EXplosive" -termistä. Mikä ATEX-direktiivi on tarkalleen ottaen? ATEX-lyhenne tulee ranskan "ATmosphère EXplosive" -termistä.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

ATEX - Eurooppalainen ohjeistus, joka on tunnustettu maailmanlaajuisesti

ATEX-direktiivi koskee kaikkia tuotteita, joita käytetään vaarallisissa tiloissa ja se on pakollinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Se sisältää ATEX-tuotedirektiivin 94/9/EY (ATEX 95) ja käyttödirektiivin 1999/92/EY (ATEX 137). ATEX-direktiivi on Euroopan komission muotoilema yleismääräys yrityksille ja teollisuudelle, EU:n jäsenmaille, eurooppalaiselle teollisuudelle, CEN:lle ja CENELECille ja mm. BAMille, PTBand TÜV:lle.

Tuotteen ohje on suunnattu valmistajille ja se säätelee tuotteiden sijoittamista, joita käytetään räjähdysherkillä alueilla. Tämä ohjeen tavoite on suojata ihmisiä, jotka työskentelevät tai oleskelevat räjähdysherkillä alueilla. Tavanomaisia valmistajan terveyttä ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia tulee noudattaa ja testata vaatimustenmukaisuusprosessin kautta EU:n vaatimustenmukaisuuden ja CE-merkinnän mukaisesti. Käyttöohjeen 1999/92/EY sijaan keskipiste on työntekijöissä, jotka voivat olla vaarassa räjähdysherkissä tiloissa. Ohje sisältää tärkeitä turvallisuusvaatimuksia ja suojaustoimenpiteitä, jotka operaattorin tai työnantajan täytyy ottaa käyttöön.

IECEx – Maailmanlaajuinen vapaa tavaraliikenne

IECEx on kansainvälinen prosessi resurssien sertifioinnille, jota käytetään räjähdysherkillä alueilla. IECEx-ohjelman tavoite on kansallisten ja kansainvälisten Ex-standardien yhdenmukaistaminen. Näin ollen maailmanlaajuinen kauppa räjähdysherkillä alueilla on yksinkertaistettu ilman, että täytyy luopua ATEX-ohjeen korkeasta turvallisuustasosta. IECExin mukaisesti sertifioidut resurssit sertifioidaan kansainvälisillä yhtenäisillä standardeilla, tarkastuksilla ja testisymboleilla. Kasvavasta globalisaatiosta johtuen IECEx:n mukaiset sertifioinnit ovat entistä suositumpia.

NEC/CEC

Pohjois-Amerikassa tekniikat ja järjestelmät ovat kehittäneet sähkölaitteiden räjähdyssuojauksen alueella järjestelmän, joka poikkeaa merkittävästä IEC-tekniikasta. Yhdysvalloissa on käytössä NEC, Kanadassa CEC. Eroja on mm. räjähdysherkkien alueiden luokittelussa, resurssien rakenteessa ja sähköjärjestelmien asennuksessa. Vaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita ja järjestelmiä koskee Yhdysvaltojen National Electric Code (NEC) ja Kanadan Canadian Electrical Code (CEC). Näille säädöksille ominaisia ovat sähköasennusten asennusmääräykset kaikilla alueilla, ja ne viittaavat standardein sarjaan, jotka sisältävät ehtoja asennuksesta ja sopivan käyttölaitteiston rakenteesta.

Asennustavat vyöhykekonseptille NEC 505:n mukaisesti vastaavat luokka/jakojärjestelmää. Pohjois-Amerikassa on käytössä monia standardeja ja määrityksiä koksien räjähdyssuojattujen sähköjärjestelmien rakennetta ja testausta. Yhdysvalloissa nämä ovat ensisijaisesti Underwriters Laboratories Inc:n (UL), Factory Mutual Research Corporationin (FM) ja kansainvälisen mittauksen ja ohjauksen yhteisön (ISA) standardeja. Kanadassa sen sijaan Kanadan standardointijärjestö (CSA). Pohjois-Amerikassa räjähdysherkät alueet ovat "vaarallisia alueita" ja ne kuvataan Yhdysvalloissa NED-asetuksessa kohdissa 500 ja 505, ja Kanadassa kohdassa 19 ja CEC:n liitteessä J.

Alueet, joilla esiintyy syttyviä kaasuja, höyryjä tai sumua on merkitty luokaksi I, pöly luokaksi II ja alueet, joilla on kuituja ja nukkaa, luokaksi III. Näiden materiaalien ilmenemisen laajuus ja kesto määrittävät vaaralliset paikat kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Yhdysvalloissa tavanomainen jako vyöhykkeisiin on hyväksytty olemassa olevan järjestelmän lisäksi luokalle I vuodesta 1996 lähtien. Nämä muutokset seurasivat NEC:n artiklaa 505. Kanadassa IEC-vyöhykekonsepti luokalle I esiteltiin CEC-version kanssa vuonna 1988. Kaikki uudet järjestelmät täytyy jakaa tämän konseptin mukaisesti.

UL

Underwriters Laboratories on itsenäinen järjestö, joka testaa tuotteiden turvallisuutta sovellettavien Yhdysvaltain tuoteturvallisuusvaatimusten mukaisesti. UL:n hyväksyntämerkintä eroaa IEC:n sertifikaatista, joka määrittää vain minimivaatimukset laitteelle. Underwriters Laboratories testaa sen oman, tiukemman turvavaatimuksen mukaisesti, joka esim. sisältää tuotevalmistusta testissä standardista riippuen. Tästä syystä UL-hyväksyntä on erittäin arvostettu maailmanlaajuisesti. Tämä ei koske ainoastaan Eurooppaa. UL-merkki parantaa myös vientimahdollisuuksia Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Aasiassa.

1999/92EY, BetrSichV ja ProdSV

Yleistä

ATEX-direktiivien 1999/92/EY vaatimukset ovat minimivaatimuksia, jotka jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön kansallisena lakina. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön myös tiukempia vaatimuksia. Saksassa nämä direktiivit on toteutettu kahtena asetuksena, räjähdyssuojausmääräyksenä (ExVO) ja teollisen turvallisuuden määräyksenä (BetrSichV).

00550 Helsinki

Toimintaohjeet räjähdyssuojaukselle on määritetty teollisen turvallisuuden määräyksessä, joka on ollut käytössä 1.1.2003 lähtien. Tämä määräys on kohdistettu laitteen kokoamiseen, asennukseen tai käyttöön vaarallisissa paikoissa. Vain ATEXin tuotedirektiivin 94/9/EY mukaisia laitteita saa käyttää.

Laitteiden ja suojajärjestelmien markkinointi, joka noudattaa standardeja ja jotka on tarkoitettu käyttöön vaarallisissa paikoissa, on ExVO:n hallinnassa (Explosion Protection Regulation (ExVO).

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

WAGOn ratkaisut

Räjähdyssuojaussovellukset

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Katso mitä millaisia luovia ja tehokkaita prosessiteknisiä ratkaisuja meillä on tarjolla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.