Puheenaiheet
Älykästä, tehokasta laitoksen hallintaa

Jätevesilaitoksissa on sekä Ex-alueita sekä räjähdysvaarattomia alueita. WAGO-I/O-SYSTEM 750 mahdollistaa tehokkaan laitoksen ohjauksen molemmilla alueilla.

Useat erikoiset ja yleiset määräykset monimutkaistavat jätevesilaitoksen rakennetta ja toimintaa. Suunnittelijat ja operaattorit voivat vähentää kulujaan merkittävästi valitsemalla älykkään ohjausjärjestelmän, joka tukee sekä vakiomuotoisia että erikoissovelluksia.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 edut:

  • Yksi järjestelmä kattaa räjähdysherkät ja muut alueet
  • Luontaisesti turvallinen, kenttäväylästä riippumaton, joustava ja vankka
  • Kompakti rakenne suosii käyttöä ahtaissa tiloissa

Kemialliset reaktiot ovat mahdollisia milloin tahansa

Eräs asia on varma: On lähes mahdotonta ennakoida jätevesilaitokseen tulevan jäteveden koostumusta. Epäpuhtaudet, syttyvät seokset ja kemialliset reaktiot voivat aiheuttaa onnettomuuksia ja vahinkopäästöjä milloin tahansa. Ne voivat johtaa kaasun purkautumiseen, mikä tulee luokitella vaarallisena olosuhteena. Jos erittäin helposti syttyvät nesteet, kuten bensiini, joutuvat viemäriin, ne kelluvat pinnalla niiden alemmasta tiheydestä johtuen. Koska ne ovat haihtuvia materiaaleja, ne voivat muodostaa haitallisia tai jopa räjähtäviä seoksia niiden pitoisuudesta riippuen. Koska muodostuvat höyryt ovat usein ilmaa raskaampia, ne kerätään viemäriverkoston alimmassa kohdassa. Sen vuoksi viemäriverkosto ja sen rakenteet, kuten suljetut säilytyskammiot jätevedelle, kanavat, pumput tai invertoidut suodatusrakenteet ovat luokiteltuja vyöhykkeelle 1 tai 2 niiden rakenteesta riippuen.

Määrittele vyöhykkeet oikein

Viemäriverkostoa ja jäteveden puhdistamoa koskevat samat asiat. Nämä järjestelmät koostuvat usein jäteveden pumppausasemista ja päästörakenteesta, joka auttaa ohjaamaan jätevesiä suoraan jätevedenkäsittelylaitokseen. Jos rakenteet eivät ole suljettuja, ne tulee luokitella vyöhykkeeseen 1. Tämä vaatimus koskee myös avoimia rakenteita, jos niissä ei ole ilmanvaihtoa. Helposti räjähtäviä seoksia voi muodostua sisällä esim. johtuen täysin normaalista jätevesien kaasunmuodostuksesta. Tämä johtuu siitä, että lietekaasut muodostuvat ulostemateriaalista, joka on merkittävä osa jätevettä. Lietekaasut ovat kuitenkin vain hieman kevyempiä kuin ilma, eivätkä ne keräydy tilojen ja rakenteiden ylemmille alueille, vaan sekoittuvat ilman kanssa. Ilma-kaasu-seoksen tarkkaa koostumusta ei voida määrittää - jäteveden jatkuva liike luo aina uusia turbulensseja ilmaan. Näin ollen kaasupitoisuus ilman ja kaasun seoksessa vaihtelee jatkuvasti.

Lietekaasujen korkea pitoisuus

Lietekaasujen erittäin korkea pitoisuus liittyy itse asiassa haravarakenteen toimintaan, koska karheat ja hienot materiaalit, kuten puunoksat, tekstiilit ja hygieniatuotteet erotellaan tässä. Sen mukaisesti tämä alue on luokiteltu vyöhykkeeksi 1 vaaran arvioinnissa, ja vierekkäiset alueet vyöhykkeeksi 2. Tämä luokitus koskee myös jätevesialtaita, kuten lietteen poiston kuiluja ja rakenteita. Anaerobisia bakteeriprosesseja, jotka ovat aktiivisia lietteen hajoamisen aikana jätevedessä, käytetään jätevedenkäsittelylaitoksen mädätyssäiliössä erottamaan lietekaasuja. Nämä lietekaasut muunnetaan sähköksi ja lämmöksi alavirrassa olevissa lohkoissa. Lämpö- ja sähkövoimala vaikuttaa positiivisesti jätevedenkäsittelylaitoksen energiatasapainoon. Prosessialueet lietteen paksuntumisesta hajoamiseen on myös luokiteltu vyöhykkeinä 1 ja 2 riskiarvioinnissa. Sama koskee liete- ja kaasusäiliön ulkoalueita.

Rakenna ja automatisoi standardien mukaisesti

Näihin päivittäisiin haastaviin olosuhteisiin perustuen kaikkien sovellettavien standardien ja määräysten noudattaminen, mm. ATEX, IECEx ja teollisuuden turvallisuusmääräykset (BetrSichV), on ehdotonta. Tämä on lisäys rakenne-elementteihin, joita käytetään räjähdysvaaran vähentämiseksi. Näihin standardeihin perustuen jätevesilaitosten operaattoreilla on velvollisuus laatia räjähdyssuojausasiakikurja laitoksensa vaarallisille alueille. Tämä asiakirja määrittää erityisesti räjähdysvaarat sekä tarkat suojauskonseptit. Saksan DWA-ohje 217 (DWA-M 217), jonka otsikkona on “Räjähdyssuojaus teknisissä jätevesilaitoksissa" (heinäkuu 2014) tarjoaa hyödyllisiä tietoja näiden vaatimusten käytännön toteutuksesta. Nämä liittyvät standardit ja hyväksynnät täytyy myös huomioida jätevesilaitosten sähkölaitteiden suunnittelussa. Tämä koskee myös ohjauskaappien varusteita.

Kaksi vyöhykettä - Yksi järjestelmä

Sekä suunnittelija ja operaattori ovat yleensä kiinnostuneita eri komponenttien minimoinnista sekä käytettävistä järjestelmistä. Syy on hyvä: Monitahoiset vaatimukset, joita jätevesilaitos asetta ohjausjärjestelmälle, vaikuttavat ennakoitaviin kuluihin suunnittelijoille ja operaattoreille alkusuunnittelusta huoltoon. Samoin he suosivat tuotteita, joita voidaan käyttää sekä vakiosovelluksissa että vaarallisissa tiloissa, kuten erittäin aggressiiviisissa tai syövyttävissä ympäristöissä, joita löytyy jäteveden käsittelylaitoksista.

Virheetön laitoksen laajentaminen

WAGO on suunnitellut 750-sarjan I/O-järjestelmänsä siten, että samoja alustoja käytetään räjähdysherkillä ja muilla alueilla. Fiksut yksityiskohdat tekevät järjestelmästä äärimmäisen monipuolisen hylkäämättä sen ensisijaista standardia. Se sisältää 500 eri moduulia, tarjoaa vaihtoehdon eri antureiden suoraa liittämistä varten kentällä ja lähettää hyvin erimuotoisia analogisia tai digitaalisia signaaleja nipussa TCP/IP:n kautta ohjaustilaan. Lisäksi WAGO-I/O-SYSTEM mahdollistaa virheviestien etätallennuksen tai sadevesisäiliöiden täyttötasot, jotta virtausta jäteveden käsittelylaitokseen voidaan hallita. Kenttäväylän itsenäisyyden ja mittaustekniikan avointen rajapintojen sekä kokonaisen järjestelmän osien integroinnin lisäksi WAGO tarjoaa myös HART-tiedonsiirtoa. Tämä tiedonsiirron yhteensopivuus tekee myös tulevaisuuden järjestelmälaajennuksista helppoa.

Vähemmän aikaa ja vaivaa suunnittelijoille ja operaattoreille

WAGOn modulaariset komponentit mahdollistavat suunnittelijoiden varustavan käyttösovelluksensa räjähdysherkille ja vaarattomille alueille taloudellisesti ja tehokkaasti ilman valtavaa ohjelmointia. Operaattorit voivat myös ottaa käyttöön erikoisratkaisuja, kuten osittaisen energianmittauksen ja kaiken prosessidatan tallennuksen automaatiojärjestelmän komponenteissa. Tämä mahdollistaa kohdistetun valvonnan muodostamisen ja hallintajärjestelmän, joka näyttää historiallisia arvoja. WAGOn I/O-järjestelmä tarjoaa myös toimintakirjastoja vesi- ja prosessijärjestelmille veloituksetta, hyödyttäen sekä prosessisuunnittelijaa että ohjelmoijaa.

Kirjoittanut: Kay Miller

WAGO töissä

Asiakassovellus: Prosessisuunnittelua

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO tekee monista kiinnostavista projekteista todellisuutta. Lue luovista, tehokkaista ratkaisuista, joita mahdollistamme prosessisuunnittelun alalla.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Tämä voi myös kiinnostaa sinua

WAGO muilla aloilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikat eivät ole edustettuina ainoastaan merenkulun ja offshore-sektoreilla. Lue, mitä ratkaisuja WAGO tarjoaa muilla aloilla.