icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Toimenpiteet ovat velvollisuuksia

Kuka tarvitsee räjähdyssuojausta? Ketä räjähdyssuojaus koskee? Mitä tässä on huomattava? Mitä on rakenteellinen räjähdyssuojaus? WAGO on laatinut vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.

Räjähdyssuojauslainsäädäntö Euroopassa perustuu ATEX-ohjeisiin, jotka julkaistiin vuonna1994 94/9/EY-direktiivinä ja joita sovellettiin vuodesta 2014 lähtien uudella versiolla nimellä 2014/34/EU. Tämä direktiivi kattaa laitteet ja suojausjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vaarallisissa paikoissa.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Direktiivi 2014/34/EU – Valmistajan velvollisuuksia koskevat määräykset

2014/34/EU liitteen 1 mukaisesti valmistajan on jaettava syttymisvaaran (syttymislähde) sisältävät ja räjähdykseen johtavat varusteet ryhmiin ja kategorioihin. Tätä laitteistoa varten Ex-tyyppitesti ja sertifikaatti jonkin nimetyn testaustahon tekemänä täytyy suorittaa. Jos laite täyttää tyyppitestin vaatimukset, CE-merkin perusta on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukainen. Laitteiden mukana tulee toimittaa käyttöohjeet, joissa oikea käyttötapa on määritetty.

Ensisijainen räjähdyssuojaus

Ensisijainen huolenaihe on estää räjähdysherkkien olosuhteiden muodostuminen, mieluiten valitsemalla syttymättömiä vaihtoehtoja tai materiaaleja, joilla on korkea leimahduspiste. Jos tämä ei ole mahdollista jostakin syystä, huomio kiinnittyy muihin toimenpiteisiin. Esimerkiksi intertisointiin. Tässä on mahdollista hyödyntää sitä ominaisuutta, että tila muuttuu räjähdysherkäksi vasta sitten, kun syttyvää materiaalia ja happea on tietyssä suhteessa toisiinsa.

Toissijainen räjähdyssuojaus

Tämä toimenpide pyrkii estämään vaarallisten räjähtävien tilojen syttymisen, jos niiden muodostumista ei voida estää. Tätä tarkoitusta varten alueet täytyy jakaa vaaravyöhykkeisiin käyttöpaikassa räjähdysherkkien olosuhteiden esiintymistiheyden ja keston mukaisesti. Nämä määrittävät, ovatko syttymislähteet sallittuja erityisillä vaaravyöhykkeillä. Napauta tästä nähdäksesi yhteenvedon syttymislähteistä.

Kolmannen asteen räjähdyssuojaus

Vaarallisten olosuhteiden turvallinen estäminen ei ole aina mahdollista, toi poistaa sopivien resurssien syttymistä. Tällöin on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin räjähdyssuojauksen kanssa, jotta räjähdyksen vaikutuksia voidaan vähentää haitattomalle tasolle. Rakenteellisen räjähdyssuojauksen toimenpiteisiin kuuluu paineen- ja iskunkestävien koteloiden lisäksi painetta vähentävät ja painetta tasaavat varusteet. Räjähdyksen tukahduttaminen sammutuslaitteilla huomioidaan myös tässä.

Vaatimukset valmistajia ja operaattoreita kohtaan

Valmistajan velvollisuudet ATEX 95 – RL 1994/9/ECOperaattorin velvollisuudet ATEX 137 – RL 1999/92/EC
Asianmukaisen käytön mukaiset määritykset: merkitys, lämpötilaluokka, ympäröivät olosuhteet, räjähdysryhmä ja kategoriaVaara-arvioinnin suorittaminen työkaluille ja järjestelmille, jotka vaativat valvontaa (ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & teknisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti)
Laitteiden on oltava tärkeimpien turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisiaAsennus-, käynnistys- ja huolto-ohjeiden noudattaminen BetrSichV §§4.7/§12 mukaisesti
Riskin suoritus ja syttymislähteen analyysiVyöhykkeiden määrittäminen ja soveltuvien laitteiden valinta (ks. esim. BetrSichV liite 3, DIN EN 60079-10 tai esimerkkikokoelma BGR 104)
Käytä vaatimustenmukaisuusprosessia;
tarvittaessa testauksen voi suorittaa määritetty testaustaho.
Asennus-, käynnistys- ja huolto-ohjeiden noudattaminen
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen CE-merkintäRäjähdyssuojausasiakirjan täydentäminen
Säännöllinen päivitysSäännöllinen päivitys

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

WAGO-tuotteet räjähdyssuojauksessa

WAGOn ratkaisut

Räjähdyssuojaussovellukset

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Katso mitä millaisia luovia ja tehokkaita prosessiteknisiä ratkaisuja meillä on tarjolla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Muita palveluja:

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.