Asiakassovellus 19. toukokuuta 2021
WAGO mukana historiallisessa Tampereen ratikka -projektissa

Kesällä 2021 tehdään Tampereella historiaa, kun pitkään kaavailtu ja suunniteltu projekti pääsee käyttöönottovaiheeseen ja ratikka aloittaa yleisöliikenteen 9. elokuuta.

Tampereen ratikan suunnittelu on tehty Škoda Transtech Oy:n Oulun toimipisteessä ja raitiovaunut rakennetaan yrityksen Otanmäen tehtaalla Oulujärven tuntumassa keskellä korpimetsää.

Wagolla on pitkä historia jousivoimaan perustuvista kiskokalustokomponenteista ja tämä toimiala on yksi Wagon tärkeimpiä liiketoiminnan kulmakiviä.

Wago ja Škoda Transtech yhteistyössä

Wago on yhteistyössä Škoda Transtech Oy:n suunnittelun ja hankinnan kanssa päässyt tarjoamaan uudentyyppisiä ratkaisuja ja valittu toimittamaan diagnostiikkajärjestelmän, riviliittimet, sekä komponentteja esim. signaalin käsittelyyn ja kaapelien häiriönsuojaukseen.

Tätä projektia varten Wago suunnitteli ja toi markkinoille Škoda Transtech Oy:n tarpeen pohjalta uudet M12 Ethernet -liitännällä olevat ohjaimet ja väyläliityntäyksiköt.

ratikka_ulkona_2000x1125.jpg

Kuva: Wille Nyyssönen, Raitiotieallianssi

Ymmärrys kiskokalustovaatimuksista

”Wagolla on hyvä ymmärrys kiskokalustovaatimuksista ja yhteistyö on ollut helppoa sekä välitöntä.”, kommentoi Škoda Transtech Oy:n vanhempi sähköasiantuntija Jari Nikula.

"Lähtökohtaisesti WAGOn tuotteiden suunnittelussa on otettu hyvin huomioon kiskokalustovaatimukset", kertoo Juha Lyly-Yrjänäinen.

WAGO on toimittanut komponetteja kiskokalustoasiakkaille jo vuodesta 1977 alkaen.

yhteiskuva_2000x1125.jpg

Wago Finland Oy:n aluemyyntipäällikkö ja kiskokalustoasiantuntija Juha Lyly-Yrjänäinen (vas.) ja Škoda Transtech Oy:n vanhempi sähköasiantuntija Jari Nikula (oik.).

Wagon tuotesarjan tarjonta antaa hyvän pohjan myös tulevaisuuden tarpeisiimme.

Pentti Ponnikas, Skoda Transtech Oy:n diagnostiikka- ja automaatioasiantuntija

Luotto komponentteihin

Useat Tampereen ratikkaan Škoda Transtech Oy:lle järjestelmiä toimittavat alihankkijat myös luottavat Wagon komponentteihin. Yksi toimittajista on Seinäjoella toimiva liikkuvan kaluston ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä valmistava Lumikko Oy.

Lumikko Oy käyttää Tampereen ratikan ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmässä ohjausjärjestelmänä myös Wagon Extreme I/O -sarjaa, riviliittimiä, ohjausreleitä sekä kaapelien häiriönsuojausta.

Sisäkuva_2000x1125.jpg

Kuva: Samu Rytkönen, Tampereen Raitiotie Oy

Uusi, älykäs diagnostiikkajärjestelmä

Škoda Transtech Oy kehitti täysin uuden ja älykkään diagnostiikkajärjestelmän, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tarkan diagnostiikkatiedon keräämisen ja seurannan, sekä tiedon muokkaamisen ja analyysien tekemisen. Tämä on suuri apu ennakoivassa huollossa, kun järjestelmä ilmoittaa mahdollisesta tulevasta viasta ennen kuin itse vika on tapahtunut. Lisäksi mahdollisten vikatilanteiden juurisyiden selvittäminen jälkeenpäin on nopeaa ja tehokasta uutta diagnostiikkajärjestelmää hyödyntäen.

Monipuolinen diagnostiikkadata tarjoaa hyvän perustan eri järjestelmien optimointiin mm. toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden suhteen. Tällöin raitiovaunun käytettävyys on erittäin korkealla tasolla ja vaunut mahdollisimman vähän pois liikenteestä. Järjestelmän rautana käytetään Wagon kiskokalustoon soveltuvaa ja haastaviin olosuhteisiin kehitettyä Extreme I/O -sarjaa.

s_3d_0750_XTR_Knoten_012_xx0002NEU.jpg

Extreme I/O -sarjassa on EN45545 palohyväksytyt muovit, se kestää 5g:n tärinän ja toimii -40...+70Cº lämpötilassa.

Uutta markkinoille tarpeiden mukaan

Wago suunnitteli ja toi markkinoille Škoda Transtech Oy:n tarpeen pohjalta uudet M12 Ethernet -liitännällä olevat ohjaimet ja väyläliityntäyksiköt. Wagon XTR-sarjan valintaan vaikutti mahdollisuus saada räätälöity tuote M12 Ethernet -liitännällä muuten valmiiksi projektin vaatimukset täyttävään tuotesarjaan.

"Projektin edetessä I/O:n määrä kasvoi, mikä oli helppo toteuttaa Wagon modulaarisella järjestelmällä lisäämällä sopivat I/O-kortit. Wagon tuotesarjan tarjonta antaa hyvän pohjan myös tulevaisuuden tarpeisiimme.”, kommentoi Škoda Transtech Oy:n diagnostiikka-/automaatioasiantuntija Pentti Ponnikas.

Wagon XTR I/O -yksikkö M12 Ethernet -liitännällä, sekä Wago-riviliittimiä Tampereen ratikassa.