energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Älykkäitä verkkoja energiamarkkinoille

Kyse ei ole pelkästä energian jakelusta, vaan hajautettujen tuottajien ja kuluttajien vuorovaikutus
on koordinoitava älykkäästi Tämä edellyttää kehittyneitä digitalisointistrategioita ja liiketoimintamalleja.


Huipputekniset ohjaus- ja IT-järjestelmät muodostavat perustan energiajärjestelmän digitalisoinnille: Ohjaimet koordinoivat hajautettuja järjestelmiä, takaavat helpon ja turvallisen tiedonsiirron älykkäässä verkossa ja tallentavat mittaustiedot pilveen, jossa ne ovat suojassa kyberhyökkäyksiltä.
WAGO tarjoaa oikeat ratkaisut ja konseptit prosessin kaikkiin vaiheisiin.

Älykkäät verkot: lisää tiedonsiirtoa energiaverkoissa

Energia-asiakkaat tarvitsevat viestintää niin henkilöiden ja sidosryhmien kuin teknisten järjestelmienkin välillä. Jotta energiantuotannon kasvava hajautuminen ja vaihtelu saadaan hallintaan, energiajärjestelmien yksittäiset osat on yhdistettävä toisiinsa sektorit yhdistävien älykkäiden verkkojen avulla. Sähköalalla kehitys on jo käynnissä: nykyaikaisen automaatiotekniikan integroiminen hajautettuihin toimittajajärjestelmiin, älykkäisiin muuntoasemiin ja virtuaalivoimaloihin auttaa jakeluverkon optimoinnissa. Seuraavana vaiheena on kaasu- ja lämpöverkon uudistaminen, johon WAGO tarjoaa tarvittavat ohjaimet. WAGOn ratkaisun edut:

 • Energiaverkon luotettava mittaus, ohjaus ja säätö
 • Prosessiautomaatio, kuormituksen hallinta
 • Turvallinen ja taloudellinen pääsy etäjärjestelmiin
 • Laaja tuotevalikoima
 • Luotettavat, kestävät tuotteet
 • Kaikki merkittävät maailmanlaajuiset hyväksynnät
 • Signaalitasojen ja väyläprotokollien maksimaalinen joustavuus
 • Helppo konfigurointi
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on nykyisten sähköverkko-operaattoreita koskevien tietoturvamääräysten mukainen, ja sitä voidaan koventaa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Pilvipalvelut: yhteys pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Sähköjärjestelmän päivitys aina jakorasiaan saakka

Lohkoketju

Digitaalinen energiakaupankäynti

Lohkoketju eli digitaalinen tilikirja mahdollistaa tuottajien ja kuluttajien välisen suoran kaupankäynnin. WAGO kertoo tarkasti, miten tämä toimii ja mitä se voi tulevaisuuden kannalta tarkoittaa.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Integroitua energiaa: sähkö, lämpö ja voimansiirto kasvavat käsi kädessä

Energiasektorin hajautumisen ja digitalisaation myötä lämmöstä ja liikkuvuudesta on tullut palveluntarjoajien painopistealueita. Energian siirto toimii vain varastointijärjestelmien avulla. Sähköverkkoon verrattuna lämpö- ja kaasuverkot tarjoavat tähän paremmat mahdollisuudet. Siksi sähköstä lämmöksi- ja sähköstä kaasuksi -järjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti. Niissä vihreää ylijäämäsähköä voidaan käyttää lämmön sekä varastoitavan vedyn ja metaanin tuottamiseen. WAGO toimittaa jo tuotteita tällaisten järjestelmien valmistajille. Samalla autamme toimittajia lämpö- ja kaasuverkkojen uudistamisessa, joka on välttämätöntä energiasektorin linkittymisen ja siitä seuraavan energiavirtojen monimutkaistumisen vuoksi. Automaatioalustana toimii alalla hyväksi havaittu WAGO-I/O-SYSTEM. WAGOn ratkaisun edut:

 • Automaatioratkaisut
 • Maksimaalinen joustavuus
 • Suorat sovellukset Ex-alueelle 2
 • Luonnostaan turvallisten signaalien suora johdotus Ex-alueilta luonnostaan turvallisiin Ex i -moduuleihin
 • Integroidut IEC 60870-, IEC 61850- ja DNP 3.0 -etäohjausprotokollat
 • PLC-toiminnot
 • Verkkopalvelin

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

eMobility – vihreää ylijäämäsähköä

Pilviyhteys: data-analyysit pilvitoimintoina

Pilvipalvelujen tiedonhallintakapasiteetti voi tuoda merkittäviä etuja energiasektorille. Esimerkiksi tuulipuisto-operaattorit voivat parantaa sähköntuotantoa ja optimoida puiston ylläpidon analysoimalla turbiinitiedot pilvessä. Verkko-operaattorit voivat puolestaan hyödyntää järjestelmätietoja ja sääennusteita verkon tilan ennakoinnissa. WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimilla voidaan muodostaa yhteys pilveen laiteohjelmapäivityksen ja asiaankuuluvan IEC-ohjelmakirjaston avulla. Tämän jälkeen ohjaimet voivat siirtää kenttätason arvot automaattisesti pilveen määritettävissä olevin väliajoin. Suojatussa tiedonsiirrossa käytetään salattua TLS-yhteyttä MQTT-protokollaa. WAGO Cloud Data Control -palvelun edut oman pilvisovelluksesi kannalta:

 • Hajautettu tiedonhankinta ja visualisointi mistä tahansa
 • Muodosta yhteys WAGO Cloud Data Control-, Microsoft Azure-, Amazon Web Services- tai IBM Bluemix-pilvipalveluihin standardoitua MQTT-protokollaa käyttäen
 • TLS-salauksen ansiosta tietoturvan taso on korkea
 • Liitä kenttätaso suoraan pilvipalveluun
 • Nykyisten järjestelmien laajentaminen PFC:llä, joka toimii IoT-yhdyskäytävänä
 • Mahdollista kaikilla PFC100- ja PFC200-ohjaimilla
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: tiedonhallintaa WAGO Cloud -palvelun avulla

IoT-ohjaimet

Yhteytesi pilveen

Tallenna energiatiedot, digitalisoi ja verkota – siinä avainkonsepti hajautetuille energiamarkkinoille. Yksinkertainen päivitys muuttaa WAGOn PFC100- ja PFC200-ohjaimet IoT-ohjaimiksi, jotka lähettävät tietoja kentältä pilveen, jossa näitä tietoja voidaan yhdistää ja analysoida.

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Kyberturvallisuus: pääsy kielletty hakkereilta

Energiantuottajille voi koitua vakavia seurauksia, jos niiden internetyhteyksiä ei ole suojattu asianmukaisesti. Kyberrikolliset voivat tunkeutua ohjauskeskuksiin järjestelmäohjainten kautta ja sulkea keskukset kokonaan. Näin he vaarantavat sähkönsyötön ja aiheuttavat pahimmassa tapauksessa laajoja sähkökatkoksia. Hyvä uutinen on, että operaattorit tiedostavat nykyään vaarat ja kyberturvallisuudesta on tulossa yhä tärkeämpää. WAGOn ohjaimilla on ratkaiseva merkitys yrityksesi tulevissa tietoturvakäytännöissä ja -toimenpiteissä. PC-pohjaisten käyttöjärjestelmien on vastaanotettava tietoturvapäivitykset viikoittain, jotta niiden kyberturvallisuus pysyy riittävällä tasolla. WAGO-ohjaimien kovennettu laiteohjelmisto kuitenkin täyttää asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset: WAGOn ratkaisun edut:

 • PFC100- ja PFC200-ohjaimien perustana on monialustainen reaaliaikainen Linux-käyttöjärjestelmä.
 • PFC-ohjaimissa on skaalautuva, päivitettävä avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, joka tukee Rsyncin kaltaisia työkaluja.
 • Linux® Foundation tukee olennaisia tietoturvaprotokollia, ja sitä parannetaan jatkuvasti.
 • CODESYS PLC runtime -tuki
 • Monipuoliset liittymä- ja kenttäväylävaihtoehdot: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 ja Modbus TCP
 • Täyttä ISO-27000-standardin tiukimmat tietoturvavaatimukset
 • Sisäiset VPN-toiminnot: VPN-tunneli mahdollinen suoraan IPsecin tai OpenVPN:n kautta
 • Tietojen koodaus ohjaimessa suoraan SSL/TLS 1.2 -salauksella
 • Rinnakkainen tietojen käyttö: tiedonsiirto pilveen MQTT:n tai OPC UA:n kautta, myös langattomasti
 • WAGO täyttää kaikki merkittävät tietoturvavaatimukset ja lisäksi monet Saksan BDEW-toimialajärjestön valkoisen kirjan vaatimuksista, jotka koskevat energia- ja vesituotantoa. BDEW-vaatimukset ovat osa "kriittistä infrastruktuuria" (KRITIS).
 • PFC200-ohjainta voidaan käyttää skaalautuvana solmuna
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Tietovarkaiden aarreaitta: datakeskukset

Katso miten ratkaisumme toimivat

Suosittelemme lukemaan

Lisää energiateknisiä sovelluksia

WAGO tarjoaa ratkaisuja nykyaikaisen energianhallinnan kaikkiin haasteisiin digitalisoinnista ja uusiutuvan energian tuotannosta aina hajautettujen toimittajien integrointiin.

Uusiutuvan energian tuotanto

Jatkuvasti hyvät yhteydet

Tavoitteena on luotettava ja turvallinen energiahuolto. WAGOn tuotteilla ja ratkaisuilla voit menestyksekkäästi muovata energia-alan siirtymävaihetta kestävällä pohjalla.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energiaverkot

Älykkäät energiaverkot

Energiaverkkojen automatisoinnista koituu monia etuja. Yksi näistä on mahdollisuus etähallinnan käyttöönottoon. WAGOlla on tähän oikeat ratkaisut.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Energian varastointijärjestelmät

Sähkövirtaa kaikkina vuorokaudenaikoina

Energian varastointijärjestelmät keventävät sähköverkkojen kuormitusta ja lisäävät sähköhuollon joustavuutta. WAGOn tekniikka mahdollistaa varastojärjestelmien hallinnan.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Syötön hallinta

Vakaata sähköntuotantoa aurinko- ja tuulivoimaloista

Älykäs verkottuminen ja uusiutuvan energian hallinta ovat verkko-operaattoreiden suuria haasteita. WAGO voi auttaa sinua tarjoamalla asiantuntemusta, tuotteita ja ratkaisuja.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg

Myös tämä saattaa kiinnostaa sinua

Tämän hetken ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGOn sähköliitäntä- ja automaatiotekniikoita käytetään energiasektorin lisäksi muillakin toimialoilla. Tärkeimpiä alueitamme ovat energiahallinta ja digitalisointi.

Digitalisointi

Huomisen teollisuuteen

Tietoliikenne pilven tai älykkään automaation kautta: Kun teollisella digitalisoinnilla on useita rajapintoja ja sitä kautta enemmän mahdollisuuksia, kyberturvallisuus on merkittävä haaste..

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg