energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Sähkövirtaa kaikkina vuorokaudenaikoina

Akut, sähköstä kaasuksi -järjestelmät ja sähköstä lämmöksi -järjestelmät edistävät riippumattomuutta teholähteestä, vapauttavat sähköverkon kapasiteettia ja saavat liikenne- ja lämpösektorit mukaan ympäristönsuojeluun – ja kaikki tapahtuu WAGOn ohjaimien avulla.


Varastointijärjestelmät ottavat ylimääräisen energian talteen ja vapauttavat sitä tarpeen mukaan. Näin ne auttavat lisäämään kotitalouksien ja yritysten yksityistä aurinkoenergian kulutusta, vaimentamaan haastavia virtapiikkejä ja tarjoamaan käyttövarantoja verkon lyhytaikaisten vaihtelujen kompensoimiseksi. WAGO-tekniikka mahdollistaa varastointijärjestelmien hallinnan.

Kotivarastointijärjestelmät: liitä akut nopeasti ja minimoi tilankäyttö

Kotivarastointijärjestelmät yleistyvät kotitalouksien pyrkiessä vähentämään sähkönkulutustaan kaupallisesta verkosta. Kotikäytössä ratkaisuna on usein aurinkosähkön ja akkuvarastoinnin yhdistelmä. Myös palveluntarjoajat edistävät kehitystä myymällä laitteita, joiden kautta ne voivat kehittää uusia liiketoimintamalleja. Sähköverkon kuormitusta voidaan todella vähentää, jos aurinkokennomoduulien yhteydessä myydään myös akkuja ja ne yhdistetään järjestelmäksi. WAGO tarjoaa ratkaisun kotivarastojen asennukseen. WAGOn TOPJOB®S-riviliittimillä energiavarastojärjestelmä voidaan kytkeä kodin virranjakelujärjestelmään.

Akut ovat kysyttyjä, ja tutkijat pyrkivät optimoimaan ne

Paikallisverkoista suuriin ja teollisiin varastointijärjestelmiin: kuormitushuippujen tasaus

Paikalliset verkkovarastointijärjestelmät säätävät pienjänniteverkon jännitteen esiasetettuun arvoon. Selkeä jännitenousu on huolestuttavaa – etenkin lounasaikaan, kun aurinkosähköjärjestelmät ovat täydessä käytössä. Ylimääräisen energian säilövä paikallinen verkkovarastointi on vaihtoehto energian syöttämiselle keskijännitetasolle ja paikallisen verkon laajentamiselle. Varastoitu energia voidaan syöttää takaisin verkkoon illalla ja sään ollessa pilvinen. Verkon kuormituspiikkejä voidaan vähentää. Lisäksi verkko-operaattori voi saada varastointijärjestelmän avulla lisätuottoa tarjoamalla järjestelmäpalveluja, kuten käyttövarauksia.

Massavarastointijärjestelmiä käytetään ensisijaisesti taajuuden säätelyyn. Siirtoverkko-operaattorit voivat tarjota käyttövarauksia. Jos verkkotaajuus Euroopan integroidussa verkkojärjestelmässä nousee äkillisesti ylimääräisen energian vuoksi, varastointijärjestelmät ottavat energiaa talteen. Jos taajuus laskee liian vähäisen energiantuotannon vuoksi, varastointijärjestelmät vapauttavat energiaa.

Teollisuuden varastointiyksikköjen kapasiteettivalikoima ulottuu muutamasta kilowattitunnista useisiin megawattitunteihin. Teollisuuden varastointiyksikköjä käytetään ensisijaisesti verkkojen vakauttamiseen, ja niitä käytetään myös kuormituspiikkien kattamiseen virtuaaliverkoissa (nk. Peak Shaving), kuormituksen hallintaan sekä epävakaiden generaattorien, kuten tuuliturbiinien, ja hallittavien kulutuslaitteiden kompensointiin. Niitä käytetään myös latausasemien teholähteinä, sillä ne mahdollistavat aurinkoenergian saannin ympäri vuorokauden.

WAGOn tekniikkaa käytetään turvallisten, tilaa säästävien varastointiyksikköjen liitäntöihin. Kaukovalvontayksikköjämme käytetään yhdyskäytävinä energiaverkkoon. Erilaiset kenttätason anturit voidaan yhdistää näiden yhdyskäytävien avulla internetiin, jolloin niiden tiedot ovat pilvipalvelun käytettävissä. Tässä ovat WAGOn ohjaimien edut mittaus- ja ohjaustekniikan keskeisinä elementteinä:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi jakeluverkossa esimerkiksi sarjatiedonsiirtoon invertterien kanssa tai 3-vaihevirran mittaukseen.
 • Tuotanto- tai kulutusmäärien kätevä mittaus ja valvonta (esim. jännite, loisteho, pätöteho, virta, cos φ, taajuus ja energian virtaussuunta)
 • Tuotannon ja kuormituksen hallinta
 • Akunhallintajärjestelmän (BMS) integrointi CAN- tai MODBUS-väylän kautta ohjaimeen
 • Ohjaimen IEC 61131- tai Linux®-ohjelmointi
 • Syöttömäärien niputtaminen keskusohjausjärjestelmien mukautuksella
 • Yhteys ulkoisiin markkinaosapuoliin, kuten toimittajiin ja julkisiin palveluihin, suoramyyjiin tai virtuaalivoimaloihin kaukovalvonnan kautta – IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on nykyisten sähköverkko-operaattoreita koskevien tietoturvamääräysten mukainen, ja sitä voidaan koventaa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Pilvipalvelut: yhteys pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta

Teollisuuden varastointijärjestelmät syöttävät sähköä latausasemille.

Power-to-X: sähkön turvallinen muuttaminen lämmöksi ja kaasuksi

Jos virta halutaan varastoida pitkäksi ajaksi, voidaan käyttää sähköstä lämmöksi- ja sähköstä kaasuksi -järjestelmiä. Ne muuttavat ylimääräisen sähkön lämmöksi tai varastoitavaksi vedyksi ja metaaniksi. Nämä tuotteet voidaan varastoida olemassa olevaan maakaasuverkkoon, josta kaasu syötetään lämmitysjärjestelmiin, voimaloihin ja kaasuasemiin. Sähköstä lämmöksi -järjestelmä sopii ihanteellisesti sovelluksiin, joissa muodostuu runsaasti lämpöä, esim. kaukolämpöverkkoihin. Sähköstä kaasuksi -järjestelmät ja elektrolysointilaitteet toimivat myös, jos alueelle suunnitellaan tiheää vetytankkausasemien verkostoa tai käytettävissä on luotettava liitäntä maakaasuverkkoon. WAGOn etäohjausratkaisun edut:

 • Generaattorien ja lämmönvaraajien kytkentä ohjaimen kautta; elektrolysointilaitteiden integrointi verkkoon suurten sähkömäärien varastoimiseksi
 • Useita liitäntöjä: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS jne.
 • Generaattori-/varaajaparametrien kätevä mittaus ja valvonta: esim. pätöteho, lämpötila, varaston tilavuus, prosessiarvojen säätö esimerkiksi paineensäätimien osalta sekä räjähdyssuojatuilla moduuleilla varustetut kaasutuote-erottimet
 • Virrankulutus- ja sääennusteiden integrointi
 • Ohjelmoitavissa standardien IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 ja DNP3 mukaan
 • Helppo parametrointi konfiguraattorin avulla
 • Skaalattavuus yli 500 erilaisen I/O-moduulin kautta moniin sovelluksiin, kuten 3-vaihevirran mittaukseen verkkoanalyysiä varten
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on nykyisten sähköverkko-operaattoreita koskevien tietoturvamääräysten mukainen, ja sitä voidaan koventaa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Pilvipalvelut: yhteys pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta
 • I/O-vakiomoduulit ja luonnostaan turvalliset Ex-moduulit samassa ohjaimessa (asennuspaikan mukaisessa Ex-kotelossa)

ZAE Bayernin tutkijat testaavat elektrolyysiä.

Katso miten ratkaisumme toimivat

Listasi on tyhjä.

Valitettavasti suodattimillesi ei ole sopivia tuloksia. Voit muuttaa suodatinkriteerisi tai nollata ne täysin.

WAGOn ratkaisut

Asiakassovellukset: Energiatekniikka

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Lue lisää luovista ja tehokkaista energiateknisistä ratkaisuistamme.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Myös tämä saattaa kiinnostaa sinua

Tämän hetken ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGOn sähköliitäntä- ja automaatiotekniikoita käytetään energiasektorin lisäksi muillakin toimialoilla. Tärkeimpiä alueitamme ovat energiahallinta ja digitalisointi.