energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisointia kaikilla tasoilla

Energiaverkkojen automatisoinnissa on monia etuja. Etuihin kuuluvat seuranta- ja etäohjausmahdollisuudet. WAGOlla on tähän oikeat ratkaisut.

Ensimmäisessä vaiheessa verkko-operaattorit voivat käyttää WAGOn tekniikkaa tunnistaakseen tarkasti, missä infrastruktuuria on uudistettava. Ohjaimiamme voidaan myöhemmin käyttää prosessien automatisointiin ja kuormituksen hallintaan. Tällä tavoin verkkokapasiteettia voidaan hyödyntää paremmin ja uusien linjojen tarvetta vähentää.

Älykkäät muuntamot: avain älykkään sähköverkon luomiseen

Tavanomaisten paikallisten voimalaitosten tapaan älykäs muuntamo (iONS) yhdistää keski- ja pienjänniteverkon. Toisin kuin vähemmän kehittyneet vastaavat asemat, uusi sähköasema tallentaa myös mittaustiedot ja mahdollistaa niiden etälukemisen. WAGO tukee älykästä muuntamoa paitsi koko liitäntätekniikalla, myös kattavalla valikoimalla automaatiotekniikkaa: keskijännitteille soveltuvan PFC200-ohjaimen ja pienjännitteille soveltuvan e!DISPLAY-näytön mittaus- ja ohjaustietojen visualisoimiseksi suoraan itse muuntamossa. WAGOn ratkaisun edut:

 • Monipuolisuus: CODESYSillä vapaasti ohjelmoitavat ohjaimet keräävät kaikki muuntoaseman eri järjestelmistä digitaalisten ja analogisten signaalien (esim. MODBUS RTU tai IEC 61850) kautta tulevat tiedot.
 • Monikielinen: WAGOn ohjaimet kääntävät tiedot toimittajien edellyttämiin tiedonsiirtoprotokolliin (esim. IEC 60870-5-101/-104 tai IEC 61850) ja välittävät tiedot tiedonsiirtoyhteyden kautta ohjauskeskukseen.
 • Ohjauskeskus pääsee WAGOn ohjaimien kautta käyttämään muuntoaseman järjestelmiä (esim. ohjauskeskus, suojalaitteet ja eri valmistajien mittausjärjestelmät).
 • Tietoturva: WAGO-ohjaimien lähettämät tiedot on suojattu salaamalla tiedot TLS1.2:ta käyttäen ja lähettämällä tiedot varmennettujen yhteyksien, kuten IPsecin tai OpenVPN:n kautta BDEW:n "white paperin" mukaisesti.
 • Pilvipalvelut: yhteys pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta

Ingenieurbüro Pfeffer -insinööritoimiston älykäs muuntamo

Keskijännitekytkinlaitteet: tee automatisointi WAGO kumppaninasi

Jakeluverkon kytkin on turvallisen virransyötön keskeinen osa. Tämän varmistamiseksi muuntamojen automatisointi WAGO-ohjaimilla on erinomainen ratkaisu. Viat voidaan paikantaa nopeasti kytkemällä oikosulkuindikaattorit ja vikavirran suuntaindikaattorit ja automatisoituja järjestelmiä voidaan ohjata etäkäytössä. Sähköverkon osat voidaan nopeasti palauttaa toimintakuntoon ja vaurioalueen laajuus siten minimoida. WAGOn ratkaisun edut:

 • Verkon osat voidaan kytkeä nopeasti uudelleen toimintaan.
 • Huoltoteknikko voidaan lähettää suoraan vian sijaintipaikkaan.
 • Keskijännitteestä mitattuja arvoja voidaan lähettää ohjauskeskukseen.
 • Seuranta auttaa ominaisuuksien hallinnassa tulevaa verkkosuunnittelua tehtäessä.

Driescher-kytkinlaitteita lähdössä toimitukseen

Muuntoasemat: verkon solmut ovat aina näkyvissä

Muuntoasemat toimivat uusiutuvan energiantuotannon ja jakelun välisenä rajapintana. Vikatilanteessa muuntoasemaan kytketyt sähköntuottajat, kuten aurinko- ja tuulipuistot, eivät enää voi syöttää virtaa sähköverkkoon. Keskeytyksen vakavuudesta ja kestosta riippuen vikatilanne voi aiheuttaa huomattavia tulonmenetyksiä tai vaurioittaa teknisiä järjestelmiä. Toimintahäiriön sattuessa muuntoasemien etävalvonta ja ohjaus on välttämätöntä vikojen välttämiseksi ja niiden pikaiseen poistamiseen. WAGO-ohjaimilla näistä tilanteista selvitään turvallisesti ja luotettavasti. WAGOn ratkaisun edut:

 • Vian tarkka paikallistaminen
 • Nopea sähköverkon osien uudelleenyhdistäminen
 • Huoltoteknikko voidaan lähettää suoraan vian sijaintipaikkaan.
 • Mitattuja arvoja voidaan jatkuvasti lähettää ohjauskeskukseen.
Muuntoasemat

Kaasunjakelu: turvallinen paineen säätö

Turvallinen kaasunjakelu on yhtä tärkeää kuin turvallinen virranjakelu. Kaasun paineensäätöjärjestelmien ja kytkentäasemien valvonta ja ohjaus ovat välttämättömiä turvallisen kaasunjakelun varmistamiseksi. Lisäksi kaasuverkko on yhä tärkeämpi yhdennetyn energiahuollon osatekijä. Kaasuverkon suuren varastointikapasiteetin ansiosta suuria energiamääriä on mahdollista varastoida. Tämä edellyttää myös syöttöasemien automatisointia. WAGOn ratkaisun edut:

 • Nopea vianmääritys
 • Online-mittaus
 • PLC-toiminnallisuus mahdollistaa monimutkaisten säätöjen ja valvonnan toteuttamisen.
 • Tuki kaikille nykyisille kenttäväyläjärjestelmille, kuten PROFIBUS DP:lle tai Modbus RTU/TCP:lle, mahdollistaa kolmannen osapuolen järjestelmien integroinnin.
 • Etäohjausprotokollat, kuten IEC 60870 ja DNP 3.0, mahdollistavat yhteydet keskusohjausjärjestelmään.
 • Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit mahdollistavat signaalien integroinnin WAGO-I/O-SYSTEMiin Ex-alueilta 0, 1 ja 2.
 • Integroitu web-visualisointi mahdollistaa prosessien näyttämisen paikan päällä tai etäyhteyden kautta.

Kaasupaineen säätöasema DREWAG

Lämmönjakelu: aina oikea lämpötila

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto sekä siihen liittyvät etäällä sijaitsevien ja paikallisten kaukolämpöverkkojen rakennus- ja laajennustyöt ovat tärkeä osa energia-alan muutosta. Lämmön kytkentä- ja muuntoasemat on automatisoitava turvallisesti. Tietenkin asiakkaat edellyttävät turvattua lämmönjakelua kylmänä vuodenaikana – epäonnistuminen tässä voisi osoittautua kohtalokkaaksi! WAGOn ratkaisun edut:

 • Vian tarkka paikallistaminen
 • Nopea vianmääritys
 • Online-mittaus
 • PLC-toiminnallisuus mahdollistaa monimutkaisten säätöjen ja valvonnan toteuttamisen.
 • Tuki kaikille nykyisille kenttäväyläjärjestelmille, kuten PROFIBUS DP:lle tai Modbus RTU/TCP:lle, mahdollistaa kolmannen osapuolen järjestelmien integroinnin.
 • Etäohjausprotokollat, kuten IEC 60870 ja DNP 3.0, mahdollistavat yhteydet keskusohjausjärjestelmään.
 • Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit mahdollistavat signaalien integroinnin WAGO-I/O-SYSTEMiin Ex-alueilta 0, 1 ja 2.
 • Integroitu web-visualisointi mahdollistaa prosessien näyttämisen paikan päällä tai etäyhteyden kautta.

Flensburgin kunnallinen lämmönsiirtoasema

Katso miten ratkaisumme toimivat

Listasi on tyhjä.

Valitettavasti suodattimillesi ei ole sopivia tuloksia. Voit muuttaa suodatinkriteerisi tai nollata ne täysin.

WAGOn ratkaisut

Asiakassovellukset: Energiatekniikka

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Lue lisää luovista ja tehokkaista energiateknisistä ratkaisuistamme.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Myös tämä saattaa kiinnostaa sinua

Tämän hetken ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGOn sähköliitäntä- ja automaatiotekniikoita käytetään energiasektorin lisäksi muillakin toimialoilla. Tärkeimpiä alueitamme ovat energiahallinta ja digitalisointi.