energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Vakaa aurinko- ja tuulienergian syöttö

Kasvava energiantuotto vaihtelevista lähteistä muuttaa järjestelmän palvelujen tarvetta ja edellyttää energiansyötön joustavuutta. WAGO tukee sähköverkko-operaattoreita, jotka linkittävät ja hallitsevat uusiutuvaa energiaa älykkäästi.

Uusiutuvan energian osuus kasvaa vakaasti ja nopeasti kansainvälisellä tasolla. Aurinkosähkön ja tuulen vaihtelevalla teholla on kuitenkin huonoja puolia sähköverkon hallinnassa. Epävakaa syöttö vaikeuttaa tuotetun tehon tuotantoa ja verkon vakauden varmistamista. Jotkut ratkaisut keventävät verkon kuormaa.

Syötön hallinta: Kohdistettu aurinko- ja tuulivoiman hidastus

Uudistuvien energianlähteiden määrä kasvaa jolloin myös tietoturvan tarve kasvaa. Sähköverkko-operaattorit voivat vähentää aurinko-ja tuulipuistojen syöttökapasiteettia etänä, jos sähköverkko on ylikuormittunut. Uudistuvien energianlähteiden laki säätelee laitoksen tuottavuuteen liittyviä määräyksiä. Vaaditusta signaalialueesta riippuen WAGO kokoaa soveltuvan etähallintaratkaisun sinulle yli 500 erilaisesta I/O-moduulista. WAGO-ratkaisun etuja:

 • Kattava tuoteportfolio: yksinkertainen askel hallitsee hätäpysäytinkomennolla tai ilman sitä cos-ϕ:iin tai Q/U-hallintaan
 • Suora liitäntä aurinko- tai tuulisähköpuiston tietokoneeseen OPC-XML:n, Soapin tai MODBUS RTU/TCP:n kautta on mahdollinen
 • Tiedonsiirto järjestelmästä asiakkaan vaatimusten mukaisesti
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on sähkö-operaattorien nykyisten tietoturvamääräysten mukainen ja tiukennettavissa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Yhdistettävyys pilveen: Liitäntä pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta
 • Järjestelmien liittäminen IEC 60870:n, IEC 61850:n tai DNP 3.0:n kautta on myös mahdollista.

Aurinkovoimalaitoksia voidaan ohjata etänä.

Virtuaaliset sähkölaitokset: Valmistuksen ja kulutuksen älykästä verkostoitumista

Virtuaalisissa voimalaitoksissa hajautetut generaattorit, varastointijärjestelmät ja ohjattavat kuormat, kuten hätägeneraattorit tai tuotantojärjestelmät muodostavat joustavan ja säädettävän yhdistelmän. Näiden älykäs synkronointi vähentää sähköverkon kuormitusta. WAGOn etälogiikka vastaa VHPready 4.0 -tiedonsiirtostandardin vaatimuksiin varmistaen ongelmattoman järjestelmien liittämisen. WAGO-ratkaisun etuja:

 • Yksittäisten järjestelmien liittäminen virtuaaliseen sähkölaitokseen ilman ongelmaa.
 • Eri tiedonsiirtoprotokollien kohteiden ja muuttujien standardointi VHPreadyllä.
 • Tiedonsiirto etukäteen määritettyjen profiilien kautta käyttämällä tarkasti määritettyjä datapisteluetteloita
 • Käyttöaluekohtaisten määritysten määrittely, kuten käyttötiedot ja reaktioajat VHPreadyn kautta – näin laitoksia voidaan hallita aikataulujen kautta
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on sähkö-operaattorien nykyisten tietoturvamääräysten mukainen ja tiukennettavissa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Yhdistettävyys pilveen: Liitäntä pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta

Valokenno-, akku- ja power-to-gas- tarve lisääntyy

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Verkon muuntaja

Energiastandardien ansiosta energiageneraattorit ja kuluttajat on helpompi yhdistää virtuaalisiin sähkölaitoksiin, koska eri tiedonsiirtoprotokollia käyttämällä ne tuovat kohteille ja muuttujille yhteisen nimittäjän. WAGO-logiikat ovat jo uuden määräyksen mukaisia.

Käyttöreservi: Ensiapua sähköverkkoon

Käyttöreservi kompensoi verkon vaihtelua. Jos virtuaalivoimalaitosten operaattorit tai yksittäiset generaattorit ja kuluttajat syöttävät tätä virtaa vastuullisille siirtoverkon operaattoreille, syntyy lisäarvoa. Käyttöreserveissä ero muodostuu ensisijaisista, toissijaisista ja minuuttireserveistä, joihin syötetään virtaa sekunneissa, viidessä minuutissa ja 15 minuutissa. Korkeiden standardien vuoksi monimuotoinen signaali, kyberturvallisuus, saatavuus, joustavuus ja turvallisuus ovat käyttöä kestävän ohjaimen tärkeimpiä ominaisuuksia. WAGO-ratkaisun etuja:

 • Yli 500 eri I/O-moduulin valikoima
 • Suora liitäntä aurinko- tai tuulisähköpuiston tietokoneeseen OPC-XML:n, Soapin tai MODBUS RTU/TCP:n kautta on mahdollinen
 • Tiedonsiirto järjestelmästä asiakkaan vaatimusten mukaisesti
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on sähkö-operaattorien nykyisten tietoturvamääräysten mukainen ja tiukennettavissa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Yhdistettävyys pilveen: Liitäntä pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta

Merellä olevat tuulivoimalat tarjoavat myös varasähköä.

Suoramarkkinointi: Myy vihreää sähköä tuottavasti

Suora markkinointi tarkoittaa sähkön myyntiä uudistuvista energialähteistä suurille asiakkaille tai sähköpörssin kautta. Suora markkinointi erottaa uusien järjestelmien pakollisen suoran markkinoinnin ja olemassa olevien järjestelmien valinnaisen suoran markkinoinnin välillä. Vihreää sähköä käsitellään samoin kuin perinteisesti tuotettua sähköä ja sitä myydään samaan markkinahintaan. Myynnin jälkeen myyntivoitot sähkön vaihdosta maksetaan järjestelmäoperaattorille yhdessä markkinapalkkion kanssa lisätulojen saavuttamiseksi. EEG-järjestelmien perinteisessä suoramarkkinoinnissa kuvataan käyttövalmius ja teho. Lisäksi aktiivisen tehon asetuspisteet on määritetty porras- tai liukuvana signaalina. WAGO tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen käyttötarkoitukseen:

 • Yli 500 eri I/O-moduulin valikoima
 • Aktiivisen virran mittaus 3-vaiheisten tehonmittausmoduulien kautta
 • Suoritusarvojen mittaus olemassa olevilla mittauslaitteilla (esim.Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Suoritusarvojen mittaus olemassa olevilla mittareilla (Esim. S0-impulssin, IEC 62056-21:n tai SML:n kautta)
 • Suora kytkentä invertteriprotokollien kautta, aurinko- ja tuulivoimaloiden tietokoneiden kautta.
 • Kyberturvallisuus: PFC100/PFC200-logiikka on sähkö-operaattorien nykyisten tietoturvamääräysten mukainen ja tiukennettavissa BDEW-asiakirjan mukaisesti.
 • Yhdistettävyys pilveen: Liitäntä pilveen MQTT-ohjelmistopäivityksen ansiosta

Feed-in-korvauksen sijaan sähkön myynti avoimilla markkinoilla

Näe ratkaisumme toiminnassa

Listasi on tyhjä.

Valitettavasti suodattimillesi ei ole sopivia tuloksia. Voit muuttaa suodatinkriteerisi tai nollata ne täysin.

WAGOn ratkaisut

Asiakassovellukset: Energiatekniikka

Kumppanina ja innovaatiojohtajana WAGO toteuttaa monia mielenkiintoisia projekteja. Lue lisää luovista ja tehokkaista energiateknisistä ratkaisuistamme.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Myös tämä saattaa kiinnostaa sinua

Tämän hetken ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut

WAGOn sähköliitäntä- ja automaatiotekniikoita käytetään energiasektorin lisäksi muillakin toimialoilla. Tärkeimpiä alueitamme ovat energiahallinta ja digitalisointi.