Puheenaiheet
Vapautustodistus

kundenservice_freistellungsbescheinigung_2_2000x2000.jpg

Veronpidätysvelvollisuus rakentamispalveluille § 48 ff EStG:n mukaisesti 1.1.2002 alkaen

Lain tarkoituksena on hillitä laitonta työllistämistä EStG-lain 1 pykälän 48–48 d kohtien mukaisesti, ja se velvoittaa kaikki rakennuspalveluja tarjoavat yritykset toimittamaan toimivaltaisen veroviranomaisen vapautustodistuksen asiakkailleen. Muussa tapauksessa kaikkiin palveluihin sovelletaan kiinteää 15 %:n ennakonpidätystä.

Vapautustodistuksen perusteella kaikki WAGO GmbH & Co. KG:n tarjoamat palvelut on vapautettu tästä 15 %:n ennakonpidätyksestä. Ilmoitamme teille välittömästi, jos Mindenin verovirasto peruuttaa tämän vapautustodistuksen.

Tästä riippumatta katsomme, että tarjoamamme palvelut vastaavat verotuksen näkökulmasta rakennusmateriaalitukkujen tai rakennusmateriaaliliikkeiden materiaalitoimituksia eivätkä siten edusta rakennuspalveluja sellaisina kuin ne on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä (vrt. BMF:n 27.12.2002 päivätty kirje, arkistonro IV IV A 5 – S 2272 – 1/02, tekstirivi 12), mikä tarkoittaa, että verovähennysvelvoitetta ei pitäisi olla olemassa.

Olemme koonneet veronpidätysvelvollisuudesta vapauttavan todistuksen, jonka voit ladata PDF-tiedostona.

Yhteyshenkilösi WAGOlla