Puheenaiheet 23. kesäkuuta 2017
Yhdessä kohti tavoitetta: toimitusketjumme

Monet seikat toimitusketjussamme osoittavat, että liiketoimintamme on kestävää.

Näihin kuuluvat yhtenäisten, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta terveiden yritysnormien luominen ja toteuttaminen sekä niiden ulottaminen toimitusketjuun, sääntöjenmukaisuutta koskevien määräysten laatiminen, oikeudenmukaisten liikesuhteiden edistäminen sekä korkeiden laatuvaatimusten ylläpitäminen.

Meille tärkeitä asioita ovat:

  • Luotettavat kumppanuudet
  • Korruption estäminen ja sen varmistaminen, että vakiomenettelyjä noudatetaan
  • Ympäristönormit ja sosiaaliset normit

Toimittajien hallinta

Koska olemme kansainvälisesti aktiivinen ja laajeneva yritys, jolla on laaja tuotevalikoima, toimitusketjumme muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Luotettava suhde toimittajiimme on välttämätön, jotta voimme varmistaa, että lainsäädäntöä sekä ympäristönormeja ja sosiaalisia normeja noudatetaan. Olemme useiden vuosien ajan suorittaneet ja arvioineet toimittajia koskevia tutkimuksia, joiden aiheina ovat olleet ympäristönhallinta, REACH-/RoHS-vaatimustenmukaisuus ja työsuojelun hallinta. Vuonna 2016 laajensimme tätä aluetta keskittymällä sosiaalisiin ja eettisiin normeihin. Olemme myös välittäneet ZVEI e.V. -käytännesäännöt tavarantoimittajillemme Olemme tehneet niin osoittaaksemme, kuinka merkityksellistä yrityksen vastuullinen johtaminen on koko toimitusketjussamme, ja edistämme sen periaatteiden toteutumista.

Luotettavat liikesuhteet

Pyrimme aina antamaan asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme sekä positiivisen, ammattimaisen että henkilökohtaisen vaikutelman. Yrityksemme käyttäytymissäännöt ovat tämän perustana. Edistämme koulutuksessamme myös lahjomattomuutta ja rehellisyyttä ja työskentelemme työntekijöidemme vaatimustenmukaisuusprosessien ja peruskoulutusohjelmien parissa. Tämän tukemiseksi liityimme Compliance in Medium-Sized Companies Forum -hankkeeseen vuonna 2016 Tarkoituksenamme on positiivisen yritysrakenteen luomiseksi jo ennakolta välttää piilevät vaarat, kuten korruptio. Tämä perustuu yrityksemme johdon vahvaan sitoutumiseen, joka edellyttää ja tukee näitä toimia.

WAGOn tavarantoimittajien käytännesäännöt

WAGO hyödyntää sosiaalista vastuuta – myös yrityksen ulkopuolella. Sillä on tärkeä rooli myös liikesuhteissamme ja siksi edellytämme liikekumppaneilta toimitusketjussamme samojen normien noudattamista.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg
Laatustandardit

WAGOn liittimet eivät petä koskaan!

WAGOn huoltovapaat liittimet ovat hyvin korkealaatuisia. Tämä johtuu siitä, että omat laatunormimme ylittävät perusnormeissa asetetun tason – eikä tämä koske pelkästään tuotteitamme.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg