Puheenaiheet 3. marraskuuta 2023
WAGO ja Tosibox luomassa tulevaisuuden ratkaisuja

Suomalainen Tosibox on tuonut markkinoille korkean turvallisuustason valvonta- ja kommunikointiratkaisun, joka mahdollistaa turvallisen kommunikoinnin myös haastavissa olosuhteissa. Innovatiivinen "TOSIBOX® Lock for Container" -tuote mahdollistaa käyttäjälle salatun VPN-yhteyden internetiin, LAN- ja WLAN-verkkoihin teollisuuden IoT-laitteilla. WAGO on ollut osa tätä innovaatiota alusta alkaen.

WAGO ja Tosibox ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2018. Tosibox oli siihen aikaan muuntamassa lukkoa ohjelmistotuotteeksi ja ja samoihin aikoihin WAGO toi Docker-teknologian osaksi ohjaimiaan. Näin WAGOn automaatioteknologia voitiin nähdä potentiaalisena ensimmäisenä kaupallisena alustana TOSIBOX®in Lock for Container -ratkaisulle. Vuonna 2019 Saksan SPS-messuilla tämä ratkaisu esiteltiinkin jo yhteistyön hedelmänä, kertoo WAGOn myyntipäällikkö Jarno Luomanpää. Tämä innovaatio on ollut uraa uurtava edelläkävijä alalla.

WAGOn automaatio oli siis alusta asti ratkaisun tekninen mahdollistaja. Ratkaisu yhdistää optimaalisella tavalla Tosiboxin ohjelmiston ja WAGOn automaatioteknologian vahvuudet, kuten VPN-infrastruktuuriin integroitumisen. Vuonna 2019 tietoturvallisten etäyhteyksien merkityksen kasvu oli jo tiedossa, mutta tietoturvallisten yhteyksien luominen ja hallinnointi oli haastavaa. Tosiboxin ratkaisu on helppokäyttöinen ja näin ollen se on ottanut paikkansa markkinoilla tarjoten helpon tavan luoda ja hallinnoida tietoturvallisia etäyhteyksiä.

Yhteistyö nyt

WAGOn ja Tosiboxin yhteistyö jatkuu vahvana. Tosiboxin ohjelmistoratkaisu on osa WAGOn kyberturvallisuuden tarjontaa ja yhdessä olemme kehittäneet ratkaisuja, jotka ovat muuttaneet teollisuuden automaatiota. Sen lisäksi, että yhteistyömme Suomessa on ollut jatkuvaa ja tiivistä, Tosibox on myös WAGOn IoT-partneri Saksassa.

WAGOn myyntipäällikkö Jarno Luomanpää kommentoi yhteistyötä: "Olemme vastanneet yhdessä Tosiboxin kanssa selkeään tarpeeseen yhteisellä innovaatiolla. Olemme helpottaneet kyberturvallisten yhteyksien luomista ja hallinnointia, vastaten samalla kasvaviin tietoturvavaatimuksiin." “Olemassa olevat ratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja saavat uusia ominaisuuksia, jotta voimme vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Standardit nousevat ja paikalleen ei olla jäämässä.”

Yhteistyön tulevaisuus

Lainsäädäntö ja vaatimukset lisääntyvät, joten tarve yhteiselle tarjonnalle kasvaa. Avoimille automaatioalustoille on kasvava kysyntä ja avoimen automaation ja ohjelmistokeskeisen automaation osalta kyberturva on hyvin keskeinen osa ja sen merkitys kasvaa koko ajan alalla kuin alalla. Lisäksi EU:ssa kyberturvallisuusasetus lisää vaatimuksia. WAGO on jo nyt IEC 62443-4-1 -sertifioitu ja Tosibox on puolestaan ISO 27001 sertifioitu, mikä korostaa molempien yritysten korkean tietoturvatason tärkeyttä ja ylläpitämistä nyt ja tulevaisuudessa.

Molemmat tekevät tahoillaan jatkuvaa kehitystyötä niin olemassa oleville tuotteille, niiden ominaisuuksille kuin tuoteportfolioilleen. Tämä luo entisestään uusia mahdollisuuksia yhteistyölle, sillä ohjelmistokeskeinen automaatio on nousemassa ja alalla on mahdollisuus standardoida ohjelmistoratkaisut aina käyttöjärjestelmätasolta alkaen.