Asiakassovellus
WAGO pistoliitostekniikka ja valaistusautomaatio osana Kokkolan kaupungintalon onnistunutta korjausurakkaa

Vuonna 1980 rakennettu kaupungintalo vaati perusteellisen korjauksen. Suunnitteluvaiheessa hyödynnettiin "tuhannen taalan" mahdollisuus päivittää talon valaistus DALI-pohjaiseen automaatioon ja pistoliitostekniikkaan.

Ikkunoiden kautta vuotanutta vettä ja sisäilmaongelmia. Muun muassa näistä syistä Kokkolan kaupungintalon peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi vuonna 2014. Ongelmien korjaamisen lisäksi oli tarkoitus myös tehdä talosta aikaisempaa monikäyttöisempi.

Isokokoisen rakennuksen korjaus teetettiin kolmessa vaiheessa, yksi siipi kerrallaan. Rakennuksessa oli työskennellyt kaupungin noin 250 työntekijää. Korjausurakka valmistui vuoden 2019 alussa.

Kokkolassa onnistui

  •  Yhteistyö sujui mutkitta

  •  Aikataulu piti

  •  Tavaratoimitukset tulivat ajallaan

  •  Budjetissa pysyttiin

Lähtökohtana muunneltavuus

Kun muunneltavuuden perusratkaisua haettiin, päädyttiin helposti rakennettaviin, purettaviin ja siirrettäviin väliseiniin. Välikaton tarkoitus oli sekä eristää ääntä että piilottaa tekniikka. Tekniikka on piilossa alas lasketussa välikatossa. Välikatto eristää ääntä ja sitä kautta lisää tilojen käyttömukavuutta.

Välikatto on modulaarinen: sähkönsyöttö pistorasioineen ja datakaapelit on koottu siirrettäviin pylväisiin. Samoin valaisinten paikkaa on muunneltavissa siirtämällä valaisinmoduulin sijaintia katossa.

”Oli alusta saakka selvää, ettei tätä kannattanut ryhtyä toteuttamaan perinteisellä MMJ-kaapeloinnilla ja kiinteillä seinäkytkimillä sekä -rasioilla. Niiden pohjalta muunneltavuus olisi jäänyt joko puolinaiseksi tai kokonaan toteutumatta”, sanoo Kokkolan kaupungin Tilapalveluiden sähköteknikko Thomas Näse.

toimistokuva_2000x1125.jpg

Näse kertoo, että alusta saakka valaistuksen toteutuksessa ja ohjauksessa haluttiin luottaa DALI-pohjaiseen automaatioon, sillä perinteinen MMJ-kaapelointi olisi ollut työläs jo asennusvaiheessa, muutostöistä puhumattakaan.

Valaistus vaati automaation

Näse kertoo, että alusta saakka valaistuksen toteutuksessa ja ohjauksessa haluttiin luottaa DALI-pohjaiseen automaatioon. Se oli mukana jo varhaisimmissa hahmotelmissa, sillä MMJ-kaapelointi olisi ollut työläs jo asennusvaiheessa, muutostöistä puhumattakaan. Huonejakoa muutettaessa on mahdollista paitsi siirtää valaisinta, myös muuttaa sen ohjausta. Väliseinää siirrettäessä sen taakse jäävä valaisin voidaan helposti vaihtaa tottelemaan uuden huoneen läsnäolo- ja hämärätunnistimien käskyjä.

Lisäksi myös automaatio antaa kasvunvaraa. Nykyisin liike- ja valaistussensorit ovat jo arkipäivää, mutta uusia tunnistimia kehitetään jatkuvasti ja vanhojen innovaatioiden hinnat painuvat jyrkästi aina, kun massavalmistuksen edut tulevat mukaan kilpailuun. Tällä tavalla nyt toteutettu valaistus on käyttökelpoinen ja muunneltavissa tulevaisuuden tarpeisiin.

Kokkola_winstat_2000x1125.jpg

Thomas Näse Kokkolan kaupungilta on tyytyväinen WAGOn Winsta-pistoliitostekniikkaan: "Tämä on tekniikka, johon siirrytään", hän sanoo.

Oli alusta alkaen selvää, ettei tätä kannattanut ryhtyä toteuttamaan perinteisellä MMJ-kaapeloinnilla ja kiinteillä seinäkytkimillä sekä -rasioilla.

Thomas Näse, Kokkolan kaupungin Tilapalveluiden sähköteknikko

Pistoliitostekniikka vähensi viimehetken paniikkia

Kokkolan kaupungintalon valaistusta ohjaa DALI-automaatio ja itse kytkennät on tehty WAGOn Winsta-kytkentärasioilla ja -haaroitusyksiköillä. Virta- ja ohjauskaapeleita ei siis tarvitse kuoria ja kytkeä johdin kerrallaan, vaan liitokset syntyvät nopeasti yhdellä napsautuksella.

Kohteen sähköurakoitsijana toimineen Bravidan työnjohtaja Anton Snellman kertoo, että Winstan kohdalla materiaalin hintaero on noin 15 prosenttia perinteiseen MMJ-pohjaiseen asennnukseen nähden. Hintaero kuitenkin tasoittuu urakan aikataulussa pysymisen, hävikin minimoinnin sekä tulevaisuuden käytettävyyden vuoksi.

Tuoteryhmävastaava Keijo Virkkala WAGO Finland Oy:ltä vahvistaa, että Winstan suurimmat säästöt syntyvät käytännössä projektien loppuvaiheessa. Urakoitsijan ei tarvitse turvautua vuokratyövoimaan, hankkia ylimääräistä materiaalia ja mikä parasta, kytkentöjen luotettavuuden vuoksi huollon tarve vähenee.

Thomas Näse Kokkolan kaupungilta on erittäin tyytyväinen WAGOn Winsta-pistoliitostekniikkaan ja DALI-automaatioon. Hänen sanojensa mukaan "Tämä on tekniikka, johon siirrytään" ja seuraavassakin kohteessa valinta on Winsta.