Tällä sivulla:

Puheenaiheet 29. kesäkuuta 2017
Vastuumme

Kestävä kehitys ei ole meille pelkkä hyvä vaihtoehto vaan keskeinen menestystekijä.

Tunnustamme kestävän kehityksen merkityksen ja etsimme aktiivisesti tapoja sisällyttää se kaikkiin osa-alueisiin, joihin liiketoimintamme vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Pyrimme toimimaan yleisten eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti rehellisyys, luotettavuus ja ihmiskunnan kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa WAGOlle sitä, että vastaamme liiketoimintaa koskevien päätöstemme ja tekojemme seurauksista niin taloudellisista, teknisistä, sosiaalisista kuin ekologisistakin näkökulmista.

Vastuu käytännössä:

  • Kestävä kehitys vakaumuksena
  • Työntekijöitämme varten
  • Ympäristönsuojelua varten
  • Yhteiskuntaa varten
  • Koko toimitusketjussa

Kestävä kehitys WAGOssa

Oikea, pitkäaikainen yhteistyö

Pyrimme varmistamaan, että kaikkien asianomaisten ihmisten ja prosessien edut huomioidaan vaatimuksissa, joita seuraa keskittymisestämme kestävään kehitykseen.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Toimintaohje

Yhteiskuntavastuuta koskeva ZVEI:n toimintaohje

Sähkötekniikan ja sähköteollisuuden ZVEI-keskusjärjestön (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.) jäsenenä WAGO tunnustaa yhteiskuntavastuunsa maailmanlaajuisessa yritystoiminnassa. Toimintaohjeessa määritellään toimialan periaatteet etenkin työolojen, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevan yhteensopivuuden sekä liiketoimintojen läpinäkyvyyden ja viestinnän avoimuuden osalta.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: