Tällä sivulla:

Puheenaiheet 29. kesäkuuta 2017
Vastuumme

Kestävä kehitys ei ole meille pelkkä hyvä vaihtoehto vaan keskeinen menestystekijä.

Tunnustamme kestävän kehityksen merkityksen ja etsimme aktiivisesti tapoja sisällyttää se kaikkiin osa-alueisiin, joihin liiketoimintamme vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Pyrimme toimimaan yleisten eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti rehellisyys, luotettavuus ja ihmiskunnan kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa WAGOlle sitä, että vastaamme liiketoimintaa koskevien päätöstemme ja tekojemme seurauksista niin taloudellisista, teknisistä, sosiaalisista kuin ekologisistakin näkökulmista.

Vastuu käytännössä:

  • Kestävä kehitys vakaumuksena
  • Työntekijöitämme varten
  • Ympäristönsuojelua varten
  • Yhteiskuntaa varten
  • Koko toimitusketjussa

Kestävä kehitys WAGOssa

Oikea, pitkäaikainen yhteistyö

Pyrimme varmistamaan, että kaikkien asianomaisten ihmisten ja prosessien edut huomioidaan vaatimuksissa, joita seuraa keskittymisestämme kestävään kehitykseen.

Yhteiskunta

Hyväksi kaikille

Alueet, joilla elämme ja harjoitamme liiketoimintaa, ovat meille tärkeitä. Sitoudumme siksi niiden vaalimiseen strategisella yhteistyöllä tai yksittäisillä työntekijöiden toimilla.

wago_nachhaltigkeit_gesellschaft_freiwillenverein_singapur_2000x1500.jpg
Toimitusketju

Kestävää kehitystä kautta linjan

Vastuullisuus tarkoittaa, että otamme huomioon paitsi oman yhtiömme myös koko muun toimitusketjun. WAGO edellyttää yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien vaatimusten noudattamista myös kumppaneiltaan.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
CSR-raportti

Lisää sitoutumisestamme

WAGOn nykyinen yritysvastuun edistymisraportti: raportti sisältää yrityksen vastuullista johtamista koskevan maailmanlaajuisen tiivistelmäraportin.

csr-bericht_fotolia_116910132_2000x1500.jpg
Sertifikaatit

Testattua laatua

WAGO asettaa korkeat vaatimukset. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti – ja myös monet tuotteistamme ja iso osa toiminnastamme on sertifioitu.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x2000.jpg
Global Compact

Global Compact -tarkistus

WAGO on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana YK:n Global Compact -aloitteessa, joka on maailman suurin ja tärkein yritysten yhteiskuntavastuualoite.

unternehmen_gobal-compact_gettyimages-535262669_2000x1500.jpg