Tällä sivulla:

Puheenaiheet 29. kesäkuuta 2017
Vastuumme

Kestävä kehitys ei ole meille pelkkä hyvä vaihtoehto vaan keskeinen menestystekijä.

Tunnustamme kestävän kehityksen merkityksen ja etsimme aktiivisesti tapoja sisällyttää se kaikkiin osa-alueisiin, joihin liiketoimintamme vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Pyrimme toimimaan yleisten eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti rehellisyys, luotettavuus ja ihmiskunnan kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa WAGOlle sitä, että vastaamme liiketoimintaa koskevien päätöstemme ja tekojemme seurauksista niin taloudellisista, teknisistä, sosiaalisista kuin ekologisistakin näkökulmista.

Vastuu käytännössä:

  • Kestävä kehitys vakaumuksena
  • Työntekijöitämme varten
  • Ympäristönsuojelua varten
  • Yhteiskuntaa varten
  • Koko toimitusketjussa
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: