Puheenaiheet 26. kesäkuuta 2017
Sertifioidut prosessit ja tuotteet

Laadun ohjaamo: WAGO nostaa tasoaan jatkuvasti, ja vastaa kansallisten sekä kansainvälisten vaatimusten jatkuvaan nousuun. Olemme vakuuttuneita siitä, että ensiluokkainen laatu tuottaa parasta asiakastyytyväisyyttä. Sen vuoksi tarkastelemme tuotteitamme tarkkaan yksittäisinä komponentteina eikä vain pelkkinä osina. Onnistuneesti testatut tuotteet ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Saamamme sertifikaatit:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO korostaa sekä ympäristön hallintaa että säästämistä, ja tekee näistä molemmista yleisfilosofiamme kulmakiviä. Nämä tavoitteet on palkittu ISO 14001 -sertifikaatilla.
Itsenäinen sertifiointielin vahvistaa, että WAGO on täyttänyt DIN ISO 14001:2004 mukaiset vaatimukset. Sertifikaatti vahvistaa, miten sitoutuneita olemme paitsi tuotteen laatuun, myös inhimillisyyteen ja ympäristöön.

DIN EN ISO 5001

WAGOn filosofian ydinarvoja ovat energiatehokkuus sekä luonnonvarojen ja energian säästävä käyttö. Sen vahvistaa TÜV Süd Management Service GmbH:lta saatu ISO 50001:n mukainen sertifiointi Saksan tehtaille (Minden ja Sondershausen).

DIN ISO 9001:2008

Maailmanlaajuisessa kilpailussa odotetaan korkean tuotelaadun ohella yrityksen kaikkien osa-alueiden integrointia kattavaan laadunvarmistusjärjestelmään. WAGO täyttää nämä vaatimukset ja on siksi saanut DIN ISO 9001:2008:n mukaisen sertifioinnin.

Kattavan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset on eritelty muun muassa ISO 9001:ssa. Varmistaaksemme että laadunvarmistusjärjestelmämme on ISO-standardin asettamien vaatimusten mukainen, riippumaton sertifiointilaitos suorittaa meille auditoinnin.

Tehtaillemme:

 • Saksa (Minden ja Sonderhausen)

 • Yhdysvallat

 • Sveitsi

 • Ranska

 • Englanti

 • Puola

 • Kiina

 • Intia

IRIS

IRIS-sertifiointi: portti kansainväliseen rautatieteollisuuteen WAGOlle ja sen asiakkaille. WAGO on yksi ensimmäisistä sähköliitostekniikan ja automaatioalan yrityksistä, joka on saanut uuteen kansainväliseen rautatiestandardiin liittyvän IRIS-sertifikaatin. IRIS-laatustandardi (International Railway Industry Standard) on UNIFEn määrittelemä, joka on Euroopan rautatieteollisuuden liitto, ja se on verrattavissa autoteollisuuden ISO/TS 16949 -standardeihin. IRIS-standardi kuitenkin korostaa projektien ja prosessien valvontaa ja ohjausta.

IRIS on kaikkien suurimpien rautatiealan valmistajien hyväksymä ja vaatima. Näin WAGO-tuotteisiin luottavat rautatiealan toimittajat säästyvät yrityskohtaisten auditointien ja arviointien kustannuksilta. Uuden standardin käyttöönotto ja onnistunut auditointi WAGOlla suoritettiin huomattavasti nopeammin, sillä WAGO-hallintajärjestelmä täytti DIN ISO 9001:n vaatimukset ennen IRIS-sertifioinnin saantia.

IRIS-sertifioinnin saanti on tärkeä askel WAGOn laatustrategiassa, jotta WAGO voi toimittaa korkealaatuisia, sertifioituja tuotteita ja palveluita rautatieteollisuuden tarpeisiin, kuten myös muihin teollisuus- ja rakennusalan sovelluksiin. IRIS-sertifiointi pätee Mindenin ja Sondershausenin tehtaisiin (molemmat Saksassa).

AEO

AEO on lyhenne sanoista “Authorized Economic Operator” tullin prosesseissa. Tavoitteena on suojata kansainvälinen toimitusketju valmistajalta loppuasiakkaalle. AEO-tila on voimassa EU:ssa. Suuret yhteisöt vaativat tämän tilan monesti edellytyksenä kumppanuudelle. AEO-versioita on kolme: Tullin yksinkertaistaminen (AEO C), turvallisuus (AEO S) ja tila, joka kattaa molemmat nämä kategoriat. WAGO on saanut yhdistetyn tilan (AEO C+AEO S) Mindenin ja Sondershausenin toimipaikoille

Toimipaikoillemme:

 • Minden
 • Sondershausen

Interseroh-sertifikaatti

Alkuperäisenä myynnin ja kuljetuksen pakkaajana WAGOlla on tuottajan vastuu. Materiaalia säästävien rakenteidemme lisäksi huolehdimme myös asianmukaisesti kierrätyksestä. Tämä prosessimme varmistetaan säännöllisesti kierrätyssertifikaatilla.