Hírek
Előírások és Szabályozások

A WAGO termékeit a hatályban lévő nemzetközi szabványok és törvények előírásai szerint fejlesztik, tesztelik, gyártják és jelölik. Ezen kívül számos felülvizsgálatnak és tesztnek vetik alá őket a folyamatok fejlesztése és a gyártás során. Az alábbiakban bemutatunk néhány előírást és szabályozást, hogy Ön, mint vásárló tisztában legyen vele:
A WAGO minden szabvány előírásnak megfelel.

WAGO információ:

 • CE-jelölés és EU irányelvek
 • Szabványok
 • Tesztelési eljárások

WAGO előírások és szabályozások

Megjegyzések a CE-jelöléshez

A WAGO GmbH & Co. KG termékeit hatályban lévő nemzetközi szabványok és törvények előírásai szerint fejlesztik, tesztelik és jelölik. A CE-jelölést olyan termékek esetében alkalmazzák, amelyeket az Európai Gazdasági Térségben értékesítenek. A gyártó a jelölt termékkel azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó törvényi előírásoknak (Erópai uniós irányelvek) megfelel és szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. A jelölés bevezetésének a célja az volt, hogy az EU a tagállamok hatóságait segítse piacaik ellenőrzésében, mivel a jelölés a termékek az EU-n belüli szabad piaci áramlását teszi lehetővé. A 765/2008/EU irányelv szerint egy termék csak akkor kaphatja meg a CE-jelölést, ha a termékre vonatkozó előírásokat legalább egy rá vonatkozó EU irányelv meghatározza. Ilyen irányelvekre példa: az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv, az elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelve, a robbanásveszélyes környezetbe szánt berendezések (ATEX) irányelve, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló irányelv, valamint a műszaki irányelv. Ha több, mint egy irányelv vonatkozik egy termékre, akkor a terméknek meg kell felelnie valamennyi rá vonatkoztatható irányelvnek. Az irányelv által előírt célkitűzések eléréséhez szükséges alapvető követelményeket a rá vonatkozó irányelv határozza meg. Az egyes technikai részletek az "Új Megközelítésű Irányelv" (New Approach) alapján kerülnek meghatározásra, vagyis a megfelelő standardokra (ún. harmonizált szabványokra) vonatkozó előírásoknak megfelelnek.

1. Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv
A műszaki berendezés biztonságosságát az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv (LVD) garantálja. Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv (LVD) minden olyan berendezésre vonatkozik, ami 50-1000 V váltakozó áramú feszültséggel és 75-1500 V egyenárammal működik.
Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv hatáskörébe tartozó termékeket úgy tervezik meg, hogy olyan LVD irányelvnek megfelelő alkatrészekből álljanak, melyek használata más elektromos berendezésekben is lehetséges, továbbá, ezek biztonságos használata attól is függ, hogy ezeket az alkatrészeket hogyan építik be a végtermékbe, ezáltal a végterméknek milyen tulajdonságai lesznek.
Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv (LVD) nem vonatkozik alap alaktrészekre
A RoHS irányelv hatályos azokra a berendezésekre is, melyek az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv (LVD) hatáskörébe tartoznak. Ez az irányelv az elektronikus berendezésekben és alkatrészeiben felhasználható veszélyes anyagok mennyiségét korlátozza azzal a céllal, hogy az elektronikus hulladékokban csökkenjen a veszélyes anyagok mennyisége. A WAGO által használt anyagokról részletesen olvashat katalógusainkban, termékeink csomagolásán vagy honlapunkon.

2. EMC irányelv
Az EMC irányelv meghatározza, hogy mekkora lehet egy termék által kibocsátott elektromágneses sugárzás mértéke, továbbá előírja, hogy az adott terméknek védettnek kell lennie az elektromágneses interferenciával szemben.
Az elektromágnesesen passzív alkatrészek, vagy azok az alkatrészek, amelyeknek nincs közvetlen funkciójuk, mint például a sorkapcsok, ellenállások, diódák, kondenzátorok, kapcsoló relék, vezetékek (passzív nyomtatott áramkörökben) nem minősülnek az EMC irányelv hatálya alá tartozó alkatrészeknek.

3. ATEX robbanásvédelmi irányelv
Az ATEX irányelv olyan termékekre (berendezésekre, védőrendszerekre) vonatkozó szabályokat határoz meg, melyeket robbanásveszélyes környezetben használnak. A WAGO számos termékét veszélyes területeken történő alkalmazásra fejlesztették ki.
A potenciális veszélyhelyzetek alapján az ATEX irányelv három különböző csoportba sorolja a berendezéseket, melyek közül a II. és III. csoporton belül további alterületek találhatóak. A WAGO termékek különböző csoportokban és területeken történő alkalmazhatóságairól az egyes termék dokumentumokban olvashat részletes leírásokat (katalógusok, internetes oldal, adatlapok és a termékek leírását tartalmazó mellékletek).
Ezek lehetnek olyan berendezések, amiket ilyen területeken használnak, vagy biztonságos működtetéshez szükséges alkatrészek, melyek nem töltenek be külön funkciót. Ezen alkatrészek közé tartoznak azok a sínre rögzíthető sorkapcsok, melyeket veszélyes területeken lehet használni.
Mindkét csoport termékeinek teljesítenie kell az ATEX irányelv előírásait.

4. Rádiós kommunikáció irányelv
A rádiós kommunikáció irányelv hatálya alá tartozik minden olyan berendezés, amelyik vezeték nélküli kommunikáció és /vagy rádiós tájékozódás során rádióhullámokat vesz vagy sugároz ki. Az alapvető biztonsági előírások az emberek és állatok egészségének megóvása érdekében szükségesek, valamint az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv által meghatározott elektronikai biztonságra vonatkoznak, feszültség korlát meghatározása nélkül. Ezen kívül az EMC irányelv által meghatározott EMC védelmi célokat teljesíteni kell, miközben a rádió frekvenciák hatékony alkalmazása is biztosított. A rádiós kommunikáció irányelv hatálya alá tartozó WAGO termékek EU megfelelési nyilatkozatukban a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak a rádiós kommunikáció irányelvet említik meg, mivel az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelvet és az EMC irányelvet az említett nyilatkozat eleve tartalmazza.

5. Építési termék szabályozás
Az építési termék szabályozás előírja, hogy az épületeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy azok ne veszélyeztessék az embereket, az állatokat és az ingatlant, valamint azt, hogy minden vonatkozó környezetvédelmi előírást figyelembe kell venni. Itt az építési termékek meghatározása szerint ezek olyan termékek vagy építési készülékek, amelyeket azért gyártanak, hogy állandó használatra szerkezetekbe építsenek, mindezzel jelentős mértékben hozzájárulva ahhoz, hogy az építési szerkezet megfeleljen az alapvető követelményeknek.
A német elektronikai iparág és a WAGO GmbH & Co. KG véleménye szerint az installációs technológiában általánosan használatos termékek nem tartoznak ezen építési termékek közé, ezért nem vonatkozik rájuk ez az irányelv.

6. Gépdirektíva
A gépdirektíva azokra a (teljes vagy részleges) gépekre vonatkozik, amelyek működésüket nem közvetlen emberi irányítás vagy állati erő révén fejtik ki, valamint az ezekhez tartozó biztonsági tartozékokra is kiterjed.
Ezért ez az irányelv nem hatályos a WAGO termékekre.
Ez az irányelv kötelezi a gépek vagy rendszerek gyártóit, hogy biztonságos termékeket és alkatrészeket használjanak a gépekben és a rendszerekben. A szabványoknak megfelelő, modern tervezésű WAGO termékek használata megkönnyíti az irányelveknek megfelelő gyártást és a biztonságos működtetést.

A CE-jelölés jelentősége a WAGO termékek esetében
A WAGO különböző termékeire egy, vagy néhány EU irányelv hatályos, de vannak olyan termékek, amik kivételek ez alól. Amennyiben egyik irányelv sem hatályos, az erre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a CE-jelölés nincs rajta a terméken. Továbbá megfelelési nyilatkozat sem adható ki. Minden egyéb termék megkapja a CE-jelölést, ami vagy közvetlenül a terméken, vagy a csomagolásán, vagy a termékhez csatolt dokumentumban található, valamint egy megfelelési nyilatkozatot is kiállítanak, illetve a vásárló számára ezt elérhetővé teszik.
Az előírásoknak megfelelően a CE-jelöléssel nem ellátott, technikailag megbízható termékek adatlapjai azokat a szabványokat nevezik meg, amelyeket a fejlesztési-, típus-, és gyártási tesztelés során alkalmaztak.

IEC/EN szabványok

A WAGO termékekre vonatkozó további szabványokkal kapcsolatos információk megtekinthetők az alábbi PDF fájlban:

IEC/EN szabványos tesztek és teszt eljárások

A csatlakozóktól a sínre rögzíthető sorkapcsokig minden egyes termékünkre speciális teszt előírások vonatkoznak.

A következő fejezetek bemutatják a legfontosabb teszteket, a teszteljárások rövid leírásait, valamint a tesztelés céljait.

Mechanikai tesztek
A WAGO termékeket úgy fejlesztik és gyártják, hogy károsodás nélkül ellenálljanak az alkalmazás során a mechanikai terhelésnek. Egyrészt ezt alátámasztják az alábbiakban felsorolásra kerülő tesztek, melyek közül több megfelel standard előírásoknak is:

 • Az adatlapon feltüntetett valamennyi vezeték csatlakoztathatósága
 • A csatlakoztatott vezetékek húzóerő tesztje ( IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Sokk teszt az IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 szerint (vasúti alkalmazások)
 • Rázó teszt (IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (tengerészeti alkalmazások); LR; EN 61373 (vasúti alkalmazások))

Elektronikai tesztek
A WAGO termékek az alábbi teszteknek felelnek meg:

 • Hőmérséklet növekedési teszt az IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984 szerint
 • Áramterhelhetőség kapacitás görbe (névleges érték-csökkenési görbe) az IEC/EN 60512-5-2 szerint
 • Feszültségesés teszt az IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1 szerint
 • Rövid idejű áremellenállási teszt (rövidzárlat kivédésének képessége) az IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4 szerint
 • Szigetelési paraméterek az IEC/EN 60664-1 szerint
 • Maximális túlfeszültség teszt az IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4 szerint
 • Névleges védelmi feszültség ellenállás teszt az IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1 szerint
 • IP szabályozás elektronikus berendezésekhez az IEC/EN 60529 szerint


Anyagtesztek
A WAGO termékek az alábbi anyagteszteknek felelnek meg:

 • Tű-lángvizsgálati (needle-flame) teszt az IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5 szerint
 • Izzó-huzal (glow-wire) teszt az IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11 szerint


Környezetvédelmi tesztek
Az alábbi tesztek megmutatják, hogy milyen egy termék reakciója aggresszív környezeti körülmények között. A klímakamrák olyan állandó légköri viszonyokat szimulálnak, amelyek hatással vannak a csatlakozó egységek hosszú távú használhatóságára. Minden WAGO termék megfelel az alábbi környezetvédelmi teszteknek:

 • Hőmérséklet-ciklus teszt az IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2 szerint
 • Ipari légkör az EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60 szerint
 • Sós köd teszt az IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (tengerészeti alkalmazások); LR szerint
 • Gyors hőmérsékleti változások az IEC/EN 60068-2-14 szerint
 • Meleg pára, ciklikus változás (12 + 12 órás ciklus) az IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (tengerészeti alkalmazások) szerint

Ismerje meg azt, hogy "mi van benne" és, hogy "mit kellene tenni"

Szívesen bemutatjuk azokat az anyagokat, amelyeket termékeinkhez használunk, valamint további szükséges információval szolgálunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a rugós sorkapcsainkhoz szilárd aluminium vezetékeket csatlakoztatni.

Ajánlott

Kapcsolódó témák és szolgáltatások

Letöltések

Tanúsítványok és jóváhagyások

Megtervezett, tesztelt, jóváhagyott: A WAGO termékei világszerte iparágak és szektorok széles válaszékában használhatóak. Összegyűjtöttük a letölthető tanúsítványokat.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Letöltések

Katalógusok

Böngésszen mindent, még internetkapcsolat nélkül is, katalógusaink letöltésével, hogy bármikor hozzáférhessen minden fontos információhoz.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg