Újdonságok 2020. július 30.
A WAGO webhely használatának általános feltételei és kikötései

1. Alap feltételek és kikötések

1.1 A WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG és/vagy leányvállalatai („WAGO”) által kínált ezen webhelyek (itt „WAGO webhely”) használata kizárólag ezen feltételek és kikötések alapján engedélyezett valamennyi regisztrált felhasználó számára. A weboldal használatának megkezdésével, de legkésőbb a regisztráció után a felhasználó elfogadja a jelen használati feltételek megfelelő verziójának alkalmazását. Az Általános Szerződési Feltételeket és a Felhasználási Feltételeket más feltételekkel, például termékek és / vagy szolgáltatások megvásárlásával kiegészíthetik, módosíthatják vagy helyettesíthetik egyedi esetekben. Ha a felhasználó kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat, vagy egy közintézmény számára, akkor nem alkalmazható a német Polgári Törvénykönyv 312i § (1) bekezdés első mondat, 1-3. pontja.

1.2 A WAGO bizonyos információkat és szoftvert, a dokumentációval együtt, a WAGO webhelyen bocsát rendelkezésre elolvasás vagy letöltés céljából; ez nem kötelező és nem reklamálható a teljességét illetően. A WAGO bármikor jogosult a WAGO webhely működésének felfüggesztésére vagy a tartalom módosítására, részben vagy egészben. Az internet és a számítógép rendszerek természete miatt nem vállal felelősséget a WAGO webhely elérhetőségének megszakadása miatt. Előfordulhat, hogy a webhely egyes oldalai jelszóval védettek. A WAGO arra is fenntartja a jogot, hogy regisztrációhoz kösse az addig szabadon hozzáférhető weboldalak elérhetőségét. Az üzleti tranzakciók biztonsága érdekében az ilyen weboldalak hozzáférhetősége csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A felhasználóval kötött más ellentétes szerződések hiányában a WAGO bármikor jogosult a hozzáférési jogosultság megszüntetésére a hozzáfárási adatok blokkolásával, melyet leállításról szóló értesítés elküldése után bármikor lehetősége van megtenni. A maga részéről a WAGO részlegesen leállíthatja a hozzáférési jogosultságot, ha hamis adatokat adott meg a regisztráció során a felhasználó, megszegi ezen feltételeket és kikötéseket vagy a hozzáférési adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségeket, megsértette az alkalmazható jogot a WAGO webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata során, illetve hosszabb ideig nem használta azt.

1.3 A regisztráció befejeztével egy felhasználónevet és jelszót kap a felhasználó (itt „felhasználói adatok”). Az első bejelentkezéskor egy kizárólag általa ismert jelszóra változtatja meg a felhasználó a WAGO által adott jelszót. A felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára az adatai megtekintését vagy megváltoztatását, továbbá bármely tartalom visszavonását vagy bővítését a megadott adatok feldolgozása érdekében. A felhasználó gondoskodik arról, hogy harmadik fél ne férhessen a felhasználói adatokhoz és felelős minden olyan utasításért és egyéb tevékenységért, melyeket e felhasználói adatokkal végeztek.

Ha a felhasználónak a tudomására jut, hogy harmadik fél nem megfelelően használja a felhasználói adatokat, akkor köteles erről írásban azonnal tájékoztatni a WAGO vállalatot, adott esetben egy egyszerű a datenschutz@wago.com címre küldött e-mail útján. A tájékoztatás átvételét követően a WAGO letiltja a felhasználói adatok segítségével jelszóval védett területhez tartozó hozzáférést. Nem lehetséges addig a letiltás felodása, amíg a felhasználó azt külön nem kéri a WAGO vállalattól vagy nem végzi el újra a regisztrálást.

1.4 A felhasználó bármikor kérheti a regisztációja törlését, feltéve, hogy a törlés nem jelenti egy folyamatban lévő szerződéses kapcsolat akadályát. Ilyen esetben a WAGO törli az összes felhasználói adatot és minden más a felhasználóval kapcsolatosan tárolt egyéb személyes adatot, amint ezekre már nincs szükség.

A WAGO webhely használati feltételei kiegészítéseként használja az adatvédelmi nyilatkozatot és a cookie-irányelveket.

2. Speciális témák

2.1 A WAGO weboldalának használata során (i) nem bánthat meg személyeket, különösen kiskorúakat, illetve nem sérthet személyiségi jogokat, (ii) nem sértheti az általános viselkedési normákat a felhasználói viselkedéssel, (iii) nem sérthet meg a szellemi vagy más tulajdonjogokat, (iv) nem továbbíthat vírusos tartalmakat, úgynevezett trójaiakat, illetve más olyan programot, mely károsíthatja a szoftvert, (v) nem írhat be, nem tárolhat, illetve nem küldhet olyan hivatkozásokat vagy tartalmakat, melyekre nem jogosult a felhasználó, különösen, amikor az ilyen hivatkozások vagy tartalmak sértik a titoktartási kötelezetségeket vagy törvénytelenek, (vi) nem terjeszthet hirdetést vagy kéretlen e-maileket (úgynevezett „levélszemetet”) vagy vírusokra, hibás működésre vonatkozó figyelmeztetéseket, továbbá nem lájkolhat vagy hívhat meg sorsolási, piramisjátékokban, lánclevelekben, pilótajátékokban és hasonló promóciókban való részvételre.

2.2 Harmadik fél webhelyére vonatkozó hivatkozások találhatóak a WAGO webhelyén. A WAGO nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmaiért, továbbá a WAGO nem támogatja az ilyen webhelyeket és tartalmaikat, mivel nem ellenőrzi a hivatkozott információkat és nem vállal felelősséget sem az ott tárolt tartalomért és információkért. Saját kockázatára használhatja ezeket a felhasználó.

2.3 Ha ingyenesen történik az információ, szoftver vagy dokumentáció biztosítása, akkor kizárt a felelősségvállalás a tárgyi hibákért és az információra, szoftverre és dokumentációra való jogosultságáért, ez különösen érvényes a helyességére, pontosságára, harmadik fél szellemi tulajdonánától való menteségére, teljességre és/vagy használhatóságára — a szándékos károkozás vagy csalás kivételével.

2.4 A WAGO webhelyen található információk magukban foglalhatnak olyan a termék képességeire vonatkozó műszaki jellemzőket vagy általános leírásokat, melyekkel nem mindig rendelkeznek egyedi esetekben (pl. termékváltoztatás miatt). A termékek kívánt teljesítményjellemzőit eseti alapon, vásárláskor kell meghatározni. Bár a WAGO folyamatosan törekszik arra, hogy vírusmentesen tartsa a WAGO webhelyét, azonban a WAGO nem garantálja a vírusmentességet. A WAGO webhely használata esetén a felhasználó tudomásul veszi azt, hogy a saját felelősségére történik a használat és a felhasználó maga gondoskodik a vírusok elleni védőintézkedésekről. A felhasználó saját védelmére és a WAGO weboldalon található vírusok megakadályozására a felhasználó gondoskodik megfelelő biztonsági eszközökről és víruskeresőkről az információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt.

2.5 A WAGO felelőssége e Feltételek és kikötések 2.2 - 2.4 pontjai rendelkezésein alapulnak. Ezeken túlmenően az olyan kötelező felelelősségvállalásokon kívül, mint a Német termékfelelősségi törvény, a WAGO kizár minden felelősséget. Azonban a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kár a szerződések esetén tipikus előrelátható veszteségekre korlátozódik a szándékos károkozás vagy nagyfokú hanyagság kivételével.

3. Az exportszabályozási rendelkezéseknek való megfelelőség

3.1 Bizonyos információk, szoftverek és dokumentumok exportja engedélyezési követelménynek lehet alávetni - pl. természeténél fogva, tervezett felhasználása vagy végfelhasználása miatt. A WAGO által a WAGO webhelyen biztosított információk és szoftver csak az adott ország felhasználói, továbbá az olyan személyek, szervezetek és egyesületek általi használat céljára szolgálnak, melyek megfelelnek a vonatkozó exportszabályozási rendelkezéseknek különös tekintettel a szándékolt felhasználásra, illetve arra hogy nem szerepelnek az Európai Közösség vagy az Egyesült Nemzetek szankciólistáin — másként kifejezve nem állnak embargó alatt.

3.2 A WAGO webhely használatakor, illetve harmadik félnek a WAGO által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció átadásakor, továbbá a WAGO által biztosított információkkal, szoftverrel és dokumentációval kapcsolatos kereskedelmi erőforrások biztosítása esetén a felhasználó köteles betartani és teljesíteni valamennyi európai és egyesült államokbeli exportszabályozási rendelkezést, beleértve valamennyi európai és egyesült államokbeli szankciólistát (együttesen: „exportszabályozási rendelkezések”) Ilyen dolgok átadásakor a felhasználóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a Német Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok (re)exportszabályozási rendelkezéseit.

3.3 Arra is ügyelnie kell a felhasználónak, hogy azokra az esetekre is vonatkoznak az exportszabályozási rendelkezések, amikor kommunikációs hálózatokon keresztül történik az információ külföldre juttatása (pl. e-mail segítségével vagy fájlátvitellel).

3.4 Az ilyen dolgok átadása előtt a felhasználónak különös gondossággal ellenőriznie kell a következőket, illetve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

- nem szánták-e a WAGO által biztosított ilyen információkat, szoftvert és dokumentációt tiltott vagy engedélyköteles használatra fegyverzet, nukleáris vagy fegyvertechnológia esetén, kivéve az olyan eseteket, amikor rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel;

- eleget tesz-e az Európai Unió és az Egyesült Államok valamennyi vonatkozó szankciólistája rendelkezéseinek az abban megnevezett vállalatok, személy vagy szervezetek által bonyolított üzleti tranzakciók tekintetében.

3.5 Ha hatósági vagy a WAGO általi végzett exportellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, akkor a megfelelő kérésre a felhasználónak azonnal meg kell adnia a WAGO számára a WAGO által szállított információk, szoftver és dokumentáció végfelhasználására és a használati céljára vonatkozó valamennyi információt, illetve meg kell jelölnie a vonatkozó exportszabályozási korlátozásokat.

3.6 A felhasználó teljes egészében kártalanítja a WAGO vállalatot a hatóságok vagy más harmadik felek által a WAGO vállalattal szemben támaszott valamennyi igényükért, melyek alapja a fenti exportellenőrzési kötelezettségek figyelmen kívül hagyása, továbbá megtéríti a WAGO ezzel kapcsolatos minden veszteségét és kiadását, kivéve azt az esetet, amikor a felhasználó nem felelős a kötelezettség megszegéséért. Nincs kapcsolatban ezzel a bizonyítási kötelezettség megfordítása.

3.7 Előfordulhat, hogy a WAGO által a WAGO webhelyen biztosított információhoz, szoftverhez és dokumentácihoz csak akkor lehet hozzáférni, ha az megfelel a fenti ellenőrzésnek és biztosítéknak, továbbá nincsenek olyan akadályok, melyek nemzeti vagy nemzetközi külkereskedelmi törvények, embargók és /vagy más szankciók alapján tiltják ezt; ellenkező esetben nem terhei kötelezettség a WAGO vállalatot.

4. Országspecifikus rendelkezések

4.1 A WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG és/vagy a leányvállalatai működtetik és vállalják a felelősséget WAGO webhely egyedi oldalaiért. Az oldalak megfelelnek azon ország követelményeinek, melyben a vállalat székel. A WAGO nem vállal felelősséget az információért, a szoftverért és / vagy a dokumentációért amely a WAGO weboldalán keresztül az adott országon kívül is lekérhető vagy letölthető.

4.2 Ha a felhasználók az illető országon kívülről férnek a WAGO webhelyéhez, akkor a kizárólagos felelősségük, hogy megfeleljenek az illető ország törvényeinek. Tilos az információkhoz, szoftverekhez és / vagy dokumentációkhoz való hozzáférés a WAGO weboldalán olyan országokban, ahol az ilyen hozzáférés jogellenes. Az ilyen esetben, ha a felhasználó üzleti kapcsolatba akar lépni a WAGO vállalattal, akkor az illető országban dolgozó WAGO képviselőkkel vegye fel a kapcsolatot.