Information

A WAGO webhely használatának általános feltételei és kikötései

1. Alap feltételek és kikötések

1.1 A WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG és/vagy leányvállalatai („WAGO”) által kínált ezen webhelyek (itt „WAGO webhely”) használata kizárólag ezen feltételek és kikötések alapján engedélyezett valamennyi regisztrált felhasználó számára. A weboldal használatának megkezdésével, de legkésőbb a regisztráció után a felhasználó elfogadja a jelen használati feltételek megfelelő verziójának alkalmazását. Az Általános Szerződési Feltételeket és a Felhasználási Feltételeket más feltételekkel, például termékek és / vagy szolgáltatások megvásárlásával kiegészíthetik, módosíthatják vagy helyettesíthetik egyedi esetekben. Ha a felhasználó kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat, vagy egy közintézmény számára, akkor nem alkalmazható a német Polgári Törvénykönyv 312i § (1) bekezdés első mondat, 1-3. pontja.

1.2 A WAGO bizonyos információkat és szoftvert, a dokumentációval együtt, a WAGO webhelyen bocsát rendelkezésre elolvasás vagy letöltés céljából; ez nem kötelező és nem reklamálható a teljességét illetően. A WAGO bármikor jogosult a WAGO webhely működésének felfüggesztésére vagy a tartalom módosítására, részben vagy egészben. Az internet és a számítógép rendszerek természete miatt nem vállal felelősséget a WAGO webhely elérhetőségének megszakadása miatt. Előfordulhat, hogy a webhely egyes oldalai jelszóval védettek. A WAGO arra is fenntartja a jogot, hogy regisztrációhoz kösse az addig szabadon hozzáférhető weboldalak elérhetőségét. Az üzleti tranzakciók biztonsága érdekében az ilyen weboldalak hozzáférhetősége csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A felhasználóval kötött más ellentétes szerződések hiányában a WAGO bármikor jogosult a hozzáférési jogosultság megszüntetésére a hozzáfárási adatok blokkolásával, melyet leállításról szóló értesítés elküldése után bármikor lehetősége van megtenni. A maga részéről a WAGO részlegesen leállíthatja a hozzáférési jogosultságot, ha hamis adatokat adott meg a regisztráció során a felhasználó, megszegi ezen feltételeket és kikötéseket vagy a hozzáférési adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségeket, megsértette az alkalmazható jogot a WAGO webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata során, illetve hosszabb ideig nem használta azt.

1.3 A regisztráció befejeztével egy felhasználónevet és jelszót kap a felhasználó (itt „felhasználói adatok”). Az első bejelentkezéskor egy kizárólag általa ismert jelszóra változtatja meg a felhasználó a WAGO által adott jelszót. A felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára az adatai megtekintését vagy megváltoztatását, továbbá bármely tartalom visszavonását vagy bővítését a megadott adatok feldolgozása érdekében. A felhasználó gondoskodik arról, hogy harmadik fél ne férhessen a felhasználói adatokhoz és felelős minden olyan utasításért és egyéb tevékenységért, melyeket e felhasználói adatokkal végeztek.

Ha a felhasználónak a tudomására jut, hogy harmadik fél nem megfelelően használja a felhasználói adatokat, akkor köteles erről írásban azonnal tájékoztatni a WAGO vállalatot, adott esetben egy egyszerű a datenschutz@wago.com címre küldött e-mail útján. A tájékoztatás átvételét követően a WAGO letiltja a felhasználói adatok segítségével jelszóval védett területhez tartozó hozzáférést. Nem lehetséges addig a letiltás felodása, amíg a felhasználó azt külön nem kéri a WAGO vállalattól vagy nem végzi el újra a regisztrálást.

1.4 A felhasználó bármikor kérheti a regisztációja törlését, feltéve, hogy a törlés nem jelenti egy folyamatban lévő szerződéses kapcsolat akadályát. Ilyen esetben a WAGO törli az összes felhasználói adatot és minden más a felhasználóval kapcsolatosan tárolt egyéb személyes adatot, amint ezekre már nincs szükség.

A WAGO webhely használati feltételei kiegészítéseként használja az adatvédelmi nyilatkozatot és a cookie-irányelveket.

2.Speciális témák

2.1A WAGO weboldalának használata során (i) nem bánthat meg személyeket, különösen kiskorúakat, illetve nem sérthet személyiségi jogokat, (ii) nem sértheti az általános viselkedési normákat a felhasználói viselkedéssel, (iii) nem sérthet meg a szellemi vagy más tulajdonjogokat, (iv) nem továbbíthat vírusos tartalmakat, úgynevezett trójaiakat, illetve más olyan programot, mely károsíthatja a szoftvert, (v) nem írhat be, nem tárolhat, illetve nem küldhet olyan hivatkozásokat vagy tartalmakat, melyekre nem jogosult a felhasználó, különösen, amikor az ilyen hivatkozások vagy tartalmak sértik a titoktartási kötelezetségeket vagy törvénytelenek, (vi) nem terjeszthet hirdetést vagy kéretlen e-maileket (úgynevezett „levélszemetet”) vagy vírusokra, hibás működésre vonatkozó figyelmeztetéseket, továbbá nem lájkolhat vagy hívhat meg sorsolási, piramisjátékokban, lánclevelekben, pilótajátékokban és hasonló promóciókban való részvételre.

2.2Harmadik fél webhelyére vonatkozó hivatkozások találhatóak a WAGO webhelyén. A WAGO nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmaiért, továbbá a WAGO nem támogatja az ilyen webhelyeket és tartalmaikat, mivel nem ellenőrzi a hivatkozott információkat és nem vállal felelősséget sem az ott tárolt tartalomért és információkért. Saját kockázatára használhatja ezeket a felhasználó.

2.3 Ha ingyenesen történik az információ, szoftver vagy dokumentáció biztosítása, akkor kizárt a felelősségvállalás a tárgyi hibákért és az információra, szoftverre és dokumentációra való jogosultságáért, ez különösen érvényes a helyességére, pontosságára, harmadik fél szellemi tulajdonánától való menteségére, teljességre és/vagy használhatóságára — a szándékos károkozás vagy csalás kivételével.

2.4A WAGO webhelyen található információk magukban foglalhatnak olyan a termék képességeire vonatkozó műszaki jellemzőket vagy általános leírásokat, melyekkel nem mindig rendelkeznek egyedi esetekben (pl. termékváltoztatás miatt). A termékek kívánt teljesítményjellemzőit eseti alapon, vásárláskor kell meghatározni. Bár a WAGO folyamatosan törekszik arra, hogy vírusmentesen tartsa a WAGO webhelyét, azonban a WAGO nem garantálja a vírusmentességet. A WAGO webhely használata esetén a felhasználó tudomásul veszi azt, hogy a saját felelősségére történik a használat és a felhasználó maga gondoskodik a vírusok elleni védőintézkedésekről. A felhasználó saját védelmére és a WAGO weboldalon található vírusok megakadályozására a felhasználó gondoskodik megfelelő biztonsági eszközökről és víruskeresőkről az információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt.

2.5 A WAGO felelőssége e Feltételek és kikötések 2.2 - 2.4 pontjai rendelkezésein alapulnak. Ezeken túlmenően az olyan kötelező felelelősségvállalásokon kívül, mint a Német termékfelelősségi törvény, a WAGO kizár minden felelősséget. Azonban a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kár a szerződések esetén tipikus előrelátható veszteségekre korlátozódik a szándékos károkozás vagy nagyfokú hanyagság kivételével.

3. Az exportszabályozási rendelkezéseknek való megfelelőség

3.1 Bizonyos információk, szoftverek és dokumentumok exportja engedélyezési követelménynek lehet alávetni - pl. természeténél fogva, tervezett felhasználása vagy végfelhasználása miatt. A WAGO által a WAGO webhelyen biztosított információk és szoftver csak az adott ország felhasználói, továbbá az olyan személyek, szervezetek és egyesületek általi használat céljára szolgálnak, melyek megfelelnek a vonatkozó exportszabályozási rendelkezéseknek különös tekintettel a szándékolt felhasználásra, illetve arra hogy nem szerepelnek az Európai Közösség vagy az Egyesült Nemzetek szankciólistáin — másként kifejezve nem állnak embargó alatt.

3.2 A WAGO webhely használatakor, illetve harmadik félnek a WAGO által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció átadásakor, továbbá a WAGO által biztosított információkkal, szoftverrel és dokumentációval kapcsolatos kereskedelmi erőforrások biztosítása esetén a felhasználó köteles betartani és teljesíteni valamennyi európai és egyesült államokbeli exportszabályozási rendelkezést, beleértve valamennyi európai és egyesült államokbeli szankciólistát (együttesen: „exportszabályozási rendelkezések”) Ilyen dolgok átadásakor a felhasználóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a Német Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok (re)exportszabályozási rendelkezéseit.

3.3 Arra is ügyelnie kell a felhasználónak, hogy azokra az esetekre is vonatkoznak az exportszabályozási rendelkezések, amikor kommunikációs hálózatokon keresztül történik az információ külföldre juttatása (pl. e-mail segítségével vagy fájlátvitellel).

3.4 Az ilyen dolgok átadása előtt a felhasználónak különös gondossággal ellenőriznie kell a következőket, illetve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

- nem szánták-e a WAGO által biztosított ilyen információkat, szoftvert és dokumentációt tiltott vagy engedélyköteles használatra fegyverzet, nukleáris vagy fegyvertechnológia esetén, kivéve az olyan eseteket, amikor rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel;

- eleget tesz-e az Európai Unió és az Egyesült Államok valamennyi vonatkozó szankciólistája rendelkezéseinek az abban megnevezett vállalatok, személy vagy szervezetek által bonyolított üzleti tranzakciók tekintetében.

3.5 Ha hatósági vagy a WAGO általi végzett exportellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, akkor a megfelelő kérésre a felhasználónak azonnal meg kell adnia a WAGO számára a WAGO által szállított információk, szoftver és dokumentáció végfelhasználására és a használati céljára vonatkozó valamennyi információt, illetve meg kell jelölnie a vonatkozó exportszabályozási korlátozásokat.

3.6 A felhasználó teljes egészében kártalanítja a WAGO vállalatot a hatóságok vagy más harmadik felek által a WAGO vállalattal szemben támaszott valamennyi igényükért, melyek alapja a fenti exportellenőrzési kötelezettségek figyelmen kívül hagyása, továbbá megtéríti a WAGO ezzel kapcsolatos minden veszteségét és kiadását, kivéve azt az esetet, amikor a felhasználó nem felelős a kötelezettség megszegéséért. Nincs kapcsolatban ezzel a bizonyítási kötelezettség megfordítása.

3.7 Előfordulhat, hogy a WAGO által a WAGO webhelyen biztosított információhoz, szoftverhez és dokumentácihoz csak akkor lehet hozzáférni, ha az megfelel a fenti ellenőrzésnek és biztosítéknak, továbbá nincsenek olyan akadályok, melyek nemzeti vagy nemzetközi külkereskedelmi törvények, embargók és /vagy más szankciók alapján tiltják ezt; ellenkező esetben nem terhei kötelezettség a WAGO vállalatot.

4.4. Országspecifikus rendelkezések

4.1 A WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG és/vagy a leányvállalatai működtetik és vállalják a felelősséget WAGO webhely egyedi oldalaiért. Az oldalak megfelelnek azon ország követelményeinek, melyben a vállalat székel. A WAGO nem vállal felelősséget az információért, a szoftverért és / vagy a dokumentációért amely a WAGO weboldalán keresztül az adott országon kívül is lekérhető vagy letölthető.

4.2 Ha a felhasználók az illető országon kívülről férnek a WAGO webhelyéhez, akkor a kizárólagos felelősségük, hogy megfeleljenek az illető ország törvényeinek. Tilos az információkhoz, szoftverekhez és / vagy dokumentációkhoz való hozzáférés a WAGO weboldalán olyan országokban, ahol az ilyen hozzáférés jogellenes. Az ilyen esetben, ha a felhasználó üzleti kapcsolatba akar lépni a WAGO vállalattal, akkor az illető országban dolgozó WAGO képviselőkkel vegye fel a kapcsolatot.

5. Applicable law

German law applies, with the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the conflict of laws provisions of private international law.